Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Plaukai
Nagai
Depiliacija
Masažas
Veidas
Kūnas
Vyrams
Nauji salonai
Dovanų kuponai
Grožio gidas
Prijungiame, luktelėkite...
Jūs esate prisijungę
Prisijungti prie savo paskyros

„Treatwell“ Bendradarbiavimo Su Partneriais Sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. liepos mėn.

SANTRAUKA

Tai mūsų Bendradarbiavimo su partneriais sąlygų santrauka. Ji neturėtų būti skaitoma vietoje toliau pateikiamos išsamios sąlygų versijos. Santraukoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Bendradarbiavimo su partneriais sąlygose.

 • „Treatwell“ suteikia:
 • rezervavimo platformą, kurioje savo salone/SPA siūlomas Partnerio paslaugas galite reklamuoti siūlyti daug platesniam potencialių klientų ratui;
 • salono užimtumo valdymo sistemą „Connect“, kurioje yra daugybė funkcijų, padedančių valdyti jūsų verslą; ir
 • papildomas funkcijas ir paslaugas, tokias kaip rezervacijų įskiepį, kurį galite pridėti prie jūsų socialinės medijos kanalo ir savo svetainės, jūsų paslaugų teikimo vietos poreikiams pritaikytą svetainę, „pardavimo taško“ techninę ir programinę įrangą, padedančią tvarkyti jūsų mokėjimus.
 • Galite pasirinkti gauti tik kelias arba visas anksčiau paminėtas „Treatwell“ teikiamas paslaugas. Jei nuspręsite nesinaudoti visomis „Treatwell“ paslaugomis, tam tikros Bendradarbiavimo su partneriais sąlygos jums nebus taikomos. Pavyzdžiui, jei nesinaudojate „Treatwell“ rezervacijų platforma, sąlygos, susijusios su Užsakymais (išskyrus ,,Įskiepio užsakymą“), Komisiniais ir kitos sąlygos, susijusios tik su rezervavimo platforma, jums nebus taikomos.
 • Esame atsakingi už „Treatwell“ užsakymų ir Iš anksto apmokėtų užsakymų per Įskiepį priėmimą ir tvarkymą bei pagal šias Bendradarbiavimo sąlygas esame paskiriami veikti kaip jūsų prekybos agentas. Jūsų vardu rinksime „Treatwell“ užsakymų ir Iš anksto apmokėtų užsakymų Klientų įmokas, o sėkmingai mūsų gautos iš klientų įmokos padengs jų įsiskolinimus jums.
 • Jeigu „Treatwell“ klientai nusprendžia mokėti vietoje, mes arba išskaičiuosime savo Komisinius iš jums mokėtinos sumos, arba, jei suma būtų nepakankama, jūsų mokėtina suma bus nurodyta jums pateiktoje sąskaitoje faktūroje.
 • Kiekvieną mėnesį du kartus išsiųsime jums sąskaitą faktūrą, kurioje bus nurodyta, ką mes esame skolingi jums už Įvykdytus užsakymus, ką jūs esate skolingi mums (pvz. Komisinius, Mėnesinį prenumeratos mokestį, Registravimo mokestį ir pan.) ir koks yra šių skolų likutis (ar jūs mums skolingi, ar mes jums skolingi, ar skirtumas padengtas).
 • Jei skolingi esame mes, sumokėsime skolą į jūsų banko sąskaitą per 3-5 darbo dienas nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
 • Jei jūs esate skolingi mums, pagal šios Sutarties sąlygas inicijuosime Sąskaitos faktūros apmokėjimą jūsų vardu pagal duomenis nurodytus „Connect“. Jei nesate davę leidimo atlikti periodinius mokėjimus, prašysime sumokėti skolą per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Jei skolų likutis yra padengtas, tuomet sąskaitoje faktūroje nurodysime, kad jokie papildomi mokėjimai nebereikalingi.

  Jei negalite laiku sumokėti nepadengto skirtumo, prašome kuo skubiau kreiptis į mus.
 • Pažymime, kad Registravimo mokestis yra negrąžinamas.
 • Siekiant užtikrinti, kad visi mokėjimai būtų tvarkomi saugiai ir laikantis mokėjimų įstatymų, mokėjimų apdorojimo paslaugas Partneriams teikia „Stripe“ ir jiems taikoma „Stripe Connected“ sąskaitos sutartis, kurioje apibrėžiamos ir „Stripe“ paslaugų teikimo sąlygos (kartu – „Stripe“ paslaugų sutartis). Sutikdamas su šiomis Bendradarbiavimo su partneriais sąlygomis ir toliau naudodamasis „Treatwell“ paslaugomis, Partneris sutinka būti saistomas „Stripe“ paslaugų sutarties, kurią „Stripe“ turi teisę keisti laikas nuo laiko. Sutikus su „Stripe“ paslaugų sutarties sąlygomis ir gavus „Stripe“ sutikimą prisijungti prie ,,Stripe Connected“ sąskaitos, yra kitų papildomų sąlygų, kurių turi laikytis Partneris, kad „Treatwell“ suteiktų teisę naudotis „Stripe“ paslaugomis. Šios sąlygos yra išdėstytos Bendradarbiavimo su partneriais sąlygų 11 punkte.
 • Tai, ar Kliento užsakymas yra laikomas Nauju užsakymu ar Pakartotiniu užsakymu (ir atitinkamai ar Komisiniai bei Aptarnavimo įkainis yra taikomi), priklauso nuo to, kada užfiksuotas paskutinis Kliento Sėkmingas apsilankymas (žiūrėkite sąvoką žemiau) pas jus ir ar šis Klientas yra jūsų Klientų duomenų bazėje ir, jei taip, kada šis Klientas buvo sukurtas minėtoje duomenų bazėje. Klientai identifikuojami pagal jų vardą ir (1) el. pašto adresą arba (2) telefono numerį.
 • Nauji užsakymai apima atvejus, kai Klientas neturėjo Sėkmingo apsilankymo per pastarąsias 365 dienas, o Pakartotiniai užsakymai - atvejus, kai Klientas turėjo Sėkmingą apsilankymą per pastarąsias 365 dienas. Labai svarbu, kad susipažintumėte su Naujo užsakymo ir Pakartotinio užsakymo sąvokomis, pateiktomis Bendradarbiavimo sąlygų 2 skyriuje.
 • Jūs atsakote už Partnerio paslaugas, kurias teikiate Klientams savo SPA / salone, o sutartis dėl šių Partnerio paslaugų yra sudaroma tarp jūsų ir Kliento. Mes neprisiimame jokios atsakomybės Klientams už Partnerio paslaugas, kurias jie gauna iš jūsų.
 • Mainais už gaunamas „Treatwell“ paslaugas jūs prisiimate įvairių įsipareigojimų, kurie detaliai apibūdinti Bendradarbiavimo su partneriais sąlygose. Keletas svarbių įsipareigojimų:
 • Jūs sutinkate mokėti visus taikomus Mokesčius (pvz., (bet neapsiribojant) Komisinius, Mėnesinį prenumeratos mokestį, Registravimo mokestį ir pan.). ir šiuo įgaliojate „Treatwell“ jūsų vardu inicijuoti Registracijos mokesčio ir bet kurios Sąskaitos faktūros apmokėjimą. Pažymime, kad PVM bus pridėtas prie visų Mokesčių.
 • Partneris sutinka nekviesti „Treatwell“ Klientų ar Įskiepio klientų Užsakymus teikti ne per Interneto svetainę, Programėlę, Platinimo kanalus arba Įskiepį (atitinkamai). Šis apribojimas galioja tik tol, kol galioja Sutartis, o jeigu Sutartis tęsiasi ilgiau nei 5 metus, apribojimas netenka galios suėjus 5 Sutarties galiojimo metams. „Treatwell“ Klientų kvietimas nurodytu būdu gali lemti neišvengiamą Mokesčių padidėjimą, kadangi mes pasitikime Partneriais, kurie su mumis bendradarbiauja ir sąžiningai naudojasi „Treatwell“ paslaugomis.
 • Visada privalote teikti Partnerio paslaugas Interneto svetainėje, Programėlėje, Partnerio svetainėje ir Įskiepyje tomis pačiomis kainomis, kurias siūlote savo svetainėje. Skirtingos kainos jūsų svetainėje, lyginant su kainomis Interneto svetainėje, Programėlėje, Partnerio svetainėje ar Įskiepyje, sukurtų blogą klientų patirtį ir neatitiktų „Treatwell“ partnerystės sąlygų. Tai taip pat gali lemti neišvengiamą Mokesčių padidėjimą. Siekiant išvengti abejonių, Jums leidžiama siūlyti mažesnes kainas ar teikti specialius pasiūlymus uždaroms asmenų grupėms (tiek internete, tiek ne internete), tiesiogiai Jūsų salone ir alternatyviose internetinėse prekyvietėse ir mes neribojame jūsų galimybių taip daryti.
 • Jūs sutinkate Partnerio paslaugas valdyti ir teikti laikantis aukščiausių verslo standartų
 • Jūs privalote užtikrinti, kad turite visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą, kurie jums reikalingi norint teikti Partnerio paslaugas.
 • Jūs privalote užtikrinti, kad jūsų prekybinė tapatybė ir adresas būtų aiškiai matomi Klientams, atsižvelgiant į visas jūsų naudojamas „Treatwell“ paslaugas, kurios yra matomos Klientams.
 • Rezervacijos per Įskiepį visada apmokestinamos Aptarnavimo mokesčiu (ne Komisiniais).
 • Jūs galite pasirinkti gauti mūsų „pardavimo vietos“ (POS) programinės įrangos modulį, kuris visiškai integruotas su „Connect“ (toliau – „Treatwell POS“ programinė įranga“), ir (arba) pridedamą grynųjų pinigų stalčių su integruotu čekių spausdintuvu („Star Micronics mPOP“) („Treatwell POS“ aparatinė įranga“). Partneriai, norintys gauti „Treatwell POS“ programinę įrangą, privalo pažymėti tai Bendradarbiavimo sutartyje arba kitokiu būdu bei privalo nurodyti, ar kartu jie nori gauti „Treatwell POS“ aparatinę įrangą. Mokestis už „Treatwell POS“ aparatinę įrangą turi būti sumokėtas „Treatwell“ iš anksto. Labai svarbu, kad prieš užsakydami perskaitytumėte visas „Treatwell“ Bendradarbiavimo su partneriais sąlygų 5 dalyje „Treatwell POS“ taikomas nuostatas
 • Įskiepio užsakymams „Treatwell“ yra tik technologijos tiekėjas ir neveikia kaip komercinis užsakymų agentas. Klientai ir Partneriai gali atšaukti Įskiepio užsakymus iki pat apsilankymui paskirto laiko ir jokia sutartis nesudaroma tarp Kliento ir Partnerio, kol neįvyksta apsilankymas. Patvirtinimo ir priminimo el. laiškai bus siunčiami Įskiepio klientui iš „Connect“ Partnerio vardu, tačiau Partneris yra atsakingas už Partnerio paslaugų suteikimą Klientui ir už atsisakymų ar perplanavimų aptarnavimą tiesiogiai su Klientu ar per Įskiepį. „Treatwell“ nedalyvauja Iš anksto apmokėto Įskiepio užsakymo procese ir tik teikia technologiją, palengvinančią Iš anksto apmokėto Įskiepio užsakymų teikimą.
 • Jūsų rezervacijos laiko pakeitimo ir atšaukimo sąlygos turi atitikti mūsų Rezervavimo sąlygas ir išsamios Bendradarbiavimo su partneriais sąlygų versijos 6 punktą. Klientams turi būti sudaryta galimybė prašyti keisti Laiko rezervaciją likus ne mažiau kaip 1 valandai arba atšaukti ją likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki paskirto apsilankymo.
 • Labai svarbu, kad visas Partnerio turinys, kurį įkeliate į savo Puslapį (-ius), būtų tikslus, atitiktų teisinius reikalavimus ir nebūtų klaidinantis. Pvz., įkeliamos nuotraukos turi būti jūsų arba jums turi priklausyti teisė jas naudoti.
 • Jei turime susisiekti su Jumis dėl Užsakymų ar dėl kitų klausimų susijusių su „Treatwell“ paslaugomis, galime susisiekti su jumis el. paštu, telefonu, SMS ar Whatsapp, naudodami kontaktinius duomenis, nurodytus Connect.
 • Nei „Treatwell“ (nei joks jos kontroliuojamas verslas) nesiūlo savo prekių ar paslaugų per „Treatwell P2B Services“. Teikdama „Treatwell P2B“ paslaugas, „Treatwell“ veikia tik kaip prekyvietė mūsų Partneriams Partnerio paslaugoms.
 • Tvarka, kuria Partnerių sąrašai yra rodomi Klientų paieškos rezultatuose Interneto svetainėje arba Programėlėje, priklauso nuo daugelio veiksnių. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite sąlygų išsamios versijos 15 punktą.
 • Jeigu norite pateikti skundą dėl „Treatwell“ ar pabendrauti su mumis kitais klausimais, susisiekite su mūsų darbuotojais ir mielai jums padėsime:Kontakto: internetinę formą
Pašto adresas: UAB Treatwell LT, J.Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lietuva

Jei norėtumėte pateikti skundą specialiai dėl „Treatwell“ P2B paslaugų,. Jūs galite rasti mūsų ginčų procedūros ir mediatorių detales tik dėl „Treatwell“ P2B paslaugų išsamios sąlygų versijos 9 skyriuje.

(TOLIAU PATEIKIAMA IŠSAMI VERSIJA)

Prieš pradėdami naudotis „Treatwell“ paslaugomis, atidžiai perskaitykite šias Bendradarbiavimo su partneriais sąlygas (ir Rezervavimo sąlygas), nes jos reglamentuos jūsų santykius su „Treatwell“. Rekomenduojame atsispausdinti išsaugoti šias Bendradarbiavimo su partneriais sąlygas ateičiai. Jeigu nesutinkate su šiomis Bendradarbiavimo su partneriais sąlygomis, „Treatwell“ paslaugomis naudotis negalite.

 1. Sąvokų apibrėžimai
  • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (su vėlesniais pakeitimais);
  • Aptarnavimo mokestis – reiškia aptarnavimo mokestį (+PVM) mokėtiną Partnerio „Treatwell“ už įskiepio užsakymus, kaip numatyta Bendradarbiavimo sutartyje ir apskaičiuotas pagal bendrą Kliento moktiną sumą už Įskiepio užsakymą.
  • Bendradarbiavimo sutartis – sutartis, pasirašyta „Treatwell“ ir Partnerio arba, kaip susitarta el. paštu ir/ar internetinėje Partnerio registracijos svetainėje, patvirtinanti abiejų šalių sutikimą su šia Sutartimi, Registravimo mokesčiu, Komisiniais ir bet kokiais kitais Mokesčiais (jeigu taikoma);
  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ar BDAR – Reglamentas (ES) 2016/679 bei visi įstatymai ir (arba) reglamentai, įgyvendinantys ar priimti pagal jį, arba kurie laikas nuo laiko jį papildo, pakeičia, patvirtina ar konsoliduoja;
  • „Connect“ – „Treatwell Connect“ programinė įranga, kuri pagal šią Sutartį licencijuojama Partneriui kaip viena iš „Treatwell“ paslaugų ir kuri gali apimti „Treatwell POS“ programinę įrangą;
  • Banko mokesčiai – kaip apibrėžta 11.9 punkte;
  • Duomenų apsaugos teisės aktai – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir bet kokie įstatymai ir/ar teisės aktai, įgyvendinantys ar priimti pagal jį, arba kurie laikas nuo laiko jį papildo, pakeičia, patvirtina ar konsoliduoja ir visus kitus taikomus įstatymus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu, kurie gali egzistuoti bet kurioje reikšmingoje jurisdikcijoje kaip antai E. privatumo direktyva;
  • eCRM paslauga – el. pašto marketingo funkcionalumas numatytas programoje „Connect“, kuris gali būti laikas nuo laiko siūlomas kaip viena iš „Treatwell“ paslaugų sumokėjus atitinkamą Įkainį;
  • Esminis pažeidimas – pažeidimas (įskaitant numatomą pažeidimą), kurio pasekmės „Treatwell“ nėra nei minimalios, nei nereikšmingos, įskaitant, bet neapsiribojant, 6.1 (Mokesčių mokėjimas ir Užsakymų priėmimas), 6.2 (Užsakymų nepriėmimas tik išimtinėmis aplinkybėmis), 6.6 (Partnerio turinio tikslumo užtikrinimas), 6.7 (Stilisto nuotraukų rinkinys), 6.12 (kainos paritetas), 6.16 (Klientų nekvietimas), 6.18 (Mokesčių vengimas), 6.17 (mokėjimo duomenys po nemokamo bandomojo laikotarpio), 6.19 (Mokesčių vengimas nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigoje), 7.5 (tinkamas atsiliepimų platformos naudojimas), 9 (Klientų duomenys), 10.5 (Partnerio turinio sutikimai) ir 11 (Mokėjimų terminai). Nustatant, ar pažeidimas yra esminis, nėra svarbu, ar jis padarytas dėl nelaimingo atsitikimo, nesėkmės, klaidos ar nesusipratimo;
  • Fotografavimo paslauga – fotografavimo paslauga, kurią Partneriams gali teikti „Treatwell“ šios Sutarties 4 punkte nustatytomis sąlygomis;
  • Įkainiai – Registravimo mokestis, Aptarnavimo mokestis ir bet kurie kiti mokesčiai (+ PVM), kuriuos turi mokėti Partneris, kad gautų „Treatwell“ paslaugas, kaip nurodyta Bendradarbiavimo sutartyje, bet kokiame priede prie šios Sutarties, internetinėje Partnerio registracijos svetainėje ir/ar el. laiškuose tarp „Treatwell“ ir Partnerio;
  • Intelektinės nuosavybės teisės – visos intelektinės nuosavybės teisės tarptautiniu mastu, kurios egzistuoja šiuo metu ar egzistuos ateityje, kurios yra suteiktos arba gali būti suteiktos, įskaitant (bet neapsiribojant) autorių teises (įskaitant vertimo į užsienio kalbą teises), teises į dizainą, teises į duomenų bazes, teises į domenų vardus, registruotą dizainą, patentus, prekių ženklus, verslo pavadinimus, ženklus ir kitus žymenis, jeigu jie yra nuosavybės pobūdžio, ir visas panašias įregistruotas ar pan. teises (įskaitant, bet neapsiribojant, visus jų pratęsimus, grąžinimus, atkūrimus ir atnaujinimus). Aukščiau minėtoms teisėms priskiriama (registruotinų teisių atžvilgiu) visi pateikti prašymai arba teisės teikti prašymus dėl minėtų teisių;
  • Interneto svetainė – svetainė, kurios adresas yra www.treatwell.lt/; ir
  • Iš anksto apmokėtas Įskiepio užsakymas – užsakymas atliktas per Įskiepį, kai rezervacija apmokama internetu Įskiepio kliento „Treatwell“ užsakymo metu.
  • Iš anksto apmokėto Įskiepio užsakymo klientas – Klientas, kuris atlieka iš anksto apmokėtą Įskiepio užsakymą.
  • Išnuomota įranga – kaip apibrėžta 5.9 punkte.
  • Įsigaliojimo diena – priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, kai a) Partneris pradeda gauti „Treatwell“ paslaugas arba b) data, kurią Partneris patvirtina varnele šią Sutartį „Connect“ programoje, c) data, kurią Partneris užsiregistruoja internetinėje Partnerio registracijos svetainėje tam, kad galėtų gauti „Treatwell“ paslaugas arba d) data, kurią Partneris pasirašo Bendradarbiavimo sutartį, patvirtindamas šią Sutartį;
  • Įskiepio užsakymas – MV Įskiepio užsakymas arba Iš anksto apmokėtas Įskiepio užsakymas;
  • Įskiepio klientas – Klientas, kuris atliko MV Įskiepio užsakymą arba Iš anksto apmokėtą Įskiepio užsakymą;
  • Įskiepis – interneto svetainės sąsaja, priklausanti ir teikiama „Treatwell“ per „Connect“ kaip viena iš „Treatwell“ paslaugų, įterpta kiekvienoje Partnerio svetainėje, ir kurią Partneris gali įterpti į savo svetainę ir/ar socialinės medijos kanalą, ir per kurą Klientai gali atlikti Įskiepio užsakymus pas Partnerį tiesiogiai;
  • Įvykdytas užsakymas – Užsakymas, kurio atžvilgiu Partneris sėkmingai suteikė Klientui Partnerio paslaugas.
  • Klientas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja arba gauna Partnerio paslaugas per Interneto svetainę, Programėlę, Įskiepį ar Partnerio svetainę ar kitą Platinimo kanalą, įskaitant bet neapsiribojant „Treatwell“ klientais, Įskiepio klientais ar Partnerio klientais;
  • Klientų duomenų bazė – „Connect“ programoje esanti Partnerio duomenų bazė, kurioje talpinami Klientų duomenys;
  • Komisiniai – komisiniai (+ PVM), kuriuos Partneris turi mokėti „Treatwell“ (skaičiuojami kaip procentinė dalis nuo bendros Užsakymo vertės), kaip apibrėžta Bendradarbiavimo sutartyje, ir kurie skaičiuojami nuo bendros sumos, mokėtinos „Treatwell“ kliento už „Treatwell“ užsakymą;
  • Konfidenciali informacija – kaip apibrėžta 13.1 punkte;
  • Laiko rezervacija – Užsakymas, kai jį pateikdamas Klientas rezervuoja laiką ir (arba) datą, kurią turi būti suteiktos užsakomos Partnerio paslaugos (įskaitant ir tada, kai pasirenkamas variantas „Mokėti vietoje“);
  • Mėnesinis prenumeratos mokestis – mėnesinis mokestis, mokamas už naudojimąsi „Treatwell“ paslaugomis. Mokesčio dydis nurodomas Bendradarbiavimo sutartyje;
  • Mokesčiai – Komisiniai ir Įkainiai;
  • MV Įskiepio klientas - Klientas, kuris atlieka MV Įskiepio užsakymą.
  • MV Įskiepio užsakymas - užsakymas atliktas per Įskiepį, kai rezervacija neapmokama internetu, ir Klientas ir Partneris gali atšaukti rezervaciją iki apsilankymo laiko, nes sutartis tarp Kliento ir Partnerio nesudaroma iki kol apsilankoma.
  • Naujas užsakymas – užsakymas, kurio požymiai nurodyti 2.6 punkte;
  • P2B – kaip apibrėžta „Platformos verslui teisės aktai“
  • Pakartotinis užsakymas – užsakymas, kuris nepatenka į į Naujo užsakymo apibrėžtį, kaip tai nurodyta 2.6 punkte;
  • Naudotojų sukurtas turinys – kaip apibrėžta 7.5 punkte;
  • Nemokamas bandomasis laikotarpis – ribotas laikotarpis, per kurį Partneris gali gauti kai kurias arba visas „Treatwell“ paslaugas nemokėdamas jokių Mokesčių (išskyrus Aptarnavimo mokestį), kurias nustato „Treatwell“. Pasibaigus Nemokamam bandomajam laikotarpiui, Partneris yra atsakingas už Bendradarbiavimo sutartyje nustatytų Mokesčių mokėjimą;
  • Nuotraukos – kaip apibrėžta 4.1 punkte;
  • Partnerio klientas – Klientas, kuris užsako Partnerio paslaugas tiesiogiai iš Partnerio, nesinaudodamas Interneto svetaine, Programėle ar Įskiepiu, tačiau kurio duomenys yra saugomi „Connect“ duomenų bazėje pridėjus susitikimą ar kitaip;
  • Partnerio paslaugos – SPA ir (arba) grožio ar kitokios prekės ir paslaugos, kurias Klientams teikia Partneris ir kurias Partneris Klientams parduoda naudodamasis „Treatwell“ paslaugomis;
  • Partnerio sąlygos – Partnerio pardavimo sąlygos ir (arba) komercinės sąlygos (įskaitant, bet neapsiribojant, Partnerio privatumo politiką, rezervavimo politiką, pristatymo politiką, sveikatos ir saugos politiką bei grąžinimo / lėšų grąžinimo politiką);
  • Partnerio svetainė – pritaikoma interneto svetainė, kuri palaikoma „Connect“ ir siūloma kaip viena iš „Treatwell“ paslaugų už Mokestį, ir turinti „Užsakyti Dabar“ mygtuką, sujungiantį Klientus su Įskiepiu, saugomu unikaliu subdomeno adresu mytreatwell.lt arba, „Treatwell“ nuožiūra, Partnerio nuosavame domene.
  • Partnerio turinys – informacija, dokumentacija, įranga, programinė įranga, nuotraukos, domeno vardas (tiek, kiek naudojamas saugoti Parnterio svetainę), Partnerio svetainės pritaikytoji tema/apvalkalas ar kitokia medžiaga (kurią gali sudaryti Partnerio pavadinimas, logotipas ir kiti prekės ženklo atributai bei Intelektinės nuosavybės teisės), kuri pagal šią Sutartį gali būti skelbiama Puslapyje (-iuose), įskaitant Stilisto nuotraukų rinkinį;
  • Partneris – jūs, salonas ar spa, kuris sudarote Sutartį su „Treatwell“ Įsigaliojimo dieną, veikdami savo ir visų savo darbuotojų ir tiekėjų vardu;
  • Platformos verslui teisės aktai arba P2B – Reglamentas (EU) 2019/1150 bei visi įstatymai ir (arba) reglamentai, įgyvendinantys ar priimti pagal jį, arba kurie laikas nuo laiko jį papildo, pakeičia, patvirtina ar konsoliduoja;
  • Platinimo kanalai – trečiųjų asmenų interneto svetainės ar kitos priemonės, per kurias siūlomos ar reklamuojamos Partnerio paslaugos Klientams ar potencialiems Klientams per „Treatwell P2B Services“, įskaitant Trečiųjų asmenų platformas, „Instagram“, „Facebook“, „Reserve with Google“, „Lastminute.com“, „YouTube“, „GoogleAds“, „Google Display Networks“ ir susijusių asmenų tinklus (kiekvienas laikas nuo laiko ir priklausomai nuo taikymo);
  • Pranešimas apie kainų pasikeitimą – kaip apibrėžta 2.5 punkte.
  • Programėlė – „Treatwell“ prekyvietės užsakymų programa Android ir iOS;
  • Puslapis (-iai) – Interneto svetainės ar Programėlės, Platinimo kanalų Partneriui skirtoje skiltyje esantis interneto puslapis ar puslapiai ir turinys (įskaitant Partnerio „Treatwell“ „pradžios puslapį“ ir kiekvieną Interneto svetainėje siūlomų Partnerio paslaugų puslapį) kartu su paties Partnerio interneto svetainės (-ių) ar kitos (-ų) svetainės (-ių), kuriose naudojamas Įskiepis, atitinkamu puslapiu ar puslapiais ir turiniu, įskaitant bet kurią Partnerio svetainę;
  • Registravimo mokestis – negrąžinamas mokestis (+ PVM), kurį Partneriui taiko „Treatwell“ Partneriui už registravimą gauti „Treatwell“ paslaugas, mokamas elektronine kortele.
  • Rezervavimo sąlygos – „Treatwell“ rezervavimo sąlygos, kurios taikomos Interneto svetainėje siūlomiems Partnerio produktams ar paslaugoms;
  • Sėkmingas apsilankymas – apsilankymas „Connect“ programoje (per „Treatwell“ užsakymą, Įskiepio užsakymą ar užsakant tiesiogiai per Partnerį), kurio metu Partneris sėkmingai suteikia Partnerio paslaugas Klientui. Išsipirkimo data „Connect“ programoje laikoma Sėkmingo apsilankymo data.
  • Skundas - kaip apibrėžta 8.1 punkte.
  • Stilisto nuotraukų rinkinys – kaip apibrėžta 6.7 punkte;
  • Stripe – „Stripe Payments Europe Ltd“, privati ribotos atsakomybės bendrovė, veikianti pagal Airijos įstatymus, ir „Stripe Payments UK Ltd“, Anglijos bendrovė, teikianti „Stripe“ paslaugas „Treatwell“ ir jos Partneriams (kurie taip pat žinomi kaip „Stripe Connected“ sąskaitos turėtojai);
  • Stripe Connected“ sąskaitos turėtojas – Partneris, kuris pasirašė „Stripe“ paslaugų sutartį ir gavo sutikimą iš „Stripe“ naudotis „Stripe“ paslaugomis;
  • Stripe Connected“ sąskaitos duomenys – duomenys apie „Stripe Connected“ sąskaitą, veiklą „Stripe“ paskyroje ir operacijas;
  • Stripe“ paslaugų sutartis – sutartis su „Stripe Connected“ sąskaitos sutartį, į kurią įtrauktos ir „Stripe“ paslaugų teikimo sąlygos;
  • Stripe“ paslaugos – mokėjimo apdorojimo paslaugos, kurias „Stripe“ teikia „Treatwell“ ir „Stripe Connected“ sąskaitos turėtojams, įskaitant paslaugas, leidžiančias priimti mokėjimus iš Klientų, pervesti pinigus į ir iš „Stripe Connected“ sąskaitos bei apmokėti už paslaugas kitose „Stripe“ platformose;
  • Sutampantis klientas – Klientas, kurio vardas ir el. pašto adresas ar telefono numeris atitinka daugiau nei vieno Kliento duomenis Klientų duomenų bazėje;
  • Sutartis arba Bendradarbiavimo su Partneriu sąlygos – ši sutartis kartu su Bendradarbiavimo sutartimi ir (arba) su bet kokiomis sąlygomis, jums atsiųstomis el. paštu arba pateiktomis internetiniame Partnerio registracijos puslapyje, kuriose kartu ,nustatytos „Treatwell“ paslaugų teikimo Partneriui sąlygos ir kurios įsigalioja Įsigaliojimo dieną;
  • „Treatwell“ – UAB Treatwell LT (toliau – „Treatwell“), bendrovė įregistruota Lietuvoje, įmonės kodas 302608933, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 97, Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100006046216;
  • „Treatwell“ fotografas – nepriklausomas fotografas, kurio paslaugas perka „Treatwell“ ir kuriam „Treatwell“ gali nurodyti teikti Fotografijos paslaugas Partneriui;
  • „Treatwell“ klientas – Klientas, kuris užsakymą atlieka per Interneto svetainę ar Programėlę („Treatwell“ užsakymas);
  • „Treatwell“ paslaugos – privilegijos ir paslaugos, kurias Partneris gali gauti iš „Treatwell“, kaip nustatyta internetiniame Partnerio registracijos puslapyje, Kainyne, mainais už „Treatwell“ mokamus Mokesčius (išskyrus Nemokamu bandomuoju laikotarpiu);
  • „Treatwell POS“ – „Treatwell POS“ programinė įranga ir (arba) „Treatwell POS“ aparatinė įranga;
  • „Treatwell POS“ aparatinė įranga – „Treatwell POS“ programinei įrangai skirta aparatinė įranga, kuri gali apimti grynųjų pinigų stalčių su integruotu čekių spausdintuvu („Star Micronics mPOP“), kurios savybės nurodytos Bendradarbiavimo sutartyje;
  • „Treatwell“ P2B paslaugos – „Treatwell“ paslaugos, kai „Treatwell“ veikia kaip tarpininkas tarp Partnerio ir Kliento ir jiems yra taikomi P2B teisės aktai. „Treatwell“P2B paslaugos apima Įskiepį, Partnerių svetaines, Interneto svetainę ir Programėlę, per kuriuos „Treatwell“ Partnerio vardu Klientams siūlo Partnerio paslaugas, bet ne kitas „Treatwell“ paslaugas, tokias kaip „Connect“, Fotografavimo paslauga ar „Treatwell POS“.
  • „Treatwell POS“ programinė įranga – „pardavimo taško“ programinės įrangos modulis, visiškai integruotas su „Connect“;
  • „Treatwell“ stiliaus knyga – nuotraukų rinkinys, įskaitant, bet neapsiribojant Stilisto nuotraukų rinkiniu, kuris gali būti rodomas Interneto svetainėje, Programėlėje, Partnerio svetainėje, Įskiepyje, „Treatwell“ socialinių tinklų puslapiuose ir/ar Platinimo kanaluose, ir kuris yra prieinamas naudotojams kaip įkvėpimo šaltinis, ir kuris laikas nuo laiko gali sudaryti Klientui galimybę užsisakyti Partnerio paslaugas, susijusias su nuotrauka.
  • „Treatwell“ užsakymas – užsakymas, atliktas Interneto svetainėje ar Programėlėje, kur užsakymo atlikimo metu Klientas pasirenka laiką ir/ar datą, kurią gaus tas Partnerio paslaugas (įskaitant, kai naudojama „Mokėti vietoje“ galimybė);
  • Trečiųjų asmenų platformos – kaip apibrėžta 10.3 punkte; ir
  • Užsakymas – bet kuris Kliento užsakymas dėl bet kurios Partnerio paslaugos, pateiktas kaip Laiko rezervacija (ir atitinkamai pateiktas Interneto svetainėje, Programėlėje, Partnerio svetainėje ar per Įskiepį), įskaitant „Treatwell“ užsakymus ir Įskiepio užsakymus.
 2. „Treatwell“ paslaugos
  1. Partneriui sumokėjus visus Mokesčius (išskyrus Nemokamu bandomuoju laikotarpiu) ir įvykdžius visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, „Treatwell“ Partneriui teikia atitinkamas „Treatwell“ paslaugas, kurias (jeigu nesusitariama kitaip) sudaro asmeninė, neišimtinė, neperleidžiama ir visiškai atšaukiama licencija naudotis programa „Connect“, kurios sąlygos yra nustatytos 3 punkte.
  2. Pateikiant visus Iš anksto apmokėtus Įskiepio užsakymus ir „Treatwell“ Užsakymus, „Treatwell“ veikia ir šia sutartimi yra skiriama Partnerio teisėta atstove, kuri su Klientu sudaro Užsakymą ir (atitinkamai) priima bei tvarko mokėjimus Partnerio vardu‘. Nė viena šios Sutarties nuostata neatleidžia Partnerio ir neriboja jo atsakomybės už Partnerio paslaugų teikimą Klientams. MV Įskiepio užsakymų atžvilgiu „Treatwell“ yra tik technologijos tiekėjas ir neturi tiesioginio santykio su MV Įskiepio klientu MV Įskiepio užsakymų atžvilgiu.
  3. „Treatwell“ gali susisiekti su Partneriu el. paštu, telefonu, SMS ar Whatsapp, naudodama kontaktinius duomenis, nurodytus Connect, dėl Užsakymų ar kitų klausimų dėl „Treatwell“ ir/ar Partnerio Paslaugų.
  4. Jeigu Partneris pasirinko gauti mokamas „Treatwell“ paslaugas ir norėtų, kad viena arba kelios paslaugos nebebūtų teikiamos, Partneris turi apie tai raštu informuoti „Treatwell“ ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų ir privalės sumokėti visus Įkainius, kurie yra mokėtini už pranešimo laikotarpį.
  5. „Treatwell“ savo nuožiūra gali bet kada keisti Įkainių dydį ir (arba) Komisinių tarifą apie tai prieš 30 kalendorinių dienų įspėdama Partnerį atskiru pranešimu arba atnaujindama Kainyną, kuris skelbiamas čia: www.treatwell.lt/business/ (toliau – Pranešimas apie kainų pasikeitimą). Jeigu Partneris, gavęs Pranešimą apie kainų pasikeitimą, nori pakeisti jam teikiamas „Treatwell“ paslaugas, jis apie tai turi raštu įspėti „Treatwell“ per 14 kalendorinių dienų nuo Pranešimo apie kainų pasikeitimą, kad jam nepradėtų galioti pasikeitusios kainos. Visomis kitomis aplinkybėmis, jeigu Partneris nori pakeisti jam teikiamas „Treatwell“ paslaugas, „Treatwell“ turi būti apie tai informuojama 2.3 punkte nustatyta tvarka.
  6. Tai, ar Kliento užsakymas yra laikomas Nauju užsakymu ar Pakartotiniu užsakymu (ir atitinkamai ar Komisiniai bei Aptarnavimo įkainis yra taikomi) priklauso nuo to, kada užfiksuotas paskutinis Kliento Sėkmingas apsilankymas pas Partnerį ir ar šis Klientas yra Partnerio Klientų duomenų bazėje ir, jei taip, kada šis Klientas buvo sukurtas minėtoje duomenų bazėje. Klientai identifikuojami pagal jų vardą ir (1) el. pašto adresą arba (2) telefono numerį . Įskiepio užsakymams visuomet bus taikomas Aptarnavimo įkainis, o ne Komisiniai, kaip sutarta atskirai el. paštu arba Bendradarbiavimo sutartyje.
  7. „Treatwell“ užsakymas bus laikomas Nauju užsakymu, kai Klientas:
   1. visiškai neegzistuoja Klientų duomenų bazėje; arba
   2. Kliento duomenys Klientų duomenų bazėje buvo įvesti (Klientas sukurtas) seniau nei prieš 365 dienas ir per pastarąsias 365 dienas šis Klientas neturėjo Sėkmingo apsilankymo pas Partnerį; arba
   3. Kliento duomenys Klientų duomenų bazėje buvo suvesti (Klientas sukurtas) per pastarąsias 365 dienas, tačiau šio Kliento paskyrimas nebuvo ar iki šiol netapo Sėkmingu apsilankymu.

    Visais kitais atvejais, „Treatwell“ užsakymai bus laikomi Pakartotiniais užsakymais.
  8. Kai „Treatwell“ Partneriui siūlo Nemokamą bandomąjį laikotarpį, Partneris supranta ir sutinka, kad bus taikomos visos šios Bendradarbiavimo su partneriais sąlygos. Partneris sutinka sumokėti visus taiomus Mokesčius pasibaigus Nemokamam bandomajam laikotarpiui ir „Treatwell“ pateikti banko duomenis naudojantis „Connect“ iki Nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigos. Jei Partneris nepateikia savo banko duomenų, „Treatwell“ pagal šį 2.9 punktą, „Treatwell“ nedelsiant ir be išankstinio pranešimo gali nutraukti kai kurių ar visų „Treatwell“ paslaugų teikimą. „Treatwell“ gali savo nuožiūra iš naujo pradėti teikti kai kurias ar visas „Treatwell“ paslaugas Partneriui pateikus išsamią informaciją apie apmokėjimą už „Treatwell“ suteiktas paslaugas. Pagal 3.7 punktą ir 13.2 punktą „Treatwell“ jokiomis aplinkybėmis neatsako Partneriui už „Treatwell“ paslaugų nutraukimą.

   Siekiant išvengti neaiškumo, nei „Treatwell“ (nei joks jos kontroliuojamas verslas) per „Treatwell“ P2B paslaugas nesiūlo jokių savo prekių ar paslaugų. „Treatwell“ nesiūlo ir neleidžia jokiai trečiajai šaliai jos vardu siūlyti jokių papildomų prekių ar paslaugų Klientams iki vizito pabaigos (tiek nepriklausomai, tiek bendradarbiaudama su Partneriu ar trečiąja šalimi). Tačiau, jei Partneriai nori, jie gali laisvai siūlyti Klientams bet kokias papildomas prekes ar paslaugas bet kokiomis jų pageidaujamomis sąlygomis, pavyzdžiui, šampūną po vizito pas kirpėją.
 3. Programinės įrangos „Connect“, „Treatwell POS“, Įskiepio ir Partnerio svetainės licencija – paslaugos ir prieiga prie duomenų
  1. Apmokėdamas taikomus Mokesčius Partneris gali naudotis „Connect“, Įskiepiu, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetaine tvarkydamas Partnerio paslaugų Užsakymus tik savo naudai ir savo vardu, ir mokėdamas didesnį Mėnesinį prenumeratos mokestį, gali naudoti „Connect“ papildomą funkcionalumą.
  2. Partneris „Connect“, Įskiepiu, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetaine naudojasi prisiimdamas visą riziką. Ši paslauga teikiama „tokia, kokia yra“ ir „tada, kada yra“.
  3. Techninė pagalba teikiama visų pirma el. paštu ir yra laikoma Partnerio gaunama privilegija, bet ne Partnerio teise.
  4. Partneris supranta ir sutinka, kad:
   1. „Treatwell“ naudojasi trečių šalių tiekėjų ir prieglobos partnerių teikiama technine įranga, programine įranga, tinklais, saugyklomis ir susijusiomis technologijomis, reikalingomis, kad veiktų „Connect“, Įskiepis, „Treatwell POS“ ir Partnerio svetainė;
   2. „Treatwell“ turi administratoriaus prieigą prie visų „Connect“ dalių“, įskaitant tas dalis, kurios buvo specialiai pritaikytos Partneriui;
   3. „Treatwell“, naudodamasi trečiųjų šalių įrankiais, tokiais kaip Google Analytics ir Snowplow, stebės Partnerio ir Partnerio darbuotojų ir tiekėjų naudojimąsi „Connect“. Duomenų stebėjimas apims kiekvieną vartotojo sąveiką ir technines detales apie naudojamą naršyklę ir įrenginį ir apims, tačiau neapsiribos, a) apsilankymo sukūrimą, b) darbuotojų redagavimą, ir c) kalendoriaus peržiūrėjimą. Šis stebėjimas padės „Treatwell“ suprasti kaip „Connect“ yra naudojamas Partnerių ir leis „Treatwell“ vystyti ir tobulinti „Connect“. Partneris neturi teisės į prieigą prie šių duomenų ir neturi jokių teisių į šiuos duomenis. Partneriai negali atsisakyti tokio stebėjimo. Partneris yra atsakingas už tai, kad informuotų savo darbuotojus ir tiekėjus apie tai, kad toks stebėjimas bus taikomas. Nuorodos į stebėjimą yra įtrauktos į „Treatwell“ privatumo ir slapukų politiką čia [nuoroda], kurią savo darbuotojams ir tiekėjams turi pateikti Partneris; ir
   4. Įskiepis ir Partnerio svetainė yra „teikiama „Treatwell“, turi „Treatwell“ ženklodarą su logotipais, prekių ženklais ir paveiksliukais, ir suteiks Įskiepio klientams galimybę užsisakyti el. pašto marketingo gavimą iš Partnerio ir „Treatwell“.
   5. „Treatwell“ turi ir turi teisę turėti visišką prieigą prie visų duomenų, kuriuos tiesiogiai teikia Partneriai ir (arba) Klientai arba kurie sugeneruojami bet kuriam iš Partnerių ir/ar Klientų naudojantis „Treatwell“ P2B paslaugomis („Treatwell“ prieiga“), įskaitant (bet neapsiribojant):
    1. Partnerio turinį;
    2. visus duomenis, susijusius su Partnerių sąskaitomis ir „Treatwell“ paslaugų naudojimu;
    3. išsamią informaciją apie Klientų sąskaitas, Vartotojų sukurtą turinį ir išsamią informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Partnerių paslaugomis;
    4. visus susijusius metaduomenis, pvz. Partnerio ir Kliento prisijungimo datą / laiką; ir
    5. Klientų ir Partnerių asmens duomenis, kurie išsamiau aprašyti 9 punkte ir mūsų Privatumo ir slapukų politikoje Privatumo ir slapukų politikoje.
   6. Nutraukus šią Sutartį, „Treatwell“ pasilieka „Treatwell“ prieigą duomenų saugojimo laikotarpiui, kurio reikalauja įstatymai ar kiti teisės aktai, laikydamasi „Treatwell“ duomenų saugojimo politikos.
   7. Partneris gali pasiekti savo su sąskaita susijusius duomenis ir Kliento duomenis, įskaitant Kliento kontaktinę informaciją, prisijungdamas prie savo „Connect“ paskyros. Paskyroje gali būti pateiktos ataskaitos su apibendrinta informacija apie Partnerį, jo darbuotojus ir Partnerio klientus. Tačiau Partneriams nesuteikiama prieiga prie „Treatwell“ ar Įskiepio Klientų buvimo vietų, gatvių adresų ar kitos vietovės informacijos, kuria su „Treatwell“ gali dalintis „Treatwell“ ir (arba) Įskiepio Klientas. Panaikinę savo „Treatwell“ paskyrą, Partneriai gali eksportuoti savo Klientų duomenų bazę su sąlyga, kad tai padarys prieš panaikindami paskyrą. Siekiant išvengti neaiškumo, Partneriai negali ir neturi jokios teisės eksportuoti Vartotojų sukurto turinio.
   8. Partneriai neturi prieigos prie duomenų, pateiktų ar sugeneruotų teikiant „Treatwell“ paslaugas visiems „Treatwell“ Partneriams bendrai ir (arba) visiems Klientams (arba bet kuriai jų grupei), tiek suvestine forma, tiek kitaip. Tačiau „Treatwell“ stengiasi pasidalinti bendromis tendencijomis šalies / regiono lygiu (pvz., kaip dažnai sugrįžta Klientai, kiek laiko jie naršo Interneto svetainėje), laikas nuo laiko išleisdama naujienlaiškius Partneriams, sutikusiems gauti „Treatwell“ rinkodaros pranešimus.
   9. Kai kurios trečiosios šalys gali laikas nuo laiko gauti prieigą prie duomenų. Klientų ir Partnerių duomenimis, pateiktais naudojantis „Treatwell“ P2B paslaugomis arba sugeneruotais jas teikiant, gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis tik tais atvejais, kai tai yra būtina tinkamam „Treatwell“ P2B paslaugų teikimui užtikrinti. Apie kitas trečiąsias šalis, su kuriomis gali būti dalijamasi duomenimis, skaitykite Privatumo ir slapukų politikoje. Klientai gali atsisakyti tam tikrų slapukų, vadovaudamiesi Privatumo ir slapukų politika bei Slapukų pasirinkimo centru ..
  5. Partneriui draudžiama a) atkurti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar eksploatuoti visą programą „Connect“, Įskiepį, „Treatwell POS“, Partnerio svetainę ar jų dalį, b) leisti trečiajam asmeniui (įskaitant Partnerio įmonių grupei) naudotis arba prisijungti prie „Connect“ (įskaitant „Treatwell POS“)negavus aiškaus išankstinio rašytinio „Treatwell“ sutikimo (kuris gali būti neduodamas arba duodamas tokiomis sąlygomis, kurias savo nuožiūra nustato „Treatwell“), c) siųsti neužsakytus el. laiškus, SMS ar kita elektronine forma Klientams per „Connect“ ir kitaip, arba d) atskleisti, dalintis ar perparduoti bet kokius „Connect“ ar „Treatwell POS“ prisijungimo duomenis.
  6. „Treatwell“ negarantuoja:
   1. kad „Connect“, Įskiepis, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetainė atitiks konkrečius Partnerio reikalavimus;
   2. kad „Connect“, Įskiepis, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetainė veiks nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų;
   3. kad bet kokia informacija arba rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis „Connect“, Įskiepiu, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetaine bus tikslūs ar patikimi;
   4. kad produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, kurią Partneris įsigyja arba gauna per „Connect“, Įskiepį, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetainę kokybė atitiks Partnerio reikalavimus ar lūkesčius; arba
   5. kad bus ištaisytos „Connect“, Įskiepio, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetainės klaidos.
  7. Partneris aiškiai supranta ir sutinka, kad jam naudojantis „Connect“, Įskiepiu, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetaine, Nemokamo bandomojo laikotarpio ar kitu metu, atsižvelgiant į 13.2 punktą, „Treatwell“ neprisiima atsakomybės už negautas pajamas ar pelną, prarastas sutartis, reputaciją, naudą ar duomenis, kitus nematerialius nuostolius, taip pat už netiesioginius nuostolius ar žalą (net jeigu Partneris informavo „Treatwell“ apie tokių nuostolių ar žalos galimybę), patirtą:
   1. dėl to, kad Partneris naudojasi, arba negali naudotis, „Connect“, Įskiepiu, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetaine;
   2. dėl to, kad „Treatwell“ nutraukia paslaugų teikimą pasibaigus Nemokamam bandomajam laikotarpiui;
   3. panaudojus neteisėtą prieigą arba pakeitus Partnerio perduodamą informaciją arba duomenis;
   4. dėl trečiojo asmens pareiškimų apie „Connect“, Įskiepį, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetainę ar elgesio; arba
   5. dėl kitų dalykų, susijusių su „Connect“, Įskiepiu, „Treatwell POS“ ir/ar Partnerio svetaine.
  8. „Treatwell“ suteiks Partneriui vartotojo paskyrą ir slaptažodį, kurie leis Partneriui pasiekti „Connect“ ir/ar „Treatwell POS“. Partneris privalo saugoti ir konfidencialiai laikyti vartotojo paskyros duomenis ir slaptažodį ir privalo neatskleisti jų jokiems asmenims, išskyrus tuos, kuriems reikalinga turėti prieigą prie „Connect“ ir/ar „Treatwell POS“ ir kurie supranta Partnerio pareigą laikyti šiuos duomenis saugiai. Partneris privalo nedelsdamas informuoti „Treatwell“ apie bet kokį įtariamą saugumo pažeidimą ar netinkamą naudojimą, įskaitant bet kokį naudojimą, kuris pažeistų šią Sutartį, „Treatwell“ laikas nuo laiko pateiktas protingas instrukcijas ir/ar taikomus įstatymus.
 4. Fotografavimo paslauga

  Siekiant išvengti neaiškumo, tai nėra „Treatwell“ P2B paslauga, todėl jos atžvilgiu nėra taikomi P2B teisės aktai.

  „Treatwell“ savo nuožiūra Partneriams gali pasiūlyti Fotografavimo paslaugą pagal licenciją už sutartą mokestį. Kai „Treatwell“ Partneriui, visiškai apmokėjusiam Įkainį „Treatwell“, teikia Fotografavimo paslaugą, yra taikomos šios papildomos sąlygos:
  1. Dėl nuotraukų, kurias padaro „Treatwell“ fotografas (toliau – Nuotraukos), ir (arba) jų turinio ar maketo kokybės neteikiamos jokios garantijos. Pats Partneris turės užtikrinti, kad susitikime su „Treatwell“ fotografu dalyvautų visi reikalingi asmenys, kuriuos reikia fotografuoti, ir būtų gauti visi sutikimai iš visų, kurie patenka į Nuotraukas, ir susitarti su „Treatwell“ fotografu, kad Nuotraukų struktūra ir turinys tenkintų Partnerį.
  2. Partneris Nuotraukas gali naudoti ir skelbti tik šiose priemonėse: Interneto svetainėje, Programėlėje, Partnerio svetainėje, Įskiepyje, Platinimo kanaluose (kiek tinka) bei paties Partnerio interneto svetainėje ir socialinių tinklų puslapiuose. Siekiant išvengti abejonių, Nuotraukos negali būti naudojamos jokioje kitoje prekyvietėje, kurioje partneris reklamuoja Partnerio paslaugas. Nuotraukų redagavimas draudžiamas; Partneriams taip pat griežtai draudžiama iš Nuotraukų pašalinti informaciją apie „Treatwell“ autorių teises.
  3. Partneris patvirtina ir sutinka, kad Nuotraukos naudojamos pagal neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją. Jei Partneris palieka „Treatwell“ platformą, jis vis dar gali naudoti nuotraukas savo internetinėje svetainėje ar socaliniuose tinkluose. Išskyrus teises pagal šią licenciją, Partneriui nepriklausys jokios Intelektinės nuosavybės teisės į Nuotraukas . Visos Nuotraukų Intelektinės nuosavybės teisės priklausys „Treatwell“. Siekiant išvengti abejonių, „Treatwell“ gali naudoti Nuotraukas savo reklamos ir marketingo kampanijose, Interneto svetainėje, Programėlėje ir jos pačios socialinės medijos kanaluose ir bet kokiais tikslais, kuriuos laiko tinkamais.
  4. Partneriui draudžiama spausdinti, platinti, naudoti, skelbti, eksploatuoti, redaguoti, apkarpyti, keisti ar kitaip tvarkyti Nuotraukas, jeigu tai nenumatyta šios Sutarties 4.2 punkte arba nėra gautas išankstinis rašytinis „Treatwell“ sutikimas, kurį „Treatwell“ duoda savo nuožiūra, ir už kurį gali būti taikomi papildomi Įkainiai.
 5. TREATWELL POS

  Siekiant išvengti neaiškumo, tai nėra „Treatwell“ P2B paslauga, todėl jos atžvilgiu nėra taikomi P2B teisės aktai.

  Ši 5-ta dalis taikoma tik Partneriams, kurie užsakė „Treatwell POS“ Bendradarbiavimo sutartyje arba kitu būdu.
  1. Viena iš Partneriams siūlomų „Treatwell“ paslaugų yra „Treatwell POS“ programinės įrangos ir (arba) „Treatwell POS“ aparatinės įrangos naudojimas, kurio detalės išdėstytos Bendradarbiavimo sutartyje (arba dėl kurios Partneris ir „Treatwell“ atskirai sutarė kitaip) ir gali skirtis nuo detalių, išdėstytų šioje Sutartyje. „Treatwell POS“ programinė įranga ir „Treatwell POS“ aparatinė įranga kartu vadinama „Treatwell POS“.
  2. Partneris turi sumokėti įmonei „Treatwell“ mokestį už „Treatwell POS“ aparatinę įrangą iš anksto.
  3. Partneris privalo susipažinti su „Treatwell POS“ funkcijomis ir jos tinkamumu Partnerio verslo veiklai. „Treatwell“ negarantuoja „Treatwell POS“ programinės įrangos ar „Treatwell POS“ aparatinės įrangos funkcionalumo naudojant jas atskirai ar kartu. Jei Partneris įsigyja „Treatwell POS“ programinę įrangą be „Treatwell POS“ aparatinės įrangos, „Treatwell“ negalės teikti jokios pagalbos integruojant ar paruošiant „Treatwell POS“ programinę įrangą naudojimui su trečiosios šalies aparatine įranga.
  4. Partneris yra atsakingas už savo verslą, taigi ir už verslui taikomų visų teisinių įpareigojimų laikymąsi, įskaitant, be apribojimų, mokesčių ir socialinio draudimo įmokų deklaravimą ir sumokėjimą pagal taikomus teisės aktus.

   „Treatwell POS“ aparatinės įrangos pristatymas

  5. „Treatwell POS“ aparatinė įranga pristatoma pristatymo adresu, kurį Partneris nurodė Bendradarbiavimo sutartyje, arba kitu adresu, nurodytu el. paštu. „Treatwell“ pristato „Treatwell POS“ aparatinę įrangą per 14 kalendorinių dienų nuo visos Mokesčio sumos gavimo. Šis pristatymo laikotarpis gali būti pratęstas dėl aplinkybių, kurių „Treatwell“ negali kontroliuoti, įskaitant, be apribojimų, darbo ginčus, darbuotojų ligą, tiekimo problemas ar nenugalimas jėgas.
  6. Įmonei „Treatwell“ perdavus „Treatwell POS“ aparatinę įrangą persiuntimo įmonei, „Treatwell“ įsipareigojimai Partneriui, susiję su pristatymu, pasibaigia, o netyčinio sugadinimo ar nepristatymo rizika pereina Partneriui įrangos išsiuntimo vietoje. Ši sąlyga galioja nepriklausomai nuo to, iš kur „Treatwell POS“ aparatinė įranga yra siunčiama ir (arba) kas apmoka siuntimo išlaidas.

   „Treatwell POS“ aparatinės įrangos defektai

  7. Jei šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, Partnerio teisės „Treatwell POS“ aparatinės įrangos defektų atveju apibrėžiamos įstatymu. „Treatwell“ neprisiima jokios atsakomybės už gamintojo ar trečiųjų šalių viešus pareiškimus (pvz., reklamos teiginius).
  8. Partneris turės teisę pateikti pretenziją dėl defektų tik įvykdęs įstatymu numatytas patikros ir informavimo prievoles bei išsamiai susipažinęs su „Treatwell“ pateiktu „Treatwell POS“ aparatinės įrangos trikčių šalinimo vadovu ir laikydamasis jo nurodymų. Jei defektas nustatomas patikros metu ar vėliau, apie tai reikia nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per dvi savaites, raštu pranešti „Treatwell“. Nepaisant aukščiau minėtos patikros ir pranešimo prievolės, Partneris privalo pranešti apie akivaizdžius defektus ne vėliau nei per dvi savaites nuo pristatymo dienos. Įmonė „Treatwell“ nelaikoma atsakinga, jei Partneris neatliko tinkamos patikros ir (arba) netinkamai pranešė apie defektą. „Treatwell“ suteikia siuntinio etiketę, skirtą „Treatwell POS“ aparatinės įrangos grąžinimui „Treatwell“ patikrai.
  9. „Treatwell POS“ aparatinės įrangos patikros laikotarpiu Partneris turės galimybę išsinuomoti laikiną „Treatwell POS“ aparatinę įrangą (toliau – Išnuomota aparatinė įranga), kuri išsiunčiama Partneriui per tris darbo dienas po pranešimo apie defektą gavimo, su sąlyga, kad yra laisva Išnuomota aparatinė įranga. Už Išnuomotą aparatinę įrangą „Treatwell“ taiko Partneriui 99,00 eurų (be VAT) keitimo Mokestį. „Treatwell“ grąžina Partneriui visą sumokėtą keitimo Mokestį, jei nustatoma, kad už „Treatwell POS“ aparatinės įrangos defektą yra atsakinga „Treatwell“. Kitais atvejais keitimo Mokestis nėra grąžinamas. Savo ruožtu Partneris privalo išsiųsti Išnuomotą aparatinę įrangą atgal įmonei „Treatwell“ iš karto po to, kai „Treatwell“ pašalina defektus arba patvirtina, kad nėra defektų, už kuriuos „Treatwell“ būtų atsakinga.
  10. Jei „Treatwell POS“ aparatinėje įrangoje nustatoma defektų, už kuriuos atsakinga „Treatwell“, įmonė „Treatwell“ gali savo nuožiūra pašalinti defektus grąžintoje „Treatwell POS“ aparatinėje įrangoje arba pakeisti ją nauja „Treatwell POS“ aparatine įranga. Defektų ištaisymas neapima brokuoto elemento pašalinimo ar pakartotinio diegimo, jei „Treatwell“ nėra atsakinga už jo diegimą. Įmonei „Treatwell“ visuomet suteikiamas pagrįstas laikas ir galimybės pašalinti defektus.
  11. Jei defektas iš tiesų yra, visas su bandymais ar taisymu, o ypač su transportavimu, kelionėmis, darbo ir medžiagų sąnaudomis (išskyrus išmontavimo ir sumontavimo) susijusias išlaidas padengia „Treatwell“. Kitu atveju „Treatwell“ gali pareikalauti, kad Partneris kompensuotų išlaidas (ypač susijusias su įrangos bandymais ir transportavimu, taip pat su bet kokiu prietaiso keitimu), nebent Partneris negalėjo žinoti apie defekto nebuvimą. Net jei defektas yra, Partneris gali reikalauti kompensacijos ir (arba) grąžinti jam bergždžias išlaidas pagal šios Sutarties 14 str. nuostatas. Bet kokios kitos pretenzijos nepriimamos.
  12. Defektais nelaikomi nežymus nukrypimas nuo sutartos kokybės, dėl kurio tinkamumas naudoti pasikeičia tik nežymiai, natūralus nusidėvėjimas ar žala, kilusi dėl netinkamo ar aplaidaus tvarkymo perdavus riziką, dėl pernelyg intensyvaus naudojimo arba dėl konkrečios išorinės įtakos, nenumatytos sutartyje. Jei Partneris ar trečioji šalis netinkamai prižiūrėjo įrangą ar ją modifikavo, pretenzijos dėl šių veiksmų ar jų padarinių nepriimamos.
  13. Jei ištaisymas nebuvo sėkmingas, Partneris gali, nepažeisdamas jokių kompensavimo pretenzijų, pasitraukti iš Bendradarbiavimo sutarties arba pasirinkti nebegauti „Treatwell POS“ aparatinės įrangos ir mokėti susijusį Mokestį. Ištaisymas laikomas nepavykusiu, jei du pakaitiniai pristatymai taip pat buvo nesėkmingi arba jei du kartus nesėkmingai atliktas įrangos taisymas ar remontas.
  14. Teisė pareikšti pretenziją galioja 12 mėnesių nuo „Treatwell POS“ aparatinės įrangos pristatymo Partnerio pristatymo adresu datos. Ši sąlyga negalioja, jei teisės aktai nustato ilgesnį privalomą laikotarpį.

   „Treatwell POS“ duomenų atsarginė kopija

  15. Naudodamas „Treatwell POS“, Partneris atsako už reguliarų (pvz., kasdienį) duomenų atsarginės kopijos kūrimą. Nepaisant reguliaraus duomenų atsarginės kopijos kūrimo, „Treatwell“ negali garantuoti visiško visų į „Treatwell POS“ suvestų duomenų atsarginės kopijos sukūrimo. Ypač „Treatwell“ neatsako už nuostolius, kylančius, jei Partneris nesukuria savo duomenų atsarginės kopijos. Todėl siekdamas užkirsti kelią galimam laikinam „Treatwell POS“ veikimo sutrikimui, Partneris privalo imtis reikiamų veiksmų. „Treatwell“ negarantuoja nepertraukiamo „Treatwell POS“ veikimo. „Treatwell“ neatsako už nuostolius, ypač už negautą pelną, kylančius dėl to, kad Partneris nesiėmė veiksmingų priemonių siekdamas užtikrinti verslo tęstinumą laikino „Treatwell POS“ veiklos sutrikimo atveju.
 6. Partnerio įsipareigojimai
  1. Partneris sutinka už visas gaunamas „Treatwell“ paslaugas mokėti visus atitinkamus Mokesčius „Treatwell“, priimti visus Užsakymus, tvarkyti ir teikti Partnerio paslaugas laikantis aukščiausių verslo standartų, taip pat laikytis visų specialių sąlygų, kurios nustatytos šioje Sutartyje ir, visų pirma, jos 6 punkte. Šio 6.1 punkto pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu.
  2. Partneris turi priimti visus Užsakymus ir gali atsisakyti priimti Užsakymą tik išimtinėmis aplinkybėmis, priešingu atveju bus laikoma, kad Partneris padarė šios Sutarties Esminį pažeidimą ir jis gali prarasti teisę į bet kokius mokėjimus, kurie jam priklauso pagal šią Sutartį.
  3. Partneris visiems Iš anksto apmokėtiems Įskiepio užsakymams, „Treatwell“ užsakymams privalo taikyti rezervacijos laiko pakeitimo ir atšaukimo politiką, kuri nustatyta Rezervavimo sąlygų 6 punkte. Su jomis galima susipažinti čia: [1]. Apibendrinant, „Treatwell“ siūlys grąžinti pinigus už Laiko rezervacijas, kurios yra atšauktos (arba kurių laiko negalima pakeisti), jeigu atitinkamas apsilankymas nenumatytas per artimiausias 24 valandas.
  4. Laiko rezervacijų keitimas.
   1. Jeigu Klientas nori pakeisti Laiko rezervacijos datą ir (arba) laiką ir į mus kreipiasi su tokiu prašymu likus ne mažiau kaip 1 valandai iki apsilankymo, Partneris turi stengtis pasiūlyti Klientui tinkamą alternatyvų rezervacijos laiką ir (arba) datą. Jeigu Partneris negali arba nenori įvykdyti Užsakymo Klientui paprašius pakeisti rezervaciją, kaip numatyta šiame 6.5 punkte, Klientas gali pasirinkti pasinaudoti Laiko rezervacija arba ją atšaukti pagal 6.5(b) punktą, t.y.:
    1. jeigu bent jau 24 valandos yra likusios iki apsilankymo numatyto laiko, „Treatwell“ laikys, kad Laiko rezervaciją Kliento atšaukta ir Klientui grąžins visą už Užsakymą sumokėtą sumą; arba
    2. jeigu iki apsilankymo numatyto laiko liko mažiau negu 24 valandos, „Treatwell“ laikys Laiko rezervaciją Kliento atšaukta ir už Užsakymą sumokėta suma nebus grąžinama.
   2. Jeigu Partneris nori pakeisti Laiko rezervacijos ar Iš anksto apmokėto Įskiepio užsakymo datą ir (arba) laiką, tačiau Klientas negali arba nenori sutikti su tokiu pakeitimu, bus laikoma, kad Partneris Užsakymą ar Iš anksto apmokėtą Įskiepio užsakymą atšaukė, o „Treatwell“ Klientui grąžins visą už Užsakymą sumokėtą sumą. Tačiau, jeigu „Treatwell“ tai atrodys pagrįsta atsižvelgiant į aplinkybes ir vadovaujantis savo nuožiūra, „Treatwell“ vis tiek gali reikalauti, kad Partneris sumokėtų atitinkamo dydžio Komisinius ir/ar Aptarnavimo mokestį, kuriuos Partneris būtų turėjęs sumokėti už tokį Užsakymą ar Iš anksto apmokėtą Įskiepio užsakymą.
  5. MV Įskiepio užsakymų atžvilgiu „Treatwell“ yra tik technologijos tiekėjas ir neveikia kaip komercinis užsakymų agentas. Klientai ir Partneriai gali atšaukti MV Įskiepio užsakymus iki pat apsilankymo laiko ir jokia sutartis nesudaroma tarp Kliento ir partnerio, kol neįvyksta apsilankymas. Partneris atsakingas už bet kokių atšaukimų ir perplanavimų atlikimą tiesiogiai Klientui. „Treatwell“ nedalyvauja tolesniame MV Įskiepių užsakymų procese ir tik teikia technologiją, palengvinančią MV Įskiepio užsakymų atlikimą. Partneris gali pasirinkti „Connect“, ar Klientams bus suteikta galimybė sutikti su marketingo el. laiškų gavimu tik iš Partnerio ar iš Partnerio ir „Treatwell“.
  6. Partneris turi užtikrinti, kad visas Partnerio turinys (ypač informacija apie Partnerio paslaugas ir jų kainos), kurį jis skelbia arba pateikia „Treatwell“ skelbti Puslapyje (-iuose), yra tikslus, teisingas ir neklaidinantis. Tai reiškia, kad kainos rodomos su nuolaidomis turi būti tik tos Partnerio Paslaugos, kurios iš tikrųjų prieš tai turėjo būti prieinamos už didesnę kainą ir tik ribotą laiko tarpą yra prieinamos su nuolaidos kaina. Partneris į savo Puslapį (-ius) gali įkelti tik tokias nuotraukas, kurios buvo padarytos paties Partnerio veiklos vykdymo vietoje, ir turi visada užtikrinti, kad jis turi teisę naudoti tokias įkeltas nuotraukas. Šio 6.6 punkto pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu. Jeigu Partneris neturės nuotraukų, kurias būtų galima įkelti, „Treatwell“ mielai įkels tinkamas nuotraukas iš savo duomenų bazės, jeigu kreipsitės į mus su tokiu prašymu.
  7. Partneris privalo pasirūpinti, kad:
   1. kai įkeliamas Partnerio turinys, kuriame yra darbuotojo ar tiekėjų pačių atlikto darbo nuotraukų („Stilisto nuotraukų rinkinys“), Partnerio darbuotojai ir tiekėjai įkels tik tokius Stilisto nuotraukų rinkinius, į kuriuos jie turi visas autorių teises ir/ar leidimą jas rodyti bet kurioje ir visose platformose, bet kokiam tikslui, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros, reklamos, komercijos ir/ar redakcinius tikslus visame pasaulyje neribotą laiką, įskaitant, bet neapsiribojant, paties Partnerio interneto svetainę, Partnerio svetainę, Įskiepį, Interneto svetainę, „Treatwell“ stiliaus knygą ir bet kokius Platinimo kanalus;Partnerio tinklapyje, Partnerio svetainėje, „Treatwell“ svetainėje ir Programėlėje bei Trečių asmenų platformose;
   2. Partnerio darbuotojai ir tiekėjai gavo aiškų rašytinį sutikimą bet kurio asmens ar asmenų, kurie pavaizduoti Stilisto nuotraukų rinkinyje, leidžiantį naudoti jas šiuo būdu; ir
   3. Stilisto nuotraukų rinkinyje jokiu būdu nebus nuogumo, nepadorumo ar turinio, kuris galėtų būti priekabus, liūdinti, kelti nerimą, įžeisti ar kuriame būtų seksualiai atviro, neteisėto, prievartą ar neapykantą skatinančio turinio
  8. Jei bet kuriuo metu „Treatwell“ įtaria, kad Stilisto nuotraukų rinkinys buvo įkeltas be atitinkamų teisių ar sutikimo, kaip numatyta 6.7(a) ir (b) punkte, arba, savo vienasmene diskrecija, „Treatwell“ laiko Stilisto nuotraukų rinkinį netinkamu bet kokiu būdu pagal 6.7(c) punktą, tai bus laikoma Sutarties Esminiu pažeidimu ir „Treatwell“, neapribojant bet kokio kito teisių gynimo būdo, kuriuo „Treatwell“ norėtų pasinaudoti, gali pašalinti Stilisto nuotraukų rinkinį savo vienasmene diskrecija.
  9. Partneris yra atsakingas ir sutinka įvykdyti visas įstatymo nustatytas informavimo pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, pareigą sukurti ir palaikyti informavimo pranešimą.
  10. Partneris sutinka, kad jo Puslapiai Interneto svetainėje ir Programėlėje neturi turėti kontaktinių duomenų, tiesioginių nuorodų ar saitų į Partnerį ar jo svetainę, programėlę, platformą, įrankį ar kitus įrenginius ar trečiųjų asmenų svetaines, programėles, platformas, įrankius ar kitus įrenginius.
  11. Partneris privalo užtikrinti, kad jo prekybos tapatybė ir adresas būtų aiškiai matomi Klientams, atsižvelgiant į visas jų naudojamas „Treatwell“ paslaugas.
  12. Partneris privalo visuomet teikti Partnerio paslaugas Interneto svetainėje ir Programėlėje už tokią kainą, kuri būtų tiksli ir atitiktų geriausią prieinamą kainą, siūlomą paties Partnerio interneto svetainėje. Jei Klientas pateikia įrodymus apie tai, kad Partneris teikia geresnes kainas Partnerio interneto svetainėje už tas paslaugas, kurios buvo užsakytos per Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį, „Treatwell“ pasilieka teisę kompensuoti Klientui kainų skirtumą ir atitinkamai pakeisti Partneriui mokėtiną kainą už šias Partnerio paslaugas. Skirtingos kainos Partnerio svetainėje, lyginant su kainomis Interneto svetainėje, Programėlėje ar Įskiepyje, sukurtų blogą klientų patirtį ir neatitiktų „Treatwell“ partnerystės sąlygų. Tai taip pat gali lemti neišvengiamą Mokesčių padidėjimą. Siekiant išvengti abejonių, Partneriui leidžiama siūlyti žemesnes kainas ar skelbti specialius pasiūlymus uždaroms asmenų grupėms tiek internete, tiek ne internete, pvz. savo paties lojalumo programų nariams ar tiesiogiai Partnerio veiklos vietoje, ir kitose alternatyviose interneto prekybinėse platformose. Šios 6.12 p. sąlygos pažeidimas bus laikomas Esminiu pažeidimu.
  13. Partneris privalo užtikrinti, kad jis gavo kiekvieno savo darbuotojo ar tiekėjo sutikimą būti reklamuojamu Klientams Interneto svetainėje ir Programėlėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias detales kaip vardas, patirtis, kontaktai, pasiekiamumas, siūlomos paslaugos ir nuotrauka.
  14. Laiko rezervacijų atveju Partneriui tenka visa atsakomybė užtikrinti, kad informacija programoje „Connect“ apie laisvą laiką ir datas būtų nuolat atnaujinama, kad potencialūs Klientai galėtų matyti tikslų laisvą laiką ir datas tuo metu, kai yra pateikiamas Užsakymas.
  15. Komisiniai už „Treatwell“ užsakymus, kurie pateikiami pasinaudojus galimybe „Mokėti vietoje“, yra mokėtini visada, išskyrus atvejus, kai Partneris programoje „Connect“ iki vidurnakčio tos dienos, kuriai Užsakymas buvo pateiktas, pažymi, kad Klientas nepasirodė. Siekiant išvengti abejonių, jeigu iki vidurnakčio tos dienos, kuriai Užsakymas buvo pateiktas, programoje „Connect“ nebus pažymėta, kad Klientas nepasirodė, „Treatwell“ vertins, kad „Treatwell“ užsakymas buvo įvykdytas ir „Treatwell“ turės teisę gauti Komisinius už tokį „Treatwell“ užsakymą.
  16. Partneris sutinka nekviesti „Treatwell“ Klientų ar Įskiepio klientų Užsakymus teikti ne per Interneto svetainę, Programėlę, Įskiepį arba Platinimo kanalus (atitinkamai). Bet koks Klientų kvietimas gali lemti neišvengiamą Mokesčių padidėjimą. Šios Sutarties ir partnerystės pagrindu „Treatwell“ vykdo rinkodarą ir siekia pritraukti Partneriui naujų Klientų. Jei partneris skatina Klientą atšaukti savo užsakymą ir rezervuoti vizitą tiesiogiai per Partnerį, tai reiškia, kad Partneris pasinaudojo „Treatwell“ paslaugomis nemokėdamas už jas, o tai yra nesąžininga „Treatwell“ atžvilgiu tiek ekonomine, tiek komercine prasme. Šis apribojimas galioja tik tol kol, galioja Sutartis, o jeigu Sutartis tęsiasi ilgiau nei 5 metus, apribojimas netenka galios suėjus 5 Sutarties galiojimo metams.
  17. Kai Klientas pateikia Užsakymą, o Partneris jį skatina atšaukti Užsakymą ir atlikti atskirą rezervaciją tiesiogiai per Partnerį, yra laikoma, kad Partneris padarė šios Sutarties Esminį pažeidimą.
  18. Jeigu „Treatwell“ turi pagrindo įtarti, kad Partneris bando arba bandė tiesiogiai arba netiesiogiai išvengti Mokesčių mokėjimo, pavyzdžiui, bet neapsiribojant, apgaulingai pažymėdamas prie Užsakymo, kurį pateikiant buvo pasirinkta galimybė „Mokėti vietoje“, kad Klientas nepasirodė, tai laikoma šios Sutarties Esminiu pažeidimu ir „Treatwell“ turės teisę, neapribojant galimybės pasinaudoti kitomis turimomis teisių gynimo priemonėmis, sustabdyti ir neatlikti mokėjimų Partneriui pagal šią Sutartį.
  19. Jei Partneriui yra suteikiamos „Treatwell“ paslaugos Nemokomu bandomuoju laikotarpiu, prieš jam pasibaigiant, Partneris „Treatwell“ privalo pateikti visus mokėjimų duomenis. Tokių duomenų nepateikimas yra laikomas Esminiu pažeidimu pagal šią Sutartį.
  20. Jei „Treatwell“ turi protingų priežasčių įtarti, kad Partneris atliko tiesioginių ar netiesioginių bandymų išvengti Mokesčių, kurie būtų mokėtini Nemokamojo bandomojo laikotarpio pabaigoje, mokėjimo, pavyzdžiui, tuo neapsiribojant, registruodamasis ar mėgindamas registruotis Nemokamam bandomajam laikotarpiui vėl ir vėl, naudodamas alternatyvius kontaktinius duomenis, ar vardus ar kitais būdais, tai bus laikoma Esminiu pažeidimu pagal šią Sutartį, suteikiančiu „Treatwell“ teisę, nepribojant kitų turimų teisių gynimo būdų, sulaikyti visus Partneriui mokėtinus mokėjimus pagal šią Sutartį.
 7. Klientų aptarnavimas ir skundų nagrinėjimas
  1. Partneris visokeriopai stengiasi visiems Klientams teikti aukščiausios kokybės Partnerio paslaugas ir operatyviai atsakyti į visas pardavimo užklausas, spręsti dėl Užsakymų ar potencialių Užsakymų kylančius klausimus, įskaitant Klientų skundų nagrinėjimą.
  2. Partneris yra tiesiogiai atsakingas Klientui už nepateisintus Kliento lūkesčius ir prisiima kitą teisinę atsakomybę, susijusią su Partnerio paslaugomis, išskyrus atvejus, kai tokia atsakomybė atsiranda dėl „Treatwell“ didelio neatsargumo.
  3. „Treatwell“ visus gautus Klientų skundus persiunčia Partneriui, o Partneris patvirtina jų gavimą ir atitinkamam Klientui atsako per 48 valandas nuo tada, kai Partneris gavo skundą (nesvarbu, ar skundas gautas tiesiogiai iš Kliento, ar iš „Treatwell“).
  4. Partneris visokeriopai stengiasi, kad visi skundai būtų išspręsti per 14 kalendorinių dienų, ir turi informuoti „Treatwell“ apie visą Partnerio ir Kliento korespondenciją, susijusią su skundu, taip pat nuolat informuoti „Treatwell“ apie skundo nagrinėjimo eigą ir statusą.
  5. Partneris patvirtina ir sutinka, kad Interneto svetainėje yra atsiliepimų platforma, kurioje Klientai gali paskelbti viešai matomus atsiliepimus apie savo patirtį su „Treatwell“ ir Partneriu (ypač naudojantis Partnerio paslaugomis) (toliau – Naudotojų sukurtas turinys). Partneris turėtų atkreipti dėmesį, kad jis neturi galimybės atsisakyti dalyvauti šioje platformoje, o joje kartais gali atsirasti neigiamų Klientų apžvalgų ir (arba) atsiliepimų, kurie nepriklauso nuo „Treatwell“ valios. Partneris gali, jeigu paskelbiamas su juo susijęs Naudotojų sukurtas turinys, atsakyti į Partnerio apžvalgas. Tačiau visas turinys, kurį Partneris skelbia atsakydamas į Naudotojų sukurtą turinį, turi būti mandagus, profesionalus, negrasinančio ar nekonfrontacinio pobūdžio, taip pat jį gali peržiūrėti „Treatwell“ (ir savo nuožiūra „Treatwell“ gali jį pašalinti arba pakeisti, jeigu mano, kad tokie veiksmai yra pagrįstai reikalingi). Siekiant išvengti abejonių, Partneris negali pasinaudoti jokiomis teisių gynimo priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, teisę nedelsiant nutraukti šią Sutartį) dėl Naudotojų sukurto turinio, kuriame yra paminėtas arba įvardytas Partneris. Tačiau, jeigu Partneris pagrįstai veikdamas mano, kad Naudotojų sukurtas turinys šmeižia Partnerį ar kitą asmenį arba kaip nors pažeidžia bet kurio asmens juridines teises, Partneris tokį Naudotojų sukurtą turinį gali pažymėti ir apie tai pranešti „Treatwell“. Tokiu atveju, „Treatwell“ Naudotojų sukurtą turinį peržiūri savo nuožiūra ir gali imtis bet kurių veiksmų, kurie jai atrodo būtini arba pageidautini (įskaitant, pavyzdžiui, atitinkamos Naudotojų sukurto turinio dalies pašalinimą arba pakeitimą). Partneris privalo visuomet atsakyti į atsiliepimus per atsiliepimų platformą ir niekada negali kontaktuoti ar mėginti susisiekti su klientu atsakydamas į atsiliepimą kitaip negu per atsiliepimų platformą, net jeigu Partneris žino kliento, palikusio atsiliepimą, tapatybę, ar gali ją nustatyti kitais būdais. Bet koks šio 7.5 punkto pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu.
 8. Partnerių skundai
  1. Jei partneris turi nusiskundimų dėl kurių nors „Treatwell“ P2B paslaugų, jis turėtų susisiekti su „Treatwell“ per šią internetinę formą temos eilutėje nurodydamas „Formalus skundas“ („Skundas“), pateikdamas kaip įmanoma daugiau informacijos apie Skundo pagrindą.
  2. „Treatwell“ atsakys Partneriui patvirtindama apie gautą Skundą ir vėliau jį ištirs.
  3. Gavusi skundą, „Treatwell“ klientų patirties komanda kartu su už konkretų Partnerį atsakingu paskyros vadybininku bendradarbiaus, kad ištirtų skundą viduje, atsižvelgdami į iškeltos problemos svarbą ir sudėtingumą.
  4. Jei skundas susijęs su Partnerio paskyros vadybininku, vietoj jo tyrimą padės atlikti kitas komandos narys.
  5. Atsakydama į Partnerio skundą, „Treatwell“ pateiks Partneriui savo išvadas ir, jei įmanoma, siūlomą sprendimą.
  6. Jei partneris ar „Treatwell“ bet kuriuo metu išreiškia pageidavimą, kad ginčai būtų sprendžiami mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) būdu, „Treatwell“ išreiškia norą bendradarbiauti su šiais mediatoriais: CEDR (tačiau Partneris ir „Treatwell“ gali bendrai susitarti ir dėl kito mediatoriaus, jei tik to pageidauja).
  7. Visos ataskaitos, kurias „Treatwell“ skelbia pagal šios Sutarties dalies pagrindu pateiktus skundus, bus pateiktos Interneto svetainėje nuo 2021 m. liepos.
 9. Klientų duomenys
  1. Taikant šį punktą, sąvokos „duomenų valdytojas“, „duomenų tvarkytojas“, „duomenų subjektas“, „asmens duomenys“, „tvarkyti“, „tvarkymas“ ir „tinkamos techninės ir organizacinės priemonės“ vartojamos Duomenų apsaugos teisės aktuose nustatyta prasme.
  2. „Treatwell“ ir Partneris patvirtina, kad Duomenų apsaugos teisės aktų tikslais:
   1. Partneris yra Partnerio klientų asmens duomenų valdytojas, o „Treatwell“ yra duomenų tvarkytojas;
   2. Partneris ir „Treatwell“ yra nepriklausomi asmens duomenų valdytojai „Treatwell“ klientų ir Iš anksto apmokėtų Įskiepio užsakymų atžvilgiu; ir
   3. MV Įskiepio klientų asmens duomenų atžvilgiu Partneris yra duomenų valdytojas, o „Treatwell“ yra duomenų tvarkytojas, išskyrus MV Įskiepio klientų asmens duomenis (t.y. vardas ir el. paštas), kuriuos renka „Treatwell“ ir Partneris atsiskaitymo metu prašydamas sutikimo dėl kiekvieno iš jų individualių marketingo tikslų , kur jie kartu veikia kaip nepriklausomi valdytojai.
  3. Kai „Treatwell“ ir Partneris yra nepriklausomi valdytojai, kiekvienas patvirtina ir sutinka, kad:
   1. išskyrus kiek reikalaujama pagal šį 8 skyrių, kiekviena šalis yra atsakinga už atitiktį Duomenų apsaugos teisės aktams, įskaitant BDAR;
   2. Partneris privalo skubiai (ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 24 val. po to, kai Partneris ar jo darbuotojai ar tiekėjai sužino apie įvykį) pranešti „Treatwell“ apie bet kokį atsitiktinį ar tyčinį bet kurio „Treatwell“ kliento ar Įskiepio kliento asmens duomenų sugadinimą, pakeitimą, sunaikinimą, neautorizuotą atskleidimą, praradimą, netinkamą panaudojimą, vagystę, prie kurių Partneris turi prieigą („Saugumo incidentas“). Partneris privalo užtikrinti pilną bendradarbiavimą ir skubią pagalbą „Treatwell“ dėl jos pastangų (i) ištirti, ištaisyti ir sumažinti Saugumo incidento pasekmes, ir (ii) įvykdyti visas pranešimo pareigas asmenims, klientams ar priežiūros institucijoms;
   3. Partneris privalo neatlikti nieko ir nesusilaikyti nuo nieko, ir užtikrinti, kad jo personalas ir kiti atstovai neatliktų nieko ir nesusilaikytų nuo nieko, kas galėtų sukelti (ar protingai galima tikėtis kad sukeltų) „Treatwell“ ar jos susijusių įmonių neatitiktį bet kokiai Duomenų apsaugos teisės aktų nuostatai ir privalo imtis protingų priemonių tam, kad užtikrintų savo darbuotojų, tiekėjų ir atstovų patikimumą, kurie gali turėti prieigą prie asmens duomenų ir užtikrinti, kad toks personalas ir atstovai yra informuoti apie asmens duomenų konfidencialumą ir yra praėję mokymus dėl įstatymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu;
   4. Partneris sutinka įdiegti ir palaikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad jo vykdomas asmens duomenų tvarkymas pakankamai atitiktų Duomenų apsaugos teisės aktus ir apsaugotų asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto tvarkymo ar nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, vagystės, pakeitimo ar atskleidimo;
   5. Partneris sutinka tvarkyti „Treatwell“ klientų ir Įskiepio klientų asmens duomenis tik Partnerio paslaugų teikimo tikslais tokiems Klientams o, „Treatwell“ klientų ir Įskiepio klientų atžvilgiu, kurie aiškiai sutiko suteikdami sutikimą gauti el. paštu marketingą per eCRM paslaugą, - el. pašto marketingo tikslais ir visais atvejais tik kol gauna „Treatwell“ paslaugas; ir
   6. Jeigu Partneris, jo susijusios įmonės, tiekėjai turi perduoti „Treatwell“ klientų ir/ar Įskiepio klientų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų, Partneris prisiima visą atsakomybę už užtikrinimą, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi visiškai atitinkant Duomenų apsaugos teisės aktus.
  4. Kai Partneris yra duomenų valdytojas, o „Treatwell“ duomenų tvarkytojas, Partnerio klientų asmens duomenų ir MV Įskiepio klientų asmens duomenų atžvilgiu (išskyrus el. pašto marketingą MV Įskiepio klientams, kai Parnteris ir „Treatwell“ yra nepriklausomi duomenų valdytojai), tokius duomenis „Treatwell“ tvarkys laikydamasis pareigų, numatytų BDAR 28 str., atsižvelgiant į 8.9 p. nuostatas toliau, ir atsižvelgiant į „Treatwell“ galimybes apmokestinti Partnerį už bet kokią teikiamą pagalbą, aiškiai nenurodytą kaip paslaugos reikalavimas „Treatwell“ pagal šią Sutartį.
  5. „Treatwell“ pasilieka teisę tvarkyti Klientų asmens duomenis kaip nurodyta jos Privatumo ir Slapukų politikoje šiuo metu čia [įdėti nuorodą] (kuri gali būti laikas nuo laiko keičiama) ir Partneris neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka su tokiu asmens duomenų tvarkymu, atliekamu „Treatwell“ ir garantuoja, kad kiekvienas Partnerio klientas buvo informuotas apie tai, kaip „Treatwell“ tvarkys jų asmens duomenis. Neapribojant kitų Partnerio pareigų pagal šią Sutartį, Parnteris įsipareigoja skubiai įtraukti bet kokią informaciją protingai prašomą „Treatwell“ savo svetainės privatumo politikoje ar kitoje Partnerio literatūroje, kad padėtų kiekvienai šaliai atitikti Duomenų apsaugos teisės aktus.
  6. Partneris pripažįsta, kad visų Intelektinės nuosavybės teisių į „Treatwell“ klientų, Įskiepio klientų ir Partnerio klientų duomenis nuosavybė priklauso „Treatwell“ ar jos susijusioms įmonėms ir Partneris neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia su visa nuosavybės garantija visas šias teises „Treatwell“. „Treatwell“ suteikia partneriui neišimtinę licenciją naudoti šiuos asmens duomenis savo verslui vykdyti, su sąlyga, kad Partneris nuolat laikysis šios Sutarties sąlygų.
  7. Jeigu Partneriui teikiama eCMR paslauga, Partneris gali siųsti marketingo ar reklamos pranešimus „Treatwell“ klientams ir Įskiepio klientams, kurių informacija saugoma programoje „Connect“ ir kurie pažymėdami varnelę užsisakydami gauti „Treatwell“ paslaugas ar užsisakydami Partnerio paslaugas per Įskiepį davė savo sutikimą gauti marketingo ar reklamos pranešimus ir bet kurio Partnerio, iš kurio jie užsisakė Partnerio paslaugas ir/ar specialiai iš Partnerio, kuriam teikia užsakymą.
  8. Partneris įsipareigoja ir garantuoja, kad jis tvarkys Partnerio klientų asmens duomenis tik laikydamasis Duomenų apsaugos teisės aktų ir ypatingai jis, jo darbuotojai, partneriai ir tiekėjai siųs marketingo ir reklaminius pranešimus tik tiems Partnerio klientams, kurie davė savo sutikimą juos gauti. Partneris Partnerio klientų duomenis naudoja išimtinai savo rizika ir būdamas atsakingas už užtikrinimą savo, savo darbuotojų, partnerių ir tiekėjų visiškos atitikties su taikomais Duomenų apsaugos teisės aktais.
  9. Jeigu Klientas praneša Partneriui ar jo darbuotojui ar tiekėjui, kad jis nepageidauja gauti tolesnės marketingo medžiagos iš „Treatwell“ ir/ar jos susijusių įmonių, Partneris skubiai (visais atvejais ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo tokio informavimo) praneš „Treatwell“ apie tai su visomis detalėmis raštu, kad „Treatwell“ galėtų gerbti tokį prašymą.
  10. Kai duomenų subjektas pateikia reikalavimą bet kuriai šaliai dėl vienos ar daugiau savo teisių įgyvendinimo, kurios suteikiamos pagal Duomenų apsaugos teisės aktus, tiek, kiek vienai šaliai protingai reikia kitos šalis pagalbos ar indėlio iš kitos šalies tam, kad įgyvendintų bet kurias suteiktas teises, ta kita šalis privalo suteikti tokia pagalbą ar indėlį per protingą laiką, kiekvienai šaliai prisiimant išlaidas dėl to.
  11. Jeigu bet kuri šalis gauna prašymą iš duomenų apsaugos institucijos dėl informacijos, susijusios su šia Sutartimi ar santykių tarp šalių, ta šalis skubiai informuos kitą šalį, nebent tai būtų draudžiama pagal įstatymus.
  12. Bet kokis šio 8 skyriaus pažeidimas, įvykdytas Partnerio, jo darbuotojų, tiekėjų ar atstovų, bus laikoms Esminiu pažeidimu šios Sutarties.
  13. Partneris privalo atlyginti visą „Treatwell“ ir jos susijusių įmonių žalą, išlaidas, nuostolius, taip pat ginti nuo reikalavimų ir procesų, kuriuos patiria, ar į kuriuos „Tretwell“ ar jos susijusios įmonės įtraukiamos, ir kurie kyla dėl ar yra susiję su šio 8 skyriaus pažeidimu, įvykdytu Partnerio.
  14. Šio 8 skyriaus sąlygos išliks galioti visa apimtimi ir po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
 10. Partnerio garantijos, licencija ir atleidimas nuo atsakomybės
  1. Partneris pateikia „Treatwell“ tokį Partnerio turinį, kuris „Treatwell“ pagrįstai reikalingas tam, kad būtų teikiamos „Treatwell“ paslaugos.
  2. Partneris šiuo suteikia „Treatwell“ neišimtinę, nemokamą, neatšaukiamą teisę ir licenciją (ar sublicencija, kiek taikoma) viso pasaulio teritorijoje naudoti, atgaminti, platinti, sublicencijuoti, perduoti, padaryti prieinamu Partnerio turinį Interneto svetainėje, Programėlėje, „Treatwell“ stiliaus knygoje, „Treatwell“ socialinių tinklų puslapiuose ir bet kuriuose kituose Platinimo kanaluose, ir bet kokiais kitais tikslais, būtinais „Treatwell“ ar reikalingais „Treatwell“ naudotis savo teisėmis ir vykdyti savo pareigas pagal šią Sutartį, ir bet kuriais kitais pagrindais, įskaitant rinkodaros, reklamos, komercinius ir redakcinius tikslus..
  3. „Treatwell“ gali sublicencijuoti, padaryti prieinamu, atskleisti ir/ar siūlyti Partnerio turinį savo susijusioms įmonėms ir tretiesiems asmenims (Trečiųjų asmenų platformos), įskaitant Google ir Google paslaugoms kaip Reserve With Google ir Google My Business. Jokiu atveju „Tratwell“ neatsakys Partneriui už jokius aktus ar neveikimą Trečiųjų asmenų platformose. Vienintelis teisių gynimo būdas Partneriui dėl šių Trečiųjų asmenų platformų yra a) reikalauti „Treatwell“ (kuri turi teisę, bet ne pareigą) išjungti ar atjungti tokią Trečiųjų asmenų platformą Partnerio atžvilgiu; arba b) nutraukti šią Sutartį pagal 11 skyriaus sąlygas. Partneris suteikia pilną teisę Treatwell įkelti ir administruoti Partnerio turinį Partnerio Google My Business paskyroje kaip autorizuotas atstovas. Jei Partneris pageidauja išskirtinai vienas valdyti savo Google My Business paskyrą, Partneris privalo informuoti Treatwell, o Treatwell imtis reikiamų veiksmų atsijungti nuo paskyros bei jos nebeadministruoti.
  4. Partneris suteikia teisę „Treatwell“:
   1. teikiant „Treatwell“ paslaugas naudoti ir skelbti Partnerio turinį;
   2. bet kokiu pagrindu pašalinti, redaguoti, trumpinti ar kitaip keisti Interneto svetainėje, Programėlėje, Įskiepyje, Platinimo kanaluose, Partnerio svetainėje ir/ar „Treatwell“ stiliaus knygoje skelbiamą Partnerio turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai toks Partnerio turinys „Treatwell“ nuomone neatitinka 10.2 punkte išdėstytų garantijų arba kitaip pažeidžia šios Sutarties sąlygas; ir
   3. naudotis paieškos sistemų optimizavimo paslaugomis ir kitais mechanizmais, kuriuose įtrauktas arba minimas Partnerio prekybinis pavadinimas (visas arba jo dalis) ar prekės ženklai, naudojami teikiant Partnerio paslaugas.
  5. Partneris garantuoja, pareiškia ir įsipareigoja a) kad visas Partnerio turinys, kurį jis pateikia „Treatwell“ pagal šią Sutartį ir (arba) paskelbia (arba pateikia „Treatwell“ paskelbti) Interneto svetainėje, Programėlėje, Įskiepyje, Platinimo kanaluose, Partnerio svetainėje ir/ar „Treatwell“ stiliaus knygoje (jei taikoma) bus tikslus visais reikšmingais aspektais ir nepažeis jokio kito asmens teisių (įskaitant Intelektinės nuosavybės teises), taip pat nebus šmeižiamo, neteisėto, įžeidžiamo, grasinančio ar pornografinio pobūdžio ar kitaip nenukryps nuo bendrų skonio ir padorumo standartų; ir b) Partneris laikysis visų taikomų teisės aktų ir reklamos taisyklių reklamuojant, parduodant ir teikiant Partnerio paslaugas, gaus visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą, kuriuos Partneris privalo arba pagrįstai turėtų gauti visos savo veiklos ir darbuotojų atžvilgiu (visų pirma dėl Partnerio paslaugų teikimo). Tai apima užtikrinimą, kad bet kokios nurodytos kainų nuolaidos yra tikros nuolaidos, padarytos nuo anksčiau buvusių aukštesnių kainų, ir taikomos tik trumpą laiką kaip reklamuojama.
  6. Bet kuris 10.5 punkte pateiktų garantijų pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu.
  7. Partneris atleidžia „Treatwell“ ir jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus nuo atsakomybės pagal visus pareiškimus, reikalavimus, įsipareigojimus, faktinius ar tariamus ieškinio pagrindus ir ieškinius bei padengti visą žalą, atsakomybę, baudas, teismo sprendimus, išlaidas (įskaitant atsiskaitymo išlaidas), su tuo susijusias sąnaudas (įskaitant pagrįstų teisinių išlaidų ir išmokų padengimą) ir visus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, negautą pelną, prarastą reputaciją ir visas palūkanas, nuobaudas bei teisines išlaidas (apskaičiuotas visiško atleidimo nuo atsakomybės pagrindu)) bei visas kitas pagrįstas profesines išlaidas ir sąnaudas, patirtas arba atsirandančias dėl to, kad Partneris pažeidė kurią nors šios Sutarties sąlygą, arba atsiradusias trečiajam asmeniui pareiškus ieškinį dėl suteiktų (arba nesuteiktų) Partnerio paslaugų, Partnerio ar bet kurio jo vardu veikiančio asmens (išskyrus „Treatwell“) veikimo (arba neveikimo), įskaitant, bet neapsiribojant, visus ieškinius, pareikštus dėl Duomenų apsaugos teisės aktų, Partnerio turinio ar Kliento apsilankymo Partnerio veiklos vykdymo vietoje.
  8. Partneris patvirtina, kad "Treatwell" dalyvauja šioje Sutartyje savo naudai, tačiau taip pat veikia ir kaip atstovas kiekvieno jo pareigūnų, direktorių ir darbuotojų naudai ar vardu (kiekvienas atskirai "Atleista trečioji šalis" ir bendrai "Atleistos trečiosios šalys"), ir 10.7 punkte nurodytos teisės į atleidimą nuo atsakomybės yra kiekvienos tokios Atleistos trečiosios šalies teisės (pvz. kaip kad tokia šalis veiktų konkrečiu atveju kaip šios Sutarties šalis). Tokios teisės pagal šią Sutartį yra vykdomos "Treatwell", kaip kiekvienos tokios Atleistos trečiosios šalies atstovo. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Partneris ir "Treatwell" gali raštu susitarti iš dalies pakeisti bet kurią šios Sutarties nuostatą be jokio Atleistos trečiosios šalies sutikimo, net jei šis pakeitimas turi ar turės įtakos bet kokioms Atleistai trečiajai šaliai suteiktoms teisėms.
  9. Šis 10 punktas lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
 11. Atsiskaitymo sąlygos

  Siekiant išvengti neaiškumo, tai nėra „Treatwell“ P2B paslauga, todėl jos atžvilgiu nėra taikomi P2B teisės aktai.
  1. Mokėjimo apdorojimo paslaugas Partneriams teikia „Stripe“ ir jiems taikoma „Stripe“ paslaugų sutartis. Sutikdamas su šiomis Bendradarbiavimo su partneriais sąlygomis ir toliau naudodamasis „Treatwell“ paslaugomis, Partneris sutinka būti saistomas „Stripe“ paslaugų sutarties, kurią „Stripe“ turi teisę laikas nuo laiko keisti. Jokiomis aplinkybėmis negalima naudotis „Stripe“ paslaugomis pažeidžiant „Stripe“ paslaugų sutartį, o jei Partneris šio draudimo nepaiso, tai laikoma Esminiu pažeidimu kaip apibrėžta šioje Sutartyje. Sutikus su „Stripe“ paslaugų sutarties sąlygomis ir gavus „Stripe“ sutikimą prisijungti prie ,,Stripe Connected“ sąskaitos, Partneris turi laikytis toliau nurodytų papildomų sąlygų, kad „Treatwell“ leistų teikti ,,Stripe“ paslaugas. Partneris negali būti ,,Stripe Connected“ sąskaitos turėtoju nesilaikydamas šių sąlygų:
   1. Partneris sutinka suteikti „Treatwell“ tikslią ir išsamią KYC („pažink savo klientą“) informaciją apie savo verslą ir nuosavybės teises į verslą bei atnaujinti šią informaciją tam, kad ji visada būtų tiksli ir aktuali;
   2. Partneris įgalioja „Treatwell“ veikti jo vardu kuriant ir valdant jo „Stripe Connected“ sąskaitą, bei atliekant bet kokią kitą veiklą, reikalingą „Stripe Connected“ sąskaitos tvarkymui, ir gauti pranešimus iš „Stripe“ jo vardu, įskaitant, bet neapsiribojant, apmokestinti Sąskaitas faktūras;
   3. Partneris suteikia leidimą „Treatwell“ prieiti prie jo „Stripe Connected“ sąskaitos duomenų ir bendrinti šiuos duomenis su „Stripe“. „Stripe“ ir „Treatwell“ individualiai atsako už tai, kad jų turimi ar kontroliuojami „Stripe Connected“ sąskaitų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto duomenų atskleidimo; ir
   4. Partneris supranta ir pripažįsta, kad ,,Treatwell“ įtariant Partnerį užsiimant nesąžininga, neteisėta, apgaulinga ar piktnaudžiaujančia veikla, ,,Treatwell“ pagal sutartį privalo nedelsdama apie tai informuoti „Stripe“.
  2. Du kartus per mėnesį „Treatwell“ išrašys Partneriui sąskaitą faktūrą (toliau – „Sąskaita faktūra“), kurios viršuje prie bendros sumos (toliau – „Bendra suma“) turi būti nurodyta:
   1. likutis (jei toks yra), kuris yra perkeltas iš ankstesnės Sąskaitos faktūros;
   2. kokią sumą „Treatwell“ yra įsiskolinusi Partneriui už Įvykdytus užsakymus nuo paskutinės Sąskaitos faktūros dienos;
   3. kokią Mokesčių sumą Partneris yra įsiskolinęs „Treatwell“ nuo paskutinės Sąskaitos faktūros dienos, pvz., Registracijos mokestis, Aptarnavimo mokestis, Mėnesinis prenumeratos mokestis ir pan. (tokios sumos išskaičiuojamos iš bet kokio įsiskolinimo pagal 10.2(b) punktą); ir
   4. šių skolų likutis (toliau – „Galutinis likutis“), kurį „Treatwell“ turi sumokėti Partneriui, arba Partneris turi sumokėti „Treatwell“.
  3. Sąskaitoje faktūroje taip pat turi būti detaliai nurodytos visos Užsakymų ir Mokesčių kategorijos, įskaitant šiuos aspektus:
   1. Įvykdyti užsakymai, kai Klientas iš anksto sumoka bendrą mokėtiną sumą už tokį Užsakymą (toliau – „Iš anksto apmokėti užsakymai“);
   2. Iš anksto apmokėti Įskiepių užsakymai;
   3. Įvykdyti užsakymai, kurie buvo pateikti pasirinkus variantą „Mokėti vietoje“ Interneto svetainėje arba per bet kokį Platinimo kanalą (toliau – „Užsakymai, pasirinkus galimybę „Mokėti vietoje““);
   4. Kai Partneris turi „Treatwell“ sumokėti Mokesčius, kurie nėra tiesiogiai susieti su „Treatwell“ gaunamu mokėjimu už konkretų Užsakymą iš Kliento (t. y. kai priskaičiuojami Mėnesiniai prenumeratos mokesčiai, kiti Mokesčiai ar Registravimo mokestis arba kai Partneris atitinkamu metu turi mokėti „Treatwell“ kitus Mokesčius ar sumas); ir
   5. Rezervacijų atšaukimas.
  4. Jei Galutinis likutis yra neigiamas, „Treatwell“ perveda jį Partneriui per 3-5 Darbo dienas nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos ir Partneriui nebereikės atlikti jokių kitų mokėjimų pagal tokią Sąskaitą faktūrą.
  5. Jei Galutinis likutis yra teigiamas, Partneris įgalioja „Treatwell“ jo vardu siųsti instrukcijas finansų įstaigai, susietai su jo mokėjimo duomenimis (nurodytais „Connect“) tam, kad pagal Sąskaitos faktūros duomenis iš Partnerio sąskaitos būtų galima sumokėti „Treatwell“ už suteiktas paslaugas. Jei „Treatwell“ inicijuotas mokėjimas nepavyks, Partneris privalo pervesti Galutinį likutį „Treatwell“ per 14 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos į sąskaitą, kurios rekvizitai nurodyti Sąskaitoje faktūroje, tokiu būdu, kurį Partneris pasirinko iš tuo metu „Treatwell“ pasiūlytų būdų, įskaitant mokėjimą bankiniu pavedimu, kredito kortele, tiesioginiu debetu ir (arba) periodiniais mokėjimais. Jei Partneris turi kokių nors klausimų dėl Sąskaitos faktūros arba negali pervesti Galutinio likučio sumos per nustatytą laikotarpį, jis turi nedelsdamas kreiptis į „Treatwell“.
  6. Jei Galutinis likutis yra nulinis, Sąskaitoje faktūroje nurodoma, kad Galutinis likutis padengtas ir, kad Partneriui arba „Treatwell“ nebereikės atlikti jokių kitų mokėjimų pagal tokią Sąskaitą faktūrą.
  7. Iš anksto apmokėtų Įskiepių užsakymų, iš anksto apmokėtų „Treatwell“ Užsakymų atžvilgiu taikomos šios sąlygos:
   1. „Treatwell“ Išankstinius apmokėjimus iš Klientų gauna kaip Partnerio prekybos agentas, todėl Kliento skola Partneriui pagal pateiktą Užsakymą padengiama tada, kai „Treatwell“ gauna Išankstinį apmokėjimą;
   2. jeigu „Treatwell“ ir Partneris kitaip nesusitaria raštu, tolesnis sumų, kurias gauna „Treatwell“ ir kurios mokėtinos Partneriui, pervedimas atliekamas tik tada, kai Partneris pagal šią Sutartį suteikia užsakytas Partnerio paslaugas; ir
   3. Partneriui įvykdžius 11.7 punkto (b) papunkčio sąlygas, „Treatwell“ arba Partneris (priklausomai nuo atvejo) Galutinio likučio sumas perveda pagal 10.4 arba 10.5 punktus.
  8. Partneris atlieka visus įmonei „Treatwell“ privalomus mokėjimus pagal 11.5punkto sąlygas be jokių atskaitymų, įskaitant įskaitymus, išskaitymus, priešpriešinį reikalavimą, nuolaidą ar pan. Jei pagal šias sąlygas Partnerio mokėtina suma įmonei „Treatwell“ nesumokama iki numatytos mokėjimo datos, visos sumos, kurias Partneris yra skolingas įmonei „Treatwell“, laikomos nesumokėtomis ir mokėtinomis nedelsiant bei nepažeidžiant jokių kitų teisių ar teisių gynimo priemonių, kuriomis gali naudotis „Treatwell“, o „Treatwell“ įgyja teisę:
   1. sustabdyti ar nutraukti „Treatwell“ paslaugų teikimą bei šios Sutarties galiojimą, įskaitant Partnerio pavadinimo pašalinimą Svetainėje ir Programėlėje, kol bus sutarta dėl mokėjimo ar kredito „Treatwell“ priimtinomis sąlygomis;
   2. priskaičiuoti Partneriui teismo sprendimo gavimo ar mokėjimo atgavimo sąnaudas, įskaitant visas pagrįstas išlaidas už profesines paslaugas (įskaitant mokesčius už teisines paslaugas) ir kitas teismo išlaidas ar kitas su skolos atgavimu susijusias išlaidas; ir
   3. jei Partneris turi keletą veiklos vietų, susijusių su „Treatwell“, išskaičiuoti Partnerio įmonei „Treatwell“ skolingas sumas iš „Treatwell“ Partneriui mokėtinų sumų, susijusių su tokiomis kitomis veiklos vietomis.
  9. Partneris atsako už bet kokius lėšų grąžinimo, tiesioginio debeto pavedimo grąžinimo, banko mokesčių sumokėjimo ar kitas administracines išlaidas (toliau – Banko mokesčiai), kurias „Treatwell“ patyrė, jei Partneris iš anksto nepranešė „Treatwell“ apie pasikeitusius mokėjimo rekvizitus ir (arba) mokėjimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant:
   1. banko sąskaitos duomenis;
   2. tiesioginio debeto sutarties atšaukimą;
   3. nepakankamą lėšų likutį;
   4. kortelės galiojimą pabaigą
  10. „Treatwell“ pasilieka teisę išskaičiuoti bet kokias „Treatwell“ mokėtinas sumas Partnerio įmonei ir bet kokius Banko mokesčius iš bet kokio likučio, kurį „Treatwell“ laiko Partnerio vardu, prieš atlikdama Galutinio likučio mokėjimą Partneriui.
  11. „Treatwell“ visus mokėjimus Partneriui atlieka banko pavedimu pagal banko informaciją, kurią Partneris yra nurodęs „Treatwell“ programoje „Connect“ (ir kaip nurodyta Sąskaitoje faktūroje), o Partneris turi užtikrinti, kad ši informacija būtų teisinga. „Treatwell“ Partneriui mokėtinas sumas sumokės tik Partneriui tiesiogiai ir negalės atlikti mokėjimų tretiesiems asmenims. Partneris apsaugo įmonę „Treatwell“ ir atlygina jai visus nuostolius, žalą ar pretenzijas, kylančias dėl Partnerio nepranešimo įmonei „Treatwell“ apie pasikeitusius banko sąskaitos duomenis, įskaitant, be apribojimų, bet kokius Banko mokesčius, kuriuos turėjo sumokėti „Treatwell“.
  12. „Treatwell“ pasilieka teisę visų sumų, kurias Partneris turi sumokėti „Treatwell“ ir kurios nesumokamos iki nustatytos dienos, atžvilgiu skaičiuoti 0,05 proc. delspinigius per dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną vėlavimo dieną nuo įsiskolinimo atsiradimo dienos iki dienos, kurią „Treatwell“ gauna visą vėluojamą sumokėti sumą kartu su visais priskaičiuotais delspinigiais.
  13. Esant ginčui tarp „Treatwell“ ir Partnerio, bet kuri neginčijama suma turi būti sumokama pagal šio skyriaus sąlygas „Treatwell“. Partneris privalo pranešti „Treatwell“ apie savo nesutikimą per 14 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos faktūros gavimo, išsamiai nurodydamas priežastį. Jei Partneris to nepadaro, laikoma, kad Partneris priėmė Sąskaitą faktūrą. Siekiant išvengti neaiškumo, tai yra atskiras procesas nuo Partnerio skundų proceso, kaip aprašyta 8 punkte, ir šios Komisinio mokėjimo sąlygos galioja nepriklausomai nuo to, ar Partneris teikia skundą, ar ne, taip pat neatsižvelgiant į bet kurio Skundo rezultatą.
  14. Partneris atsako už mokesčių išskaitymą ir deklaravimą, kurie taikomi Komisiniams pagal taikytiną teisę ir už mokesčių institucijų reikalavimus, įskaitant visas palūkanas ir delspinigius, nustatytus už pavėluotą mokėjimą ar neišskaitymą. Jei reikalaujama, Partneris asmeniškai atsako už susitarimą su atitinkamomis mokesčių institucijomis dėl Komisinių mokestinio traktavimo. Partneris privalo „Treatwell“ prašymu pateikti mokesčių sumokėjimo patvirtinimų ir/ar atleidimo nuo mokesčių patvirtinimų kopijas. Partneris pareiškia ir garantuoja, kad yra tinkamai registruotas visose mokesčių institucijose, kai taikoma.
  15. Partneris supranta ir pripažįsta, kad „Treatwell“ yra komercinis užsakymų agentas ir neteikia Partnerio paslaugų Klientui. Sutartis dėl Partnerio paslaugų yra tarp Partnerio ir „Treatwell“ kliento, todėl Partneris atsako už PVM taikymą, jeigu Partneris yra registruotas PVM mokėtoju, visai Užsakymo vertei ir už PVM sąskaitos pateikimą Klientui, jei pareikalaujama. „Treatwell“ taiko PVM Partneriui tik Komisiniams už teikiamas „Treatwell“ paslaugas.
  16. Partnerio apgaulingų ar įtariamai apgaulingų veiksmų atveju, arba jei įstatymai, teismo sprendimas, vyriausybinis reikalavimas ar arbitražo sprendimas, ar jos atšaukimų politika reikalauja „Treatwell“ kompensuoti dalį ar visą Užsakymo, „Treatwell“ pasilieka teisę reikalauti šios sumos kompensavimo iš Partnerio, kurią „Tretawell“ turi sumokėti Klientui, bei visų susijusių Banko mokesčių.
  17. Bet koks šio 11 punkto pažeidimas bus laikomas Sutarties Esminiu pažeidimu.
 12. Sutarties terminas
  1. Ši Sutartis įsigalioja Įsigaliojimo dieną ir galioja tol, kol nebus nutraukta raštu laikantis toliau nurodytų sąlygų.

   Sutarties nutraukimas dėl šalių patogumo
   Šios sąlygos taikomos „Treatwell“ paslaugoms ir „Treatwell“ P2B paslaugoms
  2. Ši Sutartis gali būti nutraukta tiek dėl „Treatwell“ paslaugų, tiek dėl „Treatwell“ P2B paslaugų, tiek dėl jų abiejų bet kuriuo metu, raštu, ne vėliau kaip prieš 30 dienų įspėjus kitą šalį, laikantis 12 punkto sąlygų arba kaip kitaip leidžia įstatymai.
  3. Jei Partneris nusprendžia nutraukti šią Sutartį, jis turėtų apie tai pranešti arba (a) susisiekite su mumis pe šią internetinę formą ar Partnerio paskyros vadybininkui, arba (b) pasirinkdamas, kad jis nori nutraukti Sutartį ir nebegauti Partnerio paslaugų per „Connect“.
  4. Jei „Treatwell“ nuspręs nutraukti šią sutartį, mes susisieksime su jumis el. paštu arba telefono numeriu, kurį nurodėte „Connect“.

   Sutarties nutraukimas dėl priežasčių „Treatwell“ valia
   Šios sąlygos taikomos „Treatwell“ paslaugoms ir „Treatwell“ P2B paslaugoms
  5. „Treatwell“ turi teisę nedelsdama nutraukti šią Sutartį, jei tam yra būtina priežastis, įskaitant: (a) kai Partneris pažeidžia šią Sutartį arba pažeidžia įstatymą ar reglamentą (įskaitant Duomenų apsaugos teisės aktus) arba pažeidžia kito asmens teises, įskaitant pažeidimus, turinčius įtakos paslaugų saugai, sukčiavimą ar duomenų saugumo pažeidimus, (b) kai Partneris elgiasi neteisėtai ar netinkamai Kliento atžvilgiu (įskaitant atvejus, kai klientas praneša policijai), „Treatwell“ darbuotojų atžvilgiu ir (arba) arba paties Partnerio darbuotojų atžvilgiu arba (c) kai buvo pateiktas daugiau nei vienas Kliento skundas dėl Partnerio („Imperatyvi priežastis“).

   Sutarties nutraukimas dėl priežasčių bet kurios iš šalių valia
   Šios sąlygos taikomos „Treatwell“ paslaugoms, kurios nėra „Treatwell“ P2B paslaugos
  6. Bet kuri šalis turi teisę nedelsdama nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešdama kitai šaliai, jeigu:
   1. kita šalis padaro bet kurios šios Sutarties nuostatos Esminį pažeidimą, tiek, kiek jis susijęs su „Treatwell“ paslaugomis, kurios nėra „Treatwell“ P2B paslaugos (įskaitant, bet neapsiribojant, 6.1 (Mokesčių mokėjimas ir Užsakymų priėmimas), 6.2 (Užsakymų nepriėmimas tik išimtinėmis aplinkybėmis), 6.6 (Partnerio turinio tikslumo užtikrinimas), 6.7 (Stilisto nuotraukų rinkinys), 6.12 (kainos paritetas), 6.16 (Klientų nekvietimas), 6.18 (Mokesčių vengimas), 6.17 (mokėjimo duomenys po nemokamo bandomojo laikotarpio), 6.19 (Mokesčių vengimas nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigoje), 7.5 (tinkamas atsiliepimų platformos naudojimas), 9 (Klientų duomenys), 10.5 (Partnerio turinio sutikimai) ir 11 (Mokėjimų terminai) ir tokio pažeidimo negalima ištaisyti arba, jeigu pažeidimą ištaisyti galima, šalis jo neištaiso per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio įspėjimo, kuriame pateikta išsami informacija apie pažeidimą ir reikalavimas jį ištaisyti, gavimo; arba
   2. kita šalis nuolat ar pakartotinai daro bet kurios šios Sutarties nuostatos pažeidimus (nepriklausomai nuo to, ar tai yra Esminiai pažeidimai ir ar juos galima ištaisyti);
   3. kitos šalies turtą arba aktyvus perima užtikrinimo teisės turėtojas arba šalies turtui valdyti paskiriamas administratorius;
   4. kita šalis sudaro taikos susitarimą su savo kreditoriais arba teismas paskiria jos administratorių;
   5. pradedamas kitos šalies likvidavimas (išskyrus atvejus, kai tai daroma vykdant sujungimą arba reorganizaciją, o po jų liekanti bendrovė įsipareigoja vykdyti arba perimti įsipareigojimus, kurie kitai šaliai tenka pagal šią Sutartį);
   6. kitos šalies atžvilgiu įvyksta įvykis, kuris pagal bet kurios jurisdikcijos teisę laikomas analogišku prieš tai išvardintiems įvykiams; arba
   7. kita šalis nutraukia arba grasina nutraukti vykdomą veiklą.
  7. Šios Sutarties nutraukimas bet kokiu pagrindu neturi įtakos šalių teisėms ir teisių gynimo priemonėms, kurios yra įgytos iki nutraukimo.

   „Treatwell“ paslaugų sustabdymas
   Šios sąlygos taikomos „Treatwell“ paslaugoms ir „Treatwell“ P2B paslaugoms
  8. „Treatwell: turi teisę laikinai įšaldyti bet kurio Partnerio paskyrą, kad Partneris negalėtų priimti užsakymų per „Treatwell“ ir nebūtų matomas Interneto svetainėje, Programėlėje, Įskiepyje ar kituose Platinimo kanaluose, įskaitant paieškos rezultatus, jei Partneris padaro ar įtariamas padaręs bet kurios iš šios Sutarties nuostatų Esminį pažeidimą (įskaitant, bet neapsiribojant, 6.1 (Mokesčių mokėjimas ir Užsakymų priėmimas), 6.2 (Užsakymų nepriėmimas tik išimtinėmis aplinkybėmis), 6.6 (Partnerio turinio tikslumo užtikrinimas), 6.7 (Stilisto nuotraukų rinkinys), 6.12 (kainos paritetas), 6.16 (Klientų nekvietimas), 6.18 (Mokesčių vengimas), 6.17 (mokėjimo duomenys po nemokamo bandomojo laikotarpio), 6.19 (Mokesčių vengimas nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigoje), 7.5 (tinkamas atsiliepimų platformos naudojimas), 9 (Klientų duomenys), 10.5 (Partnerio turinio sutikimai) ir 11 (Mokėjimų terminai)) arba jeigu „Treatwell“ tiria galimą Imperatyvią priežastį Sutarties nutraukimui.
  9. Jei, atlikus tyrimą, „Treatwell“ pagrįstai mano, kad buvo padarytas Esminis pažeidimas arba yra Imperatyvi priežastis nutraukti Sutarčiai, „Treatwell“ turi teisę nutraukti šią Sutartį pagal aukščiau pateiktus punktus.
  10. Be to, kas išdėstyta aukščiau, siekiant išvengti neaiškumo, 11.3 punkte ir 12.8 punkto a papunktyje taip pat nurodomi laikai, kada Partneris ar „Treatwell“ gali nutraukti šią Sutartį.
 13. Nutraukus šią Sutartį, Partneris netenka galimybės prisijungti prie „Connect“. Partneris turėtų atsisiųsti bet kokius duomenis ar informaciją, saugomus „Connect“, prieš nutraukdamas Sutartį. Jei partneris negalėjo to padaryti ir norėtų prieiti prie bet kurių iš jo duomenų, saugomų „Connect“, jis turėtų susisiekti su savo paskyros vadybininku, kuris pasirūpins informacijos užšifravimu ir išsiuntimu Partneriui el. paštu, kiek tai teisėtai ir praktiškai įmanoma.
 14. Konfidencialumas
  1. Kiekviena šalis patvirtina, kad vykdant šią Sutartį, jos galiojimo metu ar pan. ji gali gauti arba kitaip sužinoti informaciją apie kitą šalį, jos rinkodaros planus, klientus, užsakovus, verslus, veiklos planus, finansus, technologijas ar reikalus, kuri yra privati ir konfidenciali kitos šalies informacija (toliau – Konfidenciali informacija).
  2. Kiekviena šalis įsipareigoja visada išlaikyti ir rūpintis, kad būtų išlaikytas, Konfidencialios informacijos slaptumas, saugiai laikyti visą Konfidencialią informaciją ir rūpintis, kad ji būtų laikoma saugiai ir būtų apsaugota nuo vagystės, sugadinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos, taip pat bet kuriuo metu galiojant šiai Sutarčiai ir jai pasibaigus be išankstinio rašytinio Konfidencialios informacijos savininko sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti, neatskleisti, neeksploatuoti, nekopijuoti ir nekeisti jokios Konfidencialios informacijos, taip pat neleisti ir neduoti leidimo tai daryti trečiajam asmeniui, nebent to reikia vieninteliam tikslui – vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
  3. Šiame 13 punkte nustatytos sąlygos ir įpareigojimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri:
   1. yra viešai žinoma tuo metu, kai ją gauna gavėjas;
   2. vėliau tampa viešai žinoma ne dėl jos gavėjo, jo pareigūnų, darbuotojų ar atstovų kaltės;
   3. gavėjas ją teisėtai gauna iš trečiojo asmens be jokių apribojimų; arba
   4. jau yra žinoma gavėjui iki jos gavimo pagal šią Sutartį.
  4. Gavėjas Konfidencialią informaciją gali atskleisti konfidencialiais pagrindais profesionaliam gavėjo patarėjui arba tais atvejais, kai ji turi būti atskleidžiama pagal įstatymus, taisykles ar kompetentingos institucijos nurodymu.
  5. Šis 13 punktas lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
 15. Atsakomybė
  1. Atsižvelgiant į 134.2 punktą, didžiausia bendra „Treatwell“ atsakomybė pagal šią Sutartį arba susijusį susitarimą sutarties, delikto (įskaitant neatsargumą) ar kitokia forma jokiomis aplinkybėmis negali viršyti Mokesčių, kurie mokėtini „Treatwell“ pagal šią Sutartį tą dieną, kai nutinka įvykis, sudarantis prielaidas atitinkamam reikalavimui. Be to, „Treatwell“ neprisiima atsakomybės už negautas pajamas ar pelną, prarastas sutartis, reputaciją, naudą ar duomenis, kitus nematerialiuosius nuostolius, taip pat bet kokius netiesioginius nuostolius ar žalą, nesvarbu kaip atsirandančius, padarytus dėl delikto (įskaitant neatsargumą), sutarties pažeidimo ar kitaip (net jeigu Partneris informavo „Treatwell“ apie tokių nuostolių ar žalos galimybę).
  2. Nė viena šios Sutarties nuostata nepanaikina ir niekaip neriboja „Treatwell“ atsakomybės už sukčiavimą arba mirtį ar kūno sužalojimą, sukeltą „Treatwell“ aplaidumo, taip pat už tyčinį nusižengimą ar kitokios atsakomybės ta apimtimi, kuri negali būti panaikinama arba ribojama pagal teisės normas.
  3. Šis 14 punktas lieka galioti visa apimtimi šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
 16. Rikiavimas
  1. Klientams per Programėlę ir/ar Interneto svetainę rodomų rezultatų eilę sąraše lemia parametrai. Tvarka, kuria Partnerio rezultatas rodomas paieškos rezultatų sąraše, kai Klientas ieško Partnerio paslaugų Programėlėje ir/arba Interneto svetainėje, priklauso nuo daugelio parametrų, iš kurių pagrindiniai yra šie:
   1. sąrašo elemento naujumas (naujesni sąrašo elementai rikiuojami aukščiau);
   2. gautų atsiliepimų skaičius (mažiau atsiliepimų gali lemti žemesnę vietą eilėje), šių atsiliepimų naujumas (naujesni atsiliepimai gali lemti aukštesnę vietą eilėje) ir aukštas Partnerio įvertinimas (neigiami atsiliepimai gali lemti žemesnę vietą eilėje);
   3. paieškos parametrai, pasirinkti Kliento, ir Partnerio prieinamumas ir atitikimas paieškos kriterijams (pvz., vizito laikas, data arba vieta; jei Partneris neturi daug laisvų vietų Kliento pageidaujamais laikais, tas Partneris nebus rikiuojamas tokioje pat aukštoje vietoje eilėje, kaip būtų rikiuojamas kitose paieškose);
   4. Partnerio patikimumas, paremtas Partnerio atšauktų ar perkeltų Užsakymų skaičiumi arba nereagavimo į Klientų užsakymų patvirtinimus skaičiumi (kiekvienas iš jų lemia žemesnę vietą eilėje); ir
   5. Kliento buvimo vieta, jei Klientas įgalino buvimo vietos dalijimąsi su „Treatwell“ per Programėlę ar naršyklę (Partneriai, esantys arčiau Kliento buvimo vietos, paieškos rezultatuose rodomi aukščiau).

    Šie parametrai yra naudojami, nes jie suteikia Klientams teisingą informaciją apie kitų Klientų patirtį ir jiems prieinamas bei patogias Partnerių paslaugas bei leidžia Klientui pamatyti tiek naujus sąrašo elementus, tiek labiausiai rekomenduojamus sąrašo elementus (remiantis klientų atsiliepimais), taip pat bet kurį kitą Partnerį, kuris turi tinkamiausią prieinamumą ir patikimumą.
  2. Klientai taip pat gali paveikti paieškos rezultatus ir jų eilę sąraše, rūšiuodami paiešką pagal „Rekomenduojama“, „Labiausiai įvertinta“, „Kaina“ arba „Nuolaida“:
   1. Kai Klientas ieško pagal kriterijų „Rekomenduojama“, Partnerio parodymas bus pagrįstas Partnerio prieinamumo Kliento pageidaujamu laiku, vietos ir atsiliepimų deriniu.
   2. Jei Klientas ieško pagal kriterijų „Geriausiai įvertinta“, Partnerio parodymas bus pagrįstas gautų atsiliepimų skaičiumi, tų atsiliepimų naujumu ir atsiliepimų skaičiumi.

    Jei Klientas nerūšiuoja paieškos rezultatų pagal kriterijus, nurodytus 15.2 punkte, eiliškumas grindžiamas parametrais, nurodytais 15.1 punkte.
  3. Partneriai gali gauti prieigą prie Klientų įvertinimų ir jų Partnerio paslaugų atsiliepimų apsilankę Interneto svetainėje ar Programėlėje, arba per „Connect“, tačiau Partneriai neturi teisių į šiuos atsiliepimus, taip pat neturi teisės gauti tokių atsiliepimų kopijas panaikinus Partnerio paskyrą ir/ar nutraukus „Treatwell“ paslaugas.
  4. „Treatwell“ iš nei vieno Partnerio negauna jokio tiesioginio ar netiesioginio atlygio ar lygiaverčio atlyginimo, kad iškeltų jo vietą paieškos rezultatų sąrašo eilėje.
 17. Kitos nuostatos
  1. Visos teisės į Interneto svetainę, Programėlę, Partnerio svetaines ir jų turinį (išskyrus Partnerio turinį), įskaitant, bet neapsiribojant Klientų atsiliepimus (ir visos kitos Intelektinės nuosavybės teisės, kurios priklauso „Treatwell“ arba yra jai licencijuotos) visuomet priklauso „Treatwell“. Nė viena šios Sutarties nuostata nesuteikia Partneriui jokių teisių į tokias Intelektinės nuosavybės teises ar su jomis susijusį prestižą. Siekiant efektyvinti Interneto svetainę ir turinį joje (įskaitant Partnerio turinį), „Treatwell“ gali, absoliučia savo nuožiūra, laikas nuo laiko pakeisti vietos puslapio aprašymų, nuotraukų ar meniu formatą, turinį ar stilių.
  2. Pasikeitus Partnerio kontrolei ar vadovybei, Partneris su šia Sutartimi ir jos sąlygomis turi supažindinti naujuosius savininkus arba vadovus ir informuoti „Treatwell“ apie atitinkamo naujo personalo kontaktinę informaciją.
  3. Bet kuris pranešimas, sąskaita faktūra ar kitokia korespondencija, kurią viena šalis turi pateikti kitai šaliai, laikoma tinkamai pateikta, jeigu išsiunčiama kitai šaliai šioje Sutartyje nurodytu adresu (arba kitu adresu, kurį kita šalis nurodo raštu arba el. paštu). Laikoma, kad registruotu paštu arba paštu su pristatymo patvirtinimu išsiųsti pranešimai yra pristatyti praėjus trims darbo dienoms nuo išsiuntimo. Visais kitais atvejais laikoma, kad pranešimai yra pristatyti jų faktinio gavimo dieną.
  4. Turime teisę bet kada tikslinti ir keisti šias sąlygas, kad būtų atspindėtos pasikeitusios rinkos sąlygos, kurios turi įtakos mūsų veiklai, pasikeitusios technologijos, pasikeitę mokėjimo metodai, pasikeitę atitinkami teisės aktai ir reguliavimo reikalavimai bei pasikeitę mūsų sistemos pajėgumai, todėl prašome reguliariai peržiūrėti sąlygas. Jos visada prieinamos mūsų Interneto svetainėje..
  5. Šalys veikia kaip nepriklausomi vykdytojai, kurių santykiai grindžiami ištiestosios rankos principu. Jeigu kitaip nenumatyta šioje Sutartyje, nė viena šios Sutarties nuostata nereiškia, kad šalys yra partneriai, vykdo jungtinę veiklą, ar yra bendraturčiai.
  6. Nė viena šalis negali visos šios Sutarties ar jos dalies perleisti, perduoti, pavesti, pasitelkti jai subrangovą ar pan. negavusi išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo (kuris negali būti nepagrįstai neduodamas, suvaržomas ar vilkinamas).
  7. Asmuo, kuris nėra šios Sutarties šalis, neturi teisės reikalauti, kad būtų vykdoma kuri nors šios Sutarties sąlyga.
  8. Jeigu kuri nors šalis bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu nereikalauja vykdyti bet kurios šios Sutarties sąlygos arba nepasinaudoja bet kuria teise pagal šią Sutartį, tai nelaikoma ir negali būti suprantama kaip tokios sąlygos ar teisės atsisakymas ir neturi jokios įtakos tokios šalies teisei vėliau reikalauti sąlygos vykdymo arba pasinaudoti teise.
  9. Jeigu nustatoma, kad kuri nors šios Sutarties sąlyga yra neteisėta, negaliojanti arba negali būti vykdoma pagal bet kuriuos taikomus teisės aktus, tokia sąlyga, kiek ją galima atskirti nuo likusių sąlygų, yra laikoma neįtraukta į šią Sutartį ir ji neturi jokios įtakos likusių sąlygų teisėtumui, galiojimui arba galimybei jas vykdyti.
  10. Šioje Sutartyje išdėstytos visos šalių suderintos sąlygos dėl Sutarties dalyko ir ji pakeičia visus ankstesnius šalių žodinius ar rašytinius susitarimus ar sutartis.
  11. Šiai Sutarčiai taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šalys susitaria, kad išimtinė jurisdikcija spęsti visus ginčus, kylančius iš arba dėl šios Sutarties, priklauso Lietuvos Respublikos teismams.