Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Plaukai
Nagai
Depiliacija
Masažas
Veidas
Kūnas
Vyrams
Nauji salonai
Dovanų kuponai
Grožio gidas
Prijungiame, luktelėkite...
Jūs esate prisijungę
Prisijungti prie savo paskyros

Naudotojų sukurto turinio politika

2016 m. spalio mėn. redakcija

Prieš pateikdami Naudotojų sukurto turinį (toliau - NST) mūsų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles, išsamiai susipažinkite su šia Naudotojų sukurto turinio politika, nes ši politika bei mūsų Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygos bus taikomos jums naudojantis mūsų Interneto svetaine, mūsų Programėlėmis ir jūsų pateiktu NST. Rekomenduojame išsaugoti šį dokumentą ateičiai. Naudodamiesi mūsų Interneto svetaine arba mūsų Programėlėmis ir mūsų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles pateikdami NST patvirtinate, kad sutinkate su šia Naudotojų sukurto turinio politika, mūsų Privatumo ir slapukų politika bei mūsų Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jeigu su šiomis sąlygomis ir politika nesutinkate, negalite naudotis mūsų Interneto svetaine arba mūsų Programėlėmis ir pateikti NST. Žodžiai, kurie šioje Naudotojų sukurto turinio politikoje rašomi didžiąja raide, bet nėra apibrėžti, vartojami mūsų Interneto svetainės ir Programėlių naudojimo sąlygose nustatyta prasme.

 1. Jūsų NST
  1. Visas turinys, kuris yra jūsų (arba jūsų vardu) per jūsų Naudotojo paskyrą (arba, jeigu taikoma, kitą socialinių tinklų paskyrą) pateikiamas mūsų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, biografinę informaciją ir visus kitus vardus ir pavardes, vartotojo vardus, pseudonimus, tekstą, atvaizdus, grafiką, logotipus, ženklus, vaizdus, fotografijas, kodą ir visą kitą informaciją bei medžiagą, yra sutrumpintai vadinamas jūsų NST.
  2. Jūs sutinkate NST pateikti Interneto svetainei ir per mūsų Programėles vadovaujantis žemiau nurodytomis taisyklėmis (visų pirma Teisiniais standartais ir Bendrijos taisyklėmis, kaip apibrėžta žemiau). Pateikdami NST Interneto svetainei arba per mūsų Programėles elkitės apdairiai ir vadovaukitės sveika nuovoka.
  3. Jūsų NST galime skelbti viešai savo nuožiūra ir turime teisę jūsų NST papildyti arba sutrumpinti iki paskelbimo, po paskelbimo arba atsisakyti jį skelbti.
  4. Atkreipkite dėmesį, kad visas NST, kurį pateiksite mūsų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles, bus laikomas nekonfidencialiu ir nesaugomu nuosavybės teise.
 2. Teisės, leidimai ir atsisakymai
  1. Bendrovei „UAB Treatwell LT“ (komercinis pavadinimas – „Treatwell“) ir bet kuriai mūsų grupės įmonei ar dukterinei įmonei suteikiate neišimtinę, visam teisių galiojimo laikui, neatšaukiamą, perleidžiamą ir nemokamą licenciją (įskaitant visas teises sublicencijuoti) visame pasaulyje be jokių apribojimų naudoti, atkurti ir skelbti jūsų NST (įskaitant, bet neapsiribojant, teisę jūsų NST adaptuoti, keisti, papildyti arba tikslinti) bet kokioje laikmenoje ar bet kokiu formatu ir bet kokiu panaudojimo būdu (žinomu šiandien arba sukurtu ateityje).
  2. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų pateikiamas NST yra jūsų kūrinys arba kad jūs iš atitinkamo kūrinio savininko įsigijote visas būtinas teises ir leidimus ir kad jūs turite visas atitinkamas teises į savo NST, kurios jums leidžia suteikti šiame 2 punkte numatytas teises ir leidimus.
  3. Jeigu jūsų NST yra žmonių atvaizdų, nurodomi arba įvardijami asmenys, jūs patvirtinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad:
   1. visi vaizduojami arba įvardijami asmenys yra vyresni nei 18 metų ir aiškiai sutiko, kad būtų įtraukti į NST ir kad jūs šį NST pateiktumėte mūsų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles, ir
   2. kai vaizduojami arba įvardijami asmenys yra jaunesni nei 18 metų, jūs:
    1. esate tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas, arba
    2. gavote tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vieno iš tėvų arba teisėto globėjo aiškų sutikimą, kad jie būtų įtraukti į NST ir kad jūs šį NST pateiktumėte mūsų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles.
  4. Jūs besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisakote ir sutinkate savo NST atžvilgiu nereikalauti (ir neįgyti iš trečiojo asmens, jeigu taikoma) jokių neturtinių teisių bei kitų panašių teisių, taip pat jokių viešumo ir privatumo teisių bet kurioje pasaulio šalyje visa apimtimi, kuri yra leidžiama pagal įstatymą.
 3. Turinio standartai – teisiniai standartai
  1. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų NST (įskaitant mums jį naudojant, skelbiant ir (arba) eksploatuojant):
   1. nepažeidžia jokio kito asmens ar subjekto autoriaus arba duomenų bazių teisių, prekės ženklų, privatumo, viešumo teisių ar kitų intelektinės nuosavybės ar kitokių teisių; ir (arba)
   2. nėra medžiagos, kuria būtų šmeižiamas bet kuris asmuo; ir (arba)
   3. nėra klaidinančių ar apgaulingų pareiškimų, praleidimų ar iškraipymų, susijusių su jūsų tapatybe (pavyzdžiui, apsimetant kitu asmeniu) arba sąsajomis su kitu asmeniu ar subjektu; ir (arba)
   4. nepažeidžia jokios juridinės ar fiduciarinės pareigos trečiajam asmeniui, kaip antai sutartinės pareigos ar konfidencialumo pareigos; ir (arba)
   5. nepritaria, neskatina ir nepadeda vykdyti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos arba amžiaus; ir (arba)
   6. nėra kenkėjiško kodo, kaip antai virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitokių galimai žalingų programų, kodų ar medžiagos; ir (arba)
   7. nepažeidžia jokių kitų taikomų įstatymų, teisės aktų, potvarkių, taisyklių ir nuostatų (toliau kartu arba atskirai – Teisiniai standartai).
  2. Jeigu jūsų NST yra medžiagos, kuri jums nepriklauso arba nėra licencijuota ir (arba) kuriai taikomos trečiųjų asmenų teisės, prieš pateikdami savo NST turite gauti visus leidimus, sutikimus ir (arba) licencijas, kurių reikia, kad mes galėtume naudoti ir eksploatuoti jūsų NST be papildomų išlaidų. Daugiau informacijos žr. 2 punkte aukščiau.
 4. Turinio standartai – bendruomenės taisyklės
  1. Jūs užtikrinate, pareiškiate ir įsipareigojate, kad jūsų NST:
   1. yra tikslus, kai jame pateikiami faktai; ir (arba)
   2. juo tvirtai tikima, kai reiškiama nuomonė (pavyzdžiui, produktų arba paslaugų apžvalgose).
  2. Jūs taip pat garantuojate ir įsipareigojate, kad jūsų NST (įskaitant jo naudojimą, publikavimą ir (arba) eksplotavimą) atitiktų mūsų atsiliepimų nuostatas, kurias galite rasti čia: [1] ir nėra jokios medžiagos, kuri:
   1. yra nepadori, kupina neapykantos, kurstanti, įžeidžianti arba kaip nors kitaip neatitinka visuotinai priimtų skoningumo ir padorumo normų Lietuvoje; ir (arba)
   2. pagrįstai gali priekabiauti, prislėgti, trikdyti arba kelti nerimą asmeniui (įskaitant, pavyzdžiui, provokavimą arba terorizavimą internete); ir (arba)
   3. yra grasinanti, užgauli arba pažeidžia kito asmens privatumą, kelią susierzinimą, nepatogumą arba nerimą; ir (arba)
   4. yra seksualinio pobūdžio; ir (arba)
   5. pritaria, skatina, padeda vykdyti arba vaizduoja smurtą; ir (arba)
   6. pritaria, skatina arba padeda vykdyti bet kokią nelegalią veiklą arba neteisėtą veikimą ar neveikimą; ir (arba)
   7. gali būti palaikyta neprašyta arba neleistina reklama, reklamine medžiaga ar brukalu (įskaitant, bet neapsiribojant, grandininius laiškus, piramidžių schemas ar kitas komercinio arba kitokio siūlymo ar reklamos formas); ir (arba)
   8. sudaro įspūdį, kad ji kyla iš „Treatwell“, yra mūsų patvirtinta ar su mumis susijusi, jeigu taip iš tikrųjų nėra, (toliau kartu arba atskirai – Bendruomenės taisyklės).
 5. Pažeidimų padariniai
  1. Mes savo nuožiūra nustatysime, ar jūs teikdami NST musų Interneto svetainei arba per mūsų Programėles nesilaikėte šios NST politikos. Jeigu jos nesilaikėte, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra laikinai neleisti jums naudotis Interneto svetaine ir (arba) mūsų Programėlėmis be įspėjimo ir (arba) redaguoti ar laikinai arba visiškai pašalinti jūsų NST (visą arba jo dalį) iš mūsų Interneto svetainės ir mūsų Programėlių.
  2. Neatsižvelgiant į 5.1 punktą, jeigu jūs nesilaikysite arba jūsų NST neatitiks šios NST politikos ir mes dėl to patirsime nuostolių arba žalos, jūs turėsite prisiimti atsakomybę ir todėl sutinkate kompensuoti mums tokius nuostolius arba žalą. Tai reiškia, kad jūs būsite atsakingi už bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos patirsime dėl to, kad jūs nesilaikėte šios NST politikos, įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų Teisinius standartus ir (arba) Bendruomenės taisykles.
  3. Be to, pasiliekame teisę:
   1. NST, kuris mums kelia nerimą, perduoti atitinkamoms institucijoms; ir
   2. atskleisti jūsų tapatybę bet kuriam trečiajam asmeniui (arba jų profesionaliam patarėjui), kuris tvirtina, kad kuris nors jūsų NST pažeidžia jo intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.
 6. Šios NST politikos pakeitimai
  1. Galime bet kada keisti šią NST politiką ir tokiu atveju su naujausia jos versija bus galima susipažinti Interneto svetainėje ir mūsų Programėlėse. Rekomenduojame reguliariai tikrinti šią NST politiką, kad galėtumėte įsitikinti, ar jums priimtini jos pakeitimai. Bus laikoma, kad jūs neprieštaraujate šios NST politikos pakeitimams po to, kai jums buvo pranešta apie pasikeitimus mūsų Interneto svetainėje arba mūsų Programėlėse ir (arba) jūs toliau lankotės arba naudojatės Interneto svetaine arba mūsų Programėlėmis, kur galėsite susipažinti su atnaujinta NST politika.