Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Plaukai
Nagai
Depiliacija
Masažas
Veidas
Kūnas
Vyrams
Nauji salonai
Dovanų kuponai
Grožio gidas
Prijungiame, luktelėkite...
Jūs esate prisijungę
Prisijungti prie savo paskyros

„Treatwell“ Sąlygos ir politikos

2024 m. balandžio mėn. versija
 • Prieš pradėdami naudotis mūsų Interneto svetaine bei mūsų Programėlėmis ir prieš užsisakydami bet kokias trečiosios šalies prekes ar paslaugas per mūsų Interneto svetainę ar mūsų Programėles, prašome atidžiai perskaityti šias Sąlygas ir politikas. Rekomenduojame išsaugoti šias Sąlygas ir politikas ateičiai.
 • Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ir mūsų Programėlėmis, jūs patvirtinate, kad pritariate šioms Sąlygoms ir politikomis ir sutinkate jų laikytis, nepriklausomai nuo to, užsiregistravote pas mus, ar ne. Jeigu nesutinkate su šiomis Sąlygomis ir politikomis, mūsų Interneto svetaine ir mūsų Programėlėmis naudotis negalite.
 1. Sveiki, mūsų interneto svetainės www.treatwell.lt (toliau –„Interneto svetainė“) ir „Treatwell“ klientų mobiliosios programėlės bei „Treatwell“ „Connect“ (salono žurnalo ir valdymo priemonės) mobiliosios programėlės (toliau – „Programėlės“) lankytojai. Interneto svetainę ir mūsų Programėles administruoja UAB Treatwell LT, („Treatwell“), įregistruota Lietuvoje, įmonės kodas 302608933, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 97, Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100006046216 (toliau – „Treatwell“, o sutrumpintai – „mes“, „mus“, „mūsų“, t. t.). „Jūs“, „jūsų“, „jums“ ir t. t., reiškia jus, t. y. mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlės vartotoją.
 2. Interneto svetainė ir mūsų Programėlės turi dvi pagrindines funkcijas:
  1. Informacijos rinkimo ir centralizuoto užsakymų teikimo funkcija, užtikrinanti trečiosios šalies prekių ir paslaugų, siūlomų per mūsų Interneto svetainę bei mūsų Programėles (toliau – „Partneriai“), įvairovę; ir
  2. Bendros informacijos apie sveikatą ir puikią savijautą teikimo funkcija.
 3. Mes esame nustatę sąlygas, pagal kurias suteikiame jums prieigą prie mūsų Interneto svetainės ir mūsų Programėlių, taip pat prie visų jose siūlomų produktų ar paslaugų. Šios sąlygos apima aspektus, susijusius su:
  1. jūsų teisėmis naudotis ir jungtis prie mūsų Interneto svetainės ir mūsų Programėlių (toliau – šios „Treatwell sąlygos ir politikos“);
  2. tvarka ir sąlygomis, kurios laikysimės naudodami ir saugodami informaciją apie jus (toliau – mūsų „Privatumo ir slapukų politika“) ir
  3. tvarka ir sąlygomis, kurias taikysime siūlant trečiosios šalies produktus ar paslaugas, kurios bus prieinamos per mūsų Interneto svetainę ar mūsų Klientų mobiliąją programėlę (toliau – mūsų „Užsakymų sąlygos“); ir
  4. jūsų įsipareigojimais dėl komentarų teikimo ar kitų pasisakymų bei nuomonių skelbimo mūsų Interneto svetainėje ar mūsų Programėlėse (toliau – mūsų „Naudotojų sukurto turinio politika“), toliau kartu arba atskirai – mūsų „Sąlygos ir politikos“.
 4. Atkreipiame dėmesį, kad Sąlygos ir politikos nereguliuoja santykių tarp „Treatwell“ ir mūsų Partnerių. Jei esate mūsų Partneris, prašome pasitikslinti, ar nepasikeitė Partnerių bendradarbiavimo sąlygos, kurios buvo jums pateiktos jūsų registracijos metu. Jei dar nesate mūsų Partneris, tačiau norėtumėte kreiptis į „Treatwell“ dėl galimybės juo tapti, prašome susipažinti su šia informacija: www.treatwell.lt/business.
 5. Jei dalyvaujate konkurse prizui gauti ar kitose Interneto svetainėje ar mūsų Programėlėse skelbiamose reklaminėse akcijose, be Sąlygų ir politikų gali būti taikomos papildomos sąlygos ir tvarka. Esant prieštaravimų tarp papildomų sąlygų ir tvarkos bei mūsų Sąlygų ir politikų, konflikto kontekste bus taikomos minėtosios papildomos sąlygos.
 6. Laikas nuo laiko galime keisti savo Sąlygas ir politikas; tokiu atveju, naujausios tokių Sąlygų ir politikų versijos bus pateiktos Interneto svetainėje ir mūsų Programėlėse. Rekomenduojame reguliariai peržvelgti šias Sąlygas ir politikas, kad galėtumėte nuspręsti, ar tokie pakeitimai jus tenkina. Po to, kai jums bus pateiktas pranešimas apie mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlių pasikeitimus ir (arba), jei, susipažinę su atnaujintomis Sąlygomis ir politikomis, toliau naudositės mūsų Interneto svetaine ar mūsų Programėlėmis, bus laikoma, kad Sąlygų ir politikų pasikeitimai jums yra priimtini.

Interneto svetainės bei Programėlių naudojimo sąlygos ir politikos

 • Prieš pradėdami naudotis mūsų Interneto svetaine ir Programėlėmis, prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas ir politikas, kurios bus taikomos jums naudojantis Interneto svetaine ir Programėlėmis. Rekomenduojame išsaugoti šių sąlygų kopiją ateičiai.
 • Šios Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygos yra susijusios su papildomomis sąlygomis, kurios taip pat yra taikomos jums naudojantis mūsų Interneto svetaine ir mūsų Programėlėmis:
 • Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ir Programėlėmis patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygomis ir pasižadate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygomis, negalite naudotis mūsų Interneto svetaine ar mūsų Programėlėmis.
 • Pastaba: šios Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygos apima tik mūsų Interneto svetainės ir Programėlių naudojimą, jos NĖRA taikomos trečiųjų šalių prekėms ir paslaugoms, kurias galima užsisakyti mūsų Interneto svetainėje ar per mūsų Klientų mobiliąją programėlę. Prašome susipažinti su mūsų Užsakymų sąlygomis, kurios taikomos jums užsakant ar perkant bet kokius kuponus per mūsų Interneto svetainę ar mūsų Klientų mobiliąją programėlę.
 • Šios Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygose sąvoka „Sąlygos ir politikos“ taikoma šioms politikoms: mūsų Privatumo ir slapukų naudojimo politikai, mūsų Naudotojų sukurto turinio politikai, šioms Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygoms ir mūsų Užsakymų sąlygoms.
 1. Interneto svetainės ir mūsų Programėlių naudojimas
  1. Šios Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygos nustato tvarką, kurios turite laikytis naudodamiesi Interneto svetaine ir mūsų Programėlėmis. Prieš prisijungdami prie Interneto svetainės ar mūsų Programėlių, turite patvirtinti, kad sutinkate su Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygomis. Šios Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygos taikomos visiems prieigos prie Interneto svetainės ir mūsų Programėlių būdams, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) internetą, skaitmeninės televizijos paslaugas ir mobiliuosius telefonus.
  2. Jei nesutinkate su šiomis Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygomis, negalėsite naudotis Interneto svetaine ar mūsų Programėlėmis. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine ir mūsų Programėlėmis, turėtumėte perskaityti šias Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygas.
 2. Prieiga prie mūsų Interneto svetainės ir mūsų Programėlių
  1. Prieiga prie mūsų Interneto svetainės ir mūsų Programėlių suteikiama laikinai. Pasiliekame teisę be įspėjimo panaikinti ar keisti savo Interneto svetainę ar Programėles (taip pat visus joje/jose siūlomus produktus ar paslaugas). Neprisiimame atsakomybės už tai, jei atitinkamu metu mūsų Interneto svetainė, mūsų Programėlės ar bet kuri jos ar jų dalis yra dėl kokios nors priežasties neprieinama.
  2. Laikas nuo laiko atnaujiname savo Interneto svetainę bei Programėles, taip pat bet kuriuo metu be jokio įspėjimo galime keisti jų turinį. Pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu panaikinti, keisti ar sustabdyti Interneto svetainę ar savo Programėles (ar bet kurią jų dalį) be jokio įspėjimo.
  3. Medžiaga ir informacija mūsų Interneto svetainėje ar mūsų Programėlėse nėra skelbiama kaip konsultacinė pagalba ir neturi būti tokia laikoma. Todėl visa įstatymų leidžiama apimtimi neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad kažkas pasinaudojo tokia informacija.
  4. Už visas priemones, reikalingas norint prisijungti prie šios Interneto svetainės bei Programėlių ir jas peržiūrėti, atsakingi esate patys, taip pat turite patys pasirūpinti, kad naujausia antivirusinė programinė įranga būtų įdiegta įrenginyje, iš kurio jungiatės prie mūsų Interneto svetainės ar Programėlių.
  5. Patys privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie jungiasi prie mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlių per jūsų interneto jungtis, būtų susipažinę su šiomis Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygomis.
  6. Todėl, pasiliekame sau teisę panaikinti prieigą prie mūsų Interneto svetainės ir (arba) mūsų Programėlių, ir (arba) atšaukti bet kokį užsakymą, jei mūsų netenkina jūsų kreditingumo arba sukčiavimo prevencijos patikrinimo rezultatai, arba jei pagrįstai įtariame, kad jūs ar kiti jūsų paskyrą naudojantys asmenys užsiima sukčiavimu ar pinigų plovimu.
 3. Netinkamas mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlių naudojimas
  1. Privalote nenaudoti mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlių netinkamu būdu:
   1. tyčia paskleidžiant virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas, laiko bombas, klaviatūros paspaudimų registravimo programas, šnipinėjimo programas, reklamos programas ar kitą medžiagą, programą ar kodą, kuris daro (ar yra užprogramuotas daryti) neigiamą įtaką bet kurios kompiuterinės ar aparatinės programinės įrangos veikimui; ir (arba)
   2. neteisėtai prisijungiant ar mėginant neteisėtai prisijungti prie mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlių serverio ar bet kokio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, kuri prijungta prie mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlių; ir (arba)
   3. atakuojant mūsų Interneto svetainę ar mūsų Programėles per atsisakymo aptarnauti kibernetinę ataką ar paskirstytą atsisakymo aptarnauti ataką.
  2. Šio punkto reikalavimų pažeidimas gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu pagal Baudžiamąjį kodeksą. Apie tokius pažeidimus pranešime atitinkamoms teisėtvarkos institucijoms, su kuriomis bendradarbiausime atskleidžiant joms jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju, jūs iškart netenkate teisės naudotis mūsų Interneto svetaine ar mūsų Programėlėmis.
 4. Vartotojai
  1. Jei esate 18 metų amžiaus ar vyresnis (-ė), galite susikurti paskyrą ir tapti Interneto svetainės ir mūsų Programėlių registruotu vartotoju (toliau – „Vartotojas“).
  2. Būdami Vartotoju, galite gauti prieigą prie papildomų produktų ar paslaugų ir (arba) funkcinių galimybių, pavyzdžiui, galimybės susikurti paskyrą, įrašyti kontaktinę informaciją, išsiųsti vartotojo sukurtą turinį į Interneto svetainę ar per mūsų Programėles, taip pat gauti reklaminę informaciją ir specialius pasiūlymus (jei tokie yra teikiami), kurių pateikimas Vartotojams yra apribotas.
  3. Visa informacija, kurią mums pateikiate tapdami Vartotojais arba užsiregistravę, bus laikoma ir saugoma jūsų sutikimu, vadovaujantis Privatumo ir slapukų naudojimo politikos sąlygomis.
  4. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, jūs pažeidėte bet kurią mūsų Sąlygų ir politikų nuostatą, mes turime teisę bet kada užblokuoti vartotojo identifikacijos kodą ar slaptažodį, nesvarbu kas jį suteikė – jūs pats ar mes. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo jūsų vartotojo vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: internetinę formą.
 5. Naudotojų sukurto turinio (NST) pateikimas
  1. Jei ir kai Interneto svetainės ar mūsų Programėlių funkcinės galimybės tai leidžia, Vartotojai ar kiti Interneto svetainės ar mūsų Programėlių lankytojai, užsiregistravę socialinių tinklų paskyroje per valdiklį ar sąsają, prieinamą per interneto svetainę ar kitaip, gali siųsti naudotojų sukurtą turinį į Interneto svetainę ar per mūsų Programėlę.
  2. Visa atsiųsta naudotojo sukurtas turinys bus siejamas su jūsų vartotojo vardu arba socialinių tinklų paskyros, kurią esate užregistravę, vartotojo vardu, tačiau savo Interneto svetainėje ar per mūsų Programėlę mes neskelbsime jūsų elektroninio pašto adreso.
  3. Pasiliekame teisę atsisakyti skelbti naudotojo sukurtą turinį (arba be įspėjimo pašalinti paskelbtą naudotojo turinį), jei jis neatitinka mūsų Naudotojų sukurto turinio politikos nuostatų. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kurie kyla dėl tokio sprendimo atsisakyti publikuoti (arba pašalinti jau publikuojamą) naudotojo sukurtą turinį.
  4. Taip pat pasiliekame teisę uždaryti Vartotojo paskyras ir (arba) užblokuoti galimybę konkretiems naudotojams siųsti naudotojo sukurtą turinį į Interneto svetainę ar per mūsų Programėles, jei jie sistemingai ir (arba) grubiai pažeidinėja Naudotojų sukurto turinio politikos nuostatas.
  5. Naudotojų turinyje išreikštos nuomonės ir požiūriai, kuriuos pateikia Vartotojai ar kiti visuomenės nariai, yra laikomos individualia naudotojo, o ne „Treatwell“, nuomone, ir mes neprisiimame atsakomybės už tokio naudotojo sukurtą turinį.
  6. Tačiau, jei manote, kad bet koks Interneto svetainėje esantis naudotojo sukurtas turinys yra įžeidžiantis, nešvankus, šmeižikiškas, rasistinis, kenksmingas, netikslus, neteisėtas, nelegalus ar klaidinantis, prašome informuoti mus elektroniniu paštu internetinę formą, nurodydami temos pavadinimą „Nepageidaujamas turinys“. Gavę jūsų skundą, mes pašalinsime arba užblokuosime prieigą prie skundžiamo naudotojo sukurto turinio.
 6. Intelektinė nuosavybė
  1. Jungtis prie šios Interneto svetainės, peržiūrėti ir atsispausdinti vieną jos kopiją, taip pat vieną kopiją Interneto svetainėje ar Programėlėse esančios informacijos, vaizdų ir kito turinio (išskyrus vartotojo sukurtą turinį) (toliau – „Medžiaga“) galite tik griežtai vadovaudamiesi šiomis Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygomis.
  2. Peržiūrėti, atsispausdinti, naudoti, cituoti, remtis Interneto svetaine ir Medžiaga galite tik savo asmeniniais, o ne komerciniais, tikslais ir su sąlyga, kad pripažįstate, jog nuosavybės teisės į tokią informaciją priklauso „Treatwell“.
  3. Jokios minėtų teisių nuostatos nesumažina ar neapriboja autoriaus neturtinių teisių Medžiagos atžvilgiu.
  4. Mes aiškiai pasiliekame sau visas intelektinės nuosavybės teises į Interneto svetainę, savo Programėles ir Medžiagą, ir jūs galite naudotis Interneto svetaine, mūsų Programėlėmis ir Medžiaga su tam tikrais apribojimais, pagal kuriuos jums draudžiama:
   1. šalinti bet kokius Medžiagoje esančius pranešimus apie autorines teises ar kitą patentuotą informaciją; ir (arba)
   2. naudoti Interneto svetainėje ar mūsų Programėlėse esančią Medžiagą tokiu būdu, dėl kurio gali būti pažeistos mūsų ar bet kokių trečiųjų šalių autorių teisės, intelektinės nuosavybės teisės ar nuosavybės teisės; ir (arba)
   3. naudoti ar skatinti kitus naudoti bet kokią automatinę sistemą ar programinę įrangą, siekiant išgauti turinį ar duomenis iš šios Interneto svetainės ar per Programėles (toliau – „ekrano duomenų analizė“), išskyrus atvejus, kai jūs ar atitinkama trečioji šalis tiesiogiai su mumis esate sudarę rašytinę licencijos sutartį, pagal kurią tokia veikla yra leidžiama; ir (arba)
   4. atgaminti, keisti, rodyti, atlikti, publikuoti, platinti, skleisti, transliuoti, kadruoti (arba naudoti bet kokią kitą naršyklę ar įrėmintą aplinką), perduoti į viešumą ar išsiųsti bet kuriai trečiai šaliai arba naudoti šią Interneto svetainę, mūsų Programėles ir (arba) Medžiagą kitais komerciniais tikslais be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo, duoto pagal licencinę sutartį.
 7. Prekių ženklai
  1. Aiškiai pasiliekame teises į https://www.treatwell.lt domeną ir visus susijusius domenus bei subdomenus, taip pat į „Treatwell“ pavadinimą, savo logotipą, paslaugų ženklus, prekybinius pavadinimus ir (arba) prekių ženklus. Kiti Interneto svetainėje paminėti prekių ženklai, produktai ir įmonių pavadinimai gali priklausyti atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams, o teisės į tokius ženklus yra paliekamos atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams.
 8. Nuorodos į mūsų Interneto svetainę
  1. Galite daryti nuorodas į bet kokį Interneto svetainės puslapį nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad tai darysite sąžiningai ir teisėtai ir, kad nekenksite mūsų reputacijai ir neprisiimsite jokios naudos sau. Siekiant išvengti neaiškumų nustatoma, kad susietoje tinklavietėje neturi būti suaugusiems skirtos ar neteisėtos medžiagos, taip pat įžeidžiančios, varginančios ar kitaip atgrasios informacijos.
  2. Negalite pateikti nuorodų į mūsų Interneto svetainę, siūlant bet kokios formos susiejimą, patvirtinimą ar pritarimą iš mūsų pusės, jei tokio nėra. Negalite pašalinti ar paslėpti užtamsinant ar kitaip jokios reklamos, pranešimo apie autorių teises ar kitos Interneto svetainėje skelbiamos informacijos.
  3. Dedant nuorodą į mūsų Interneto svetainę negali būti suteikta galimybė naršyti po puslapį arba talpinti turinį įrėmintoje aplinkoje.
  4. Jei norėtumėte daryti nuorodą į mūsų Interneto svetainę komerciniais tikslais ar kitais aukščiau nenumatytais tikslais, arba, jei pageidautumėte tapti Partneriu, prašome kreiptis elektroniniu paštu: internetinę formą.
  5. Pasiliekame teisę nepateikę jokio įspėjimo bet kada atšaukti leidimą teikti nuorodas.
 9. Privatumas, jūsų asmens duomenys ir slapukai
  1. Mums labai svarbu, kad jūsų asmens duomenys išliktų konfidencialūs. Prašome susipažinti su mūsų Privatumo ir slapukų naudojimo politika, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis ir kaip naudojame slapukus.
 10. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės
  1. Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėse gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.
  2. Mūsų Interneto svetainėje, mūsų Programėlėse ir (arba) Medžiagoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų Partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų Interneto svetainė ar mūsų Programėlės yra siejamos ar susijusios su tokiomis svetainėmis.
  3. Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
  4. Bet kokia informacinėje medžiagoje mūsų pateikta nuoroda į svetainę nereiškia, kad mes ją palaikome. Jei norite prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, galite tai daryti savo pačių rizika.
  5. Primename, kad jei pasinaudojate nuoroda apsilankyti kitame internetiniame puslapyje iš mūsų Interneto svetainės ar Programėlių, mūsų Sąlygos ir politikos (įskaitant mūsų Privatumo ir slapukų naudojimo politiką) nebetaikomos. Kitose interneto svetainėse (įskaitant tas, į kurias pateikiama nuoroda) galite naršyti ir bendrauti vadovaudamiesi jų sąlygomis ir politikomis. Prieš pradėdami tai daryti, susipažinkite su tokiomis sąlygomis ir politikomis.
 11. Mūsų atsakomybė
  1. Visais įstatymų nustatytais atvejais mes neprisiimame ir nepripažįstame jokių garantijų, terminų, sąlygų ir pareiškimų, kuriuos gali kitaip numatyti įstatymai šios Interneto svetainės ar mūsų Programėlių atžvilgiu, t. y. mes nedarome jokių pareiškimų ir negarantuojame, kad Interneto svetainė ar mūsų Programėlės bus be klaidų, neturės virusų ar kitų kenksmingų komponentų, ar, kad defektai bus ištaisyti. Šiuo atžvilgiu turite patys imtis atsargumo priemonių. Bet kuriuo atveju, mes nebūsime atsakingi už žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė paskirstyta atsisakymo aptarnauti ataka, virusai ar kita technologiškai kenksminga medžiaga, galinti užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavą medžiagą dėl to, kad naudojatės mūsų Interneto svetaine ar mūsų Programėlėmis.
  2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nepakankamą Interneto svetainės ar mūsų Programėlių priežiūrą ir (arba) pavėluotą ar neįvykusį bet kokios Medžiagos pateikimą.
  3. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Interneto svetainė ir mūsų Programėlės yra skirtos tik vidiniam ir privačiam naudojimui, todėl jūs patvirtinate, kad nenaudosite mūsų Interneto svetainės ar mūsų Programėlių komerciniais ar verslo tikslais, išskyrus atvejus, kai būsite patvirtintas kaip Partneris.
  4. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už toliau nurodytus nuostolius (net jei tokie nuostoliai yra iš anksto numatyti): pajamų ar įplaukų netekimą, verslo praradimą, pelno netekimą, numatytų santaupų praradimą, duomenų praradimą ar vadovybės ar darbuotojų laiko iššvaistymą.
  5. Medžiagoje gali pasitaikyti netikslumų ir rašybos klaidų. Mes negarantuojame, kad Medžiaga bus tiksli ar išsami.
  6. Mes neatsakome už jokius nuostolius, kilusius dėl jūsų veiksmų ar neveikimo, kurie buvo grindžiami šioje Interneto svetainėje ar per mūsų Programėles pateikta Medžiaga. Tačiau jokios šių Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygų nuostatos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ir neapriboja mūsų atsakomybės asmens mirties ar sužalojimo atveju, jei to priežastis buvo mūsų aplaidumas, taip pat atsakomybės dėl tyčios ar didelio neatsargumo ir (arba) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima atmesti ar apriboti pagal Lietuvos teisę.
 12. Aptarnaujamos šalys
  1. Ši Interneto svetainė ir mūsų Programėlės yra skirtos tik Jungtinės Karalystės vartotojams. Jei prieiga galima iš kitų šalių, tuomet nei ši Interneto svetainė, nei mūsų Programėlės nenumato tokio naudojimo ir tokiu atveju vartotojai gali prisijungti prie šios Interneto svetainės ir mūsų Programėlių savo pačių rizika.
 13. Mūsų Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygų pakeitimai
  1. Laikas nuo laiko galime keisti šias Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygas; tokiu atveju naujausia jų versija bus skelbiama Interneto svetainėje ir mūsų Programėlėse. Rekomenduojame reguliariai tikrinti šias Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygas, kad galėtumėte nuspręsti, ar jų pakeitimai jus tenkina. Jei, gaunate pranešimą apie mūsų Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygų pakeitimus ir (arba), jei toliau jungiatės prie ir naudojate Interneto svetainę ar mūsų Programėles po pranešimo apie jų atnaujinimą, bus laikoma, kad sutinkate su šių Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygų pakeitimais.
 14. Teisinė atitiktis ir taikoma teisė
  1. Šioms Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygoms taikoma Lietuvos teisė. Lietuvos teismai turi neišimtinę jurisdikciją sprendžiant bet kokius reikalavimus, kylančius iš ar susijusius su apsilankymu šioje Interneto svetainėje ar mūsų Programėlių naudojimu. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, Vilnius, tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt dėl ginčo neteisminio sprendimo.
 15. Susisiekite su mumis
  1. Jei mūsų Interneto svetainėje ar mūsų Programėlėse publikuojama medžiaga jums kelia susirūpinimą ar abejones arba, jei turi klausimų dėl šios Interneto svetainės, mūsų Programėlių ar šių Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygų, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu per šią internetinę formą. Mūsų pašto adresas korespondencijai yra UAB Treatwell LT, J.Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lietuva.
  2. Visus el. paštu atsiųstus skundus patvirtinsime per 48 darbo valandas nuo jų gavimo. Kiekvieną skundą užregistruosime unikaliu numeriu sekimo sistemoje. Skundus siekiame išspręsti per 21 dieną. Jei jūsų netenkina tai, kaip skundas buvo išspręstas, galėsite perduoti skundą tolesniam nagrinėjimui, kurį sieksime užbaigti per papildomas 21 dieną.
  3. Jei nagrinėjant jūsų skundą mūsų skundų nagrinėjimo procedūra bus išnaudota, galite kreiptis dėl alternatyvaus ginčų sprendimo. Peržiūrėkite šią nuorodą, kad pamatytumėte atitinkamus sertifikuotus alternatyvaus ginčų sprendimo paslaugų teikėjus savo šalyje. Tai priklauso nuo to, ar atitinkamoje šalyje galima pasinaudoti DSA neteisminio ginčų sprendimo procedūra ir ar ji įgyvendinama.