Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Plaukai
Nagai
Depiliacija
Masažas
Veidas
Kūnas
Vyrams
Nauji salonai
Dovanų kuponai
Grožio gidas
Prijungiame, luktelėkite...
Jūs esate prisijungę
Prisijungti prie savo paskyros

Užsakymų Sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. Rugpjūčio mėn

Dėl koronaviruso pandemijos kai kurios mūsų sąlygos ir klientų aptarnavimo linijų darbo laikas gali kisti. Ačiū už supratimą.

Tai mūsų pagrindinių Užsakymų sąlygų santrauka. Ji nepakeičia toliau pateiktos visų sąlygų versijos.

 • Paslaugas, kurias galite pirkti ar užsakyti per „Treatwell“, parduodame ne mes, o mūsų Parneriai. Esame atsakingi tik už jūsų užsakymų suformavimą ir sudarymą, Partneriai mus paskyrė veikti kaip jų prekybos agentui.
 • 'Jei už mūsų Partnerių Paslaugas mokate per mūsų Interneto svetainę, mūsų Programėlę ar Įskiepį, mes, kaip atitinkamo Partnerio prekybos agentas, galime priimti jūsų mokėjimą jo vardu. Tokiu atveju sėkmingai gautos jūsų įmokos padengs jūsų įsiskolinimus Partneriui už Paslaugas.
 • Paslaugų sutartis tiesiogiai sudaroma tarp jūsų ir atitinkamo Partnerio. Mes neatsakome už Partnerio jums suteiktas Paslaugas, tačiau, jei patyrėte problemų arba jums suteikta Paslauga netenkina jūsų lūkesčių, praneškite mums apie tai ir mes pasistengsime jums padėti.
 • Prieš pateikdami užsakymą atidžiai patikrinkite visus duomenis ir įsitikinkite, ar Paslaugoms netaikomi kokie nors apribojimai.
 • Pasirūpinkite, kad iki jūsų apsilankymo ar viešnagės Partneriai būtų informuoti apie bet kokias sveikatos problemas ar kitus su alergijomis/ligomis susijusius aspektus.
 • „Treatwell“ pasilieką teisę išjungti Kliento „Treatwell“ paskyrą, jeigu padaromas šių Užsakymų sąlygų pažeidimas ir/ar, kai Klientas veikia tokiu būdu, kuris yra netinkamas, užgaulus ar kitaip nepriimtinas mūsų Klientų aptarnavimo komandos ar Partnerio darbuotojų atžvilgiu, tiek komunikuojama telefonu ar el. paštu, tiek asmeniškai Partnerio paslaugų teikimo vietoje.
 • Jei norite pakeisti ar atšaukti Laiko rezervaciją (su sąlyga, jei tokios rezervacijos pakeitimo ar atšaukimo (priklausomai nuo konkretaus atvejo) nedraudžia šios Užsakymų sąlygos), šiais klausimais galite kreiptis arba pildyti formas pasirinkdami vieną iš toliau nurodytų variantų:
 • pasinaudodami savo „Treatwell“ paskyra per Interneto svetainę ar Programėlę (jeigu ją turite);
 • vadovaudamiesi nuoroda, pateikta jūsų Užsakymą patvirtinančiame elektroniniame laiške;
 • tiesiogiai kreipdamiesi į Partnerį; arba
 • kreipdamiesi elektroniniu paštu į mūsų Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojus internetinę formą: kontakto.
 • Kaip nurodo Užsakymo Sąlygos, norint atšaukti Treatwell dovanų kortelę reikia susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo specialistais per šią internetinę formą.
 • Užsakymų atšaukimo taisyklės priklauso nuo to, ar esate įsigijęs Laiko rezervaciją (įskaitant Rezervaciją per Įskiepį), ar „Treatwell“ dovanų kortelę:
 • „Treatwell“ dovanų kortelę galite atšaukti per 14 dienų nuo savo Užsakymo patvirtinimo gavimo – tokiu atveju mes pasiūlysime grąžinti visą sumą, nebent minėta kortelė buvo panaudota rezervuojant apsilankymą, nakvynę ar atsiskaitant už kitus pirkinius.
 • Laiko rezervaciją galite atšaukti jei atitinkamas jūsų apsilankymas nenumatytas per artimiausias 24 valandas. Tokiais atvejais galėtume jums pasiūlyti grąžinti visas sumas. Tačiau, jei apsilankymas yra numatytas per artimiausiais 24 valandas, jūs neturėsite teisės į sumokėtų sumų grąžinimą.
 • Jeigu norite su mumis pabendrauti, susisiekite su mūsų darbuotojais ir mielai jums padėsime:
Kontaktas: internetinę formą
Pašto adresas: UAB Treatwell LT, J.Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lietuva
Toliau pateikiama išsami sąlygų versija

Prieš sudarydami sandorius per Interneto svetainę, mūsų Programėlę ar Įskiepį, atidžiai perskaitykite šias Užsakymų sąlygas, nes jos bus taikomos jūsų sandoriui. Rekomenduojame išsaugoti šias Užsakymų sąlygas ateičiai. Jei nesutinkate su šiomis Užsakymų sąlygomis, jūs negalite užsakyti paslaugų per mūsų Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį.

 1. Sąvokų apibrėžimai
  1. Kad būtų aiškiau naudotis šiomis Užsakymų sąlygomis, pateikiame toliau nurodytų sąvokų reikšmes:
   1. „Įskiepis“ reiškia interneto svetainės sąsają, priklausančią ir teikiamą „Treatwell“, kurią Partneris gali įterpti į savo svetainę ir/ar socialinės medijos kanalą, ir per kurą Klientai gali atlikti Užsakymus per Įskiepį;
   2. „Klientas“, „jūs“ ir „jūsų“ ir t. t. reiškia jus, t. y. bet kokių Paslaugų pirkėją;
   3. „Laiko rezervacija“ reiškia apsilankymą konkrečiu laiku ar dieną pas konkretų Partnerį Paslaugų suteikimo tikslais, atliktą per Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį, įskaitant Rezervaciją per Įskiepį;
   4. „Partnerio sutartis“ – reikšmė apibrėžta šio dokumento 2.3(b) punkte;
   5. „Partneris (-iai)“ reiškia mūsų pasirinktus nepriklausomus prekių ir paslaugų teikėjus, kurie savo prekes ir paslaugas siūlo per mūsų Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį;
   6. „Paslaugos“ reiškia bet kokius Partnerio produktus, prekes ir (arba) paslaugas, kurias jis siūlo pirkti ar užsakyti per Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį;
   7. „Programėlė“ reiškia „Treatwell“ Klientams skirtą mobiliąją programėlę, kurią galima atsisiųsti išiTunes ir Google Play;
   8. „Treatwell dovanų kortelė“ reiškia bet kokią „Treatwell“ išduotą dovanų kortelę, kuri gali būti panaudojama sumokant atitinkamą Paslaugų įsigijimo per Interneto svetainę ar mūsų Programėle kainą pagal 9 skyriaus nuostatas. Klientai gali įsigyti šios vertės „Treatwell“ dovanų korteles: 10 EUR, 25 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 125 EUR, 150 EUR, 200 EUR ir 250 EUR.
   9. „Treatwell sutartis“ – reikšmė apibrėžta šio dokumento 2.3(a) punkte;
   10. „Užsakymas“ – reikšmė apibrėžta šio dokumento 3.1 punkte;
   11. „Užsakymo patvirtinimas“ – reikšmė apibrėžta šio dokumento 3.4 punkte;
   12. „Užsakymas per Įskiepį“ reiškia Laiko rezervaciją, atliktą ir įsigytą internetu tiesiogiai iš Partnerio per Įskiepį. Atminkite: tai neapima užsakymų, atliktų per Įskiepį pasirinkus „Mokėti vietoje“ variantą, kuriame „Treatwell“ nedalyvauja.
 2. Įžanginė dalis ir santykiai tarp jūsų, mūsų bei nepriklausomų partnerių
  1. Šią Interneto svetainę, Programėlę ir Įskiepį administruoja bendrovė UAB Treatwell LT, („Treatwell“), įregistruota Lietuvoje, įmonės kodas 302608933, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 97, Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100006046216 (toliau –„Treatwell“, arba sutrumpintai – „mus“, „mes“, „mūsų“, t. t.).
  2. Tiek Interneto svetainėje, tiek per Programėlę ir Įskiepį galite užsakyti ir atsiskaityti už įvairių teikėjų (mūsų Partnerių) teikiamas plataus spektro grožio bei SPA paslaugas. Minėtas Paslaugas teikiame ne mes, o įvairūs mūsų Partneriai. Atsakomybė už Paslaugų, užsakytų per mūsų Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį, suteikimą tenka jas teikiančiam Partneriui. Jei už Paslaugas atsiskaitote per „Treatwell“ Interneto svetainę, „Treatwell“ Programėlę ar Įskiepį, jūsų mokėjimus priimsime mes, kaip prekybos agentas, veikiantis Partnerio vardu. Jei sumas gausime kaip Partnerio vardu veikiantis prekybos agentas, mūsų gautos teisingos sumos padengs jūsų įsiskolinimus tam Partneriui.
  3. Jums įsigijus Produktus / Paslaugas, išskyrus Užsakymus atliktus pasirinkus „Mokėti vietoje“ variantą Įskiepyje, kai nesudaroma įpareigojanti sutartis, bus sudaromos dvi teisiškai įpareigojančios ir teisines pasekmes sukuriančios sutartys:
   1. sutartis tarp jūsų ir „Treatwell“ (pagal kurią „Treatwell“ jūsų atžvilgiu prisiima tam tikrus įsipareigojimus, susijusius su pirkimu ar rezervavimu) (toliau – „Treatwell sutartis“). Tokia sutartis sudaroma šių Užsakymų sąlygų pagrindu; ir
   2. sutartis tarp jūsų ir atitinkamo Partnerio dėl Produktų / Paslaugų – kurias rezervavote per Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį – teikimo ar tiekimo (toliau – „Partnerio sutartis“). Ši sutartis sudaroma atsižvelgiant į tam tikras šių Užsakymų sąlygų nuostatas, įskaitant Partnerio parinktą atšaukimo terminą, apie kurį jus informuosime prieš jums atliekant užsakymą atitinkamame Partnerio puslapyje Interneto svetainėje, per Programėlę ar Įskiepį.
  4. Visas Interneto svetainėje, per Programėlę ar Įskiepį parduodamas Paslaugas „Treatwell“ siūlo savo Partnerių vardu, t. y. „Treatwell“ priima ir įformina jūsų užsakymus kaip savo Partnerių prekybos agentas. Todėl mes nesame atsakingi jums už faktines Paslaugas, kurios yra užsakytos per Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį (įskaitant Paslaugas, įsigytas su „Treatwell“ dovanų kortelėmis).
  5. Kaip nurodyta 10 skyriuje, laikas nuo laiko atliekame šių Užsakymų sąlygų pakeitimus. Kaskart norėdami sudaryti sandorį Interneto svetainėje, per Programėlę ar Įskiepį, peržiūrėkite šias Užsakymų sąlygas ir įsitikinkite, kad sąlygos, kurios yra taikomos tuo metu, yra jums suprantamos.
 3. Užsakymai ir sutarties sudarymas tarp jūsų ir mūsų
  1. Interneto svetainėje arba per mūsų Programėlę galite pateikti dviejų rūšių užsakymus (toliau – „Užsakymas“): (a) užsakymus dėl Paslaugų ir (b) užsakymus dėl „Treatwell“ dovanų kortelių.
  2. Norėdami užsakyti Paslaugas, savo Užsakymus galite pateikti užsakydami Laiko rezervaciją.
  3. Užsakymo pateikimo tvarka leidžia jums prieš pateikiant savo Užsakymą patikrinti, ar jame nėra klaidų ir jas ištaisyti. Prašome skirti laiko savo Užsakymo peržiūrėjimui ir patikrinimui kiekviename Užsakymo pateikimo etape ir taip pat prieš galutinį jo pateikimą.
  4. Kaip Partnerio prekybos agentas esame paskiriami jo vardu atlikti Laiko rezervacijas. Po to, kai mes atsiųsime jums rašytinį patvirtinimą (paprastai tai atliekama elektroniniu paštu) (toliau – „Užsakymo patvirtinimas“), bus sudaroma Partnerio sutartis. Užsakymų, susijusių su „Treatwell“ dovanų kortelėmis, atžvilgiu elektroninio patvirtinimo gavimas el. paštu yra laikomas „Treatwell“ dovanų kortelės Užsakymo patvirtinimu. Jūsų Užsakymo patvirtinimas yra Jūsų kvitas iš „Treatwell“. Jeigu Jums reikalinga PVM sąskaita, susisiekite su Partneriu tiesiogiai. Daugiau informacijos žr. 10.2 p.
  5. Jei užsakote Laiko rezervaciją ir jei, gavę Užsakymo patvirtinimą, pageidaujate iš esmės ar dalinai pakeisti savo atvykimo detales (laiką / datą), su sąlyga, kad atitinkamas jūsų apsilankymas nenumatytas per artimiausią 1 valandą (arba kitaip, jei tai nustatė Partneris ir tai buvo matoma užsakymo puslapyje užsakymo atlikimo momentu), prašome su mumis susisiekti pasinaudodami savo „Treatwell“ paskyra per Interneto svetainę ar Programėlę (jeigu ją turite), vadovaudamiesi nuoroda, pateikta jūsų Užsakymą patvirtinančiame elektroniniame laiške, susisiekite su mumis per šią internetinę formą arba tiesiogiai kreipdamiesi į Partnerį, ir mes pasistengsime pasiūlyti jums tinkamą alternatyvų rezervacijos laiką ir (arba) datą. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų ir Partnerio galimybės tenkinti jūsų prašymą priklausys nuo Partnerio užimtumo pageidaujamu pakeitimo laiku. Jei negalime patenkinti jūsų prašymo pakeisti apsilankymo laiką, jums bus grąžinti sumokėti pinigai arba ne, priklausomai nuo to ar apsilankymas turi įvykti per artimiausias 24 valandas.
   1. Jei Jūsų apsilankymas turi įvykti po daugiau nei 24 valandų, jis bus laikomas atšauktu iš jūsų pusės ir pinigai jums bus grąžinti; arba,
   2. Jei jūsų apsilankymas turi įvykti po mažiau nei 24 valandų, jis bus laikomas atšauktu iš jūsų pusės ir pinigai jums nebus grąžinti.

    Negalima perkelti atvykimo detalių (laiko /datos) (iš esmės ar dalinai), jei iki užsakymo yra likę mažiau nei 1 valanda.
  6. Jei norite atšaukti Užsakymą prieš gaunant Užsakymo patvirtinimą, prašome nedelsiant susisiekite su mumis per: šią internetinę formą. Jei norite panaikinti Partnerio sutartį (t. y. jei norite atšaukti Užsakymą po to, kai gavote Užsakymo patvirtinimą), prašome vadovautis 5 skyriuje pateiktos sandorių atšaukimo politikos nuostatomis.
  7. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta Interneto svetainės ir Programėlės naudojimo sąlygose, jei jūsų kreditingumo arba sukčiavimo prevencijos patikrinimo rezultatai mūsų netenkina, arba jei pagrįstai įtariame, kad jūs ar kiti jūsų paskyrą naudojantys asmenys užsiima sukčiavimu ar pinigų plovimu, pasiliekame sau teisę panaikinti prieigą prie mūsų Interneto svetainės ir (arba) programėlės ir (arba) panaikinti bet kokį Užsakymą.
 4. Paslaugos
  1. Mūsų Partneriai yra teisiškai įsipareigoję teikti Paslaugas, atitinkančias taikomą Partnerio sutartį.
  2. Visos Interneto svetainėje, Programėlėje ar Įskiepyje nurodytos Paslaugos yra teikiamos pagal jų prieinamumą, o Paslaugas iliustruojantys vaizdai ir (arba) aprašymai yra pateikiami Interneto svetainėje, Programėlėje ar Įskiepyje tik kaip pavyzdžiai, todėl faktinės Paslaugos gali šiek tiek skirtis. Iš savo Partnerių reikalaujame užtikrinti, kad visa jų Interneto svetainės puslapyje patalpinta, Programėlėje ar Įskiepyje pateikiama informacija būtų tiksli, išsami ir jokiais būdais neklaidinanti, tačiau mes negalime patikrinti jų mums pateikiamos informacijos. Kiekvienam Parteriui tenka atsakomybė užtikrinti, kad visos jo Paslaugos, kurios yra nurodytos Interneto svetainėje, Programėlėje ar Įskiepyje, būtų prieinamos ir tiksliai aprašytos.
  3. Jei esate vartotojas, tuomet jūs turite teises, kuriomis galėsite pasinaudoti, jei Paslaugos bus su trūkumais ar neatitiks aprašymų. Pasikonsultuoti dėl savo teisių galite Vartotojų teisių apsaugos tarnyboje. Jokios šių Užsakymų sąlygų nuostatos neapriboja tokių teisių.
  4. Jūsų (t. y. asmens, kuriam teikiamos Paslaugos) pareiga yra pasirūpinti, kad Partneris būtų informuotas iš anksto apie ligas ar sveikatos būklę ir (arba) kitus specialiuosius poreikius, kurie gali turėti įtakos Paslaugos arba kuriems Paslaugos gali turėti poveikio (pvz. informacija apie alergiją ir sveikatos problemas (tačiau tuo neapsiribojant)). Atsižvelgiant į 9.3 punktą, jei jūs (arba atitinkamas Paslaugų gavėjas) nebūsite atskleidęs tokios informacijos atitinkamam Partneriui, nei „Treatwell“, nei atitinkamas Partneris nebus atsakingas jums (ar Paslaugų gavėjui) už Paslaugomis sukeltą sužalojimą, žalą ar nuostolius, kurių galėjo būti pagrįstai išvengta, jei jūs (ar Paslaugų gavėjas) būtumėt atskleidę tokią informaciją prieš Paslaugų teikimo pradžią.
 5. Užsakymų atšaukimai
  1. Be kitų savo juridinių teisių, jūs – esant tam tikrom aplinkybėms – galite turėti teisę panaikinti Partnerio sutartį ir (arba) „Treatwell“ sutartį (jei taikoma) ir susigrąžinti sumas bei kreditinę sąskaitą faktūrą 5 skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Kadangi jums teikiamos laisvalaikio paslaugos Užsakyme nustatant konkrečią paslaugų teikimo datą, jums nėra suteikiama teisė atsisakyti sutarties per 14 dienų.
  2. Jei apsigalvojate dėl Laiko rezervacijos, Rezervacijos per Įskiepį ar „Treatwell“ dovanų kortelės ir norite juos atšaukti, taikomos tokios užsakymų atšaukimo sąlygos:
   1. Laiko rezervacijos (įskaitant Rezervacijas per Įskiepį):
    1. Galite visiškai ar dalinai atšaukti Laiko rezervaciją jei atitinkamas jūsų apsilankymas nenumatytas per artimiausias 24 valandas, jums bus grąžinta visa suma taikant tą patį mokėjimo būdą. Tačiau, jei apsilankymas numatytas per artimiausias 24 valandas, suma grąžinama nebus.
    2. Laiko rezervacija gali būti atšaukta vienu iš šių būdų:
     1. pasinaudojant savo „Treatwell“ paskyra per Interneto svetainę arba Programėlę (jeigu ją turite);
     2. spustelėjus nuorodą, kuri nurodyta elektroniniame laiške su jūsų Užsakymo patvirtinimu;
     3. tiesiogiai kreipiantis į Partnerį; arba
     4. kreipiantis į mūsų Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojus per šią internetinę formą.
    3. ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD KAI KURIAIS NEDAŽNAI PASITAIKANČIAIS ATVEJAIS GALI NEBŪTI GALIMYBĖS ATŠAUKTI LAIKO REZERVACIJOS, TAČIAU APIE TAI MES JUS PERSPĖSIME PRIEŠ JUMS PATEIKIANT UŽSAKYMĄ, KAD GALĖTUMĖTE APSISPRĘSTI, AR NORITE TOLIAU TĘSTI SUTARTIES SUDARYMĄ TOKIOMIS SĄLYGOMIS.
    4. ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD SUMOS NEBUS GRĄŽINTOS JEI ATŠAUKTI UŽSAKYMĄ BUS KETINAMA LIKUS MAŽIAU NEI 24 VALANDOMS IKI UŽSAKYTO APSILANKYMO.
   2. „Treatwell“ dovanų kortelės:
    1. Atitinkamos sumos grąžinimas taikant pirminį apmokėjimo metodą galimas tuomet, jei visiškai ar iš dalies atšaukiate „Treatwell“ dovanų kortelę per 14 dienų nuo savo Užsakymo patvirtinimo gavimo, su sąlyga, kad nesate jos panaudoję užsakant apsilankymą, nakvynę ar kitaip ja atsiskaitę už kokį nors kitą pirkinį. Mes grąžinsime bet kokias sumas per 14 dienų nuo to momento, kai susitarsime su jumis dėl tokio grąžinimo pagal šio 5 skyriaus nuostatas.
    2. Kaip nurodo Užsakymo Sąlygos, norint atšaukti Treatwell dovanų kortelę reikia susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo specialistais per šią internetinę formą.
    3. ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD SUMOS NEBUS GRĄŽINAMOS, JEI „TREATWELL“ DOVANŲ KORTELĘ BUS SIEKIAMA ATŠAUKTI PO TO, KAI JI YRA VISIŠKAI PANAUDOTA UŽSAKANT APSILANKYMĄ PAS PARTNERĮ AR ATSISKAITANT UŽ KITĄ PIRKINĮ.
    4. TAIP PAT ATKREIPIAME DĖMESĮ Į TAI, KAD JEI „TREATWELL“ DOVANŲ KORTELĘ BUS SIEKIAMA ATŠAUKTI PO TO, KAI JI YRA DALINAI PANAUDOTA UŽSAKANT APSILANKYMĄ PAS PARTNERĮ AR ATSISKAITANT UŽ KITĄ PIRKINĮ, SUMOS „TREATWELL“ DOVANŲ KORTELĖS PANAUDOTOS DALIES ATŽVILGIU NEBUS GRĄŽINAMOS.
 6. Problemų sprendimas
  1. Kadangi mes norime užtikrinti aukščiausius įmanomus teikiamų paslaugų standartus, jūsų nuomonė mums yra labai svarbi. Todėl, jei turite nusiskundimų dėl vieno iš mūsų Partnerių ar jo Paslaugų:
   1. Pasikalbėkite su Partneriu patys mėgindami išspręsti klausimą;
   2. Palikite sąžiningą apžvalgą Įskiepyje ar per Programėlę išsakančią jūsų patirtį; ir/ar
   3. susisiekite su mumis per: šią internetinę formą arba adresu: UAB Treatwell LT, J.Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lietuva, ir mes visomis išgalėmis stengsimės jums padėti.
  2. Gavę nusiskundimą, susisieksime su Partneriu ir stengsimės išspręsti problemą jūsų vardu. Jei mums tai nepavys pabendravus su Partneriu ir, jei, mūsų nuomone, tai bus bet kokiomis aplinkybėmis sąžininga, mes – išimtine savo nuožiūra – apsvarstysime galimybę sureguliuoti problemą tokiais būdais:
   1. išduoti jums kreditinę sąskaitą faktūrą ginčytinai / skundžiamai jūsų Užsakymo sumai (kuri panaudojama Interneto svetainėje ar per Programėlę, siekiant sumažinti bet kokių Paslaugų pirkimo kainą); arba
   2. kaip išimtinę priemonę arba, esant ypatingoms aplinkybėms, ir bet kuriuo atveju savo išimtine nuožiūra – pritaikyti ginčijamos / skundžiamos sumos grąžinimą tiesiogiai jums taikant tą patį mokėjimo būdą. Atkreipiame dėmesį, kad tokiais atvejais visų sumų grąžinimas gali užtrukti iki 30 dienų.
  3. SVARBI PASTABA: PRAŠOME NEPAMIRŠTI, KAD NORS Į VISUS NUSISKUNDIMUS DĖL PARTNERIO ŽIŪRIME RIMTAI IR VISADA VISOMIS IŠGALĖMIS STENGSIMĖS PADĖTI SUREGULIUOTI TOKIĄ PADĖTĮ, MES NESAME JUMS ATSAKINGI UŽ PARTNERIŲ TEIKIAMĄ (-AS) PASLAUGĄ (-AS) IR NESAME ĮPAREIGOTI GRĄŽINTI JUMS SUMAS AR IŠDUOTI KREDITINĘ SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ, JEI ESATE NEPATENKINTI MŪSŲ PARTNERIŲ SUTEIKTOMIS PASLAUGOMIS.
 7. „Treatwell“ DOVANŲ KORTELĖS
  1. „Treatwell“ dovanų korteles išduoda „Treatwell“. „Treatwell“ dovanų kortele galima atsiskaityti su „Treatwell“ tik už Paslaugų Užsakymus, pateiktus internetu per Interneto svetainę ar Programėlę. Tai reiškia, kad atitinkamą jūsų „Treatwell“ dovanų kortelėje esančią sumą mes išskaičiuosime iš jūsų mokėtinos Paslaugų pirkimo kainos. Jei jūsų „Treatwell“ dovanų kortelės vertė yra didesnė už Paslaugų pirkimo kainą, jūsų „Treatwell“ dovanų kortelės likutis bus nurodytas jūsų anketos skiltyje „Mano piniginė“ (pirmą kartą norėdami pasinaudoti savo „Treatwell“ dovanų kortele, turėsite susikurti tokią anketą).
  2. „Treatwell“ dovanų korteles galima atšaukti tik 5 skyriuje nurodyta tvarka. „Treatwell“ dovanų kortelės negalite naudoti, siekiant:
   1. atsiskaityti už Paslaugas Partnerio paslaugų teikimo vietoje ar jo interneto svetainėje;
   2. įsigyti papildomas „Treatwell“ dovanų korteles; arba
   3. iškeisti „Treatwell“ dovanų kortelės likutį į grynuosius pinigus.
  3. Visos „Treatwell“ dovanų kortelės galioja tik dvylika mėnesių nuo jų įsigijimo dienos. Jūsų „Treatwell“ dovanų kortelės galiojimo terminas bus atspausdintas ant kartu pateikiamos dovanų kortelės panaudojimo instrukcijos arba – jei esate pasirinkę pristatymą elektroniniu būdu – nurodytas elektroniniame pranešime dėl „Treatwell“ dovanų kortelės. Jei pridėjote savo „Treatwell“ dovanų kortelę prie paskyros, prisijungę prie paskyros ir apsilankę savo anketos skiltyje „Mano piniginė“, galėsite taip pat matyti, kada jūsų „Treatwell“ dovanų kortelės likutis baigia galioti.
  4. Pagal jūsų Užsakymą, „Treatwell“ dovanų kortelės bus pateikiamos elektroniniu būdu arba pristatomos registruotu paštu.
  5. Atsakomybė už jūsų „Treatwell“ dovanų kortelę tenka jums, mes neprisiimame atsakomybės už prarastas, pavogtas, sugadintas ar pašalinių asmenų panaudotas „Treatwell“ dovanų korteles. Sužinoję apie savo „Treatwell“ dovanų kortelės praradimą ar vagystę, turėtumėte nedelsiant su mumis susisiekti ir, jei „Treatwell“ dovanų kortelė dar nebuvo panaudota atsiskaitymui, mes ją panaikinsime ir išduosime naują „Treatwell“ dovanų kortelę.
 8. Kaina ir apmokėjimas
  1. Kainos ir visi taikomi pristatymo ir (arba) tvarkymo mokesčiai atitinkamu metu atitinka Interneto svetainėje, Programėlėje ar Įskiepyje nurodytas kainas ir mokesčius, tačiau „Treatwell“ arba Partneriai gali bet kada juos keisti (tokiu atveju Interneto svetainė, Programėlė ar Įskiepis bus atitinkamai atnaujintos, ir gali būti, kad nepaisant mūsų geriausių pastangų, kai kuri informacija dėl kainų ir kita informacija apie kai kurias Paslaugas bus netiksli. Jeigu Paslaugos teisinga kaina jūsų Užsakymo metu yra didesnė negu Jums nurodyta, mes su jumis susisieksime dėl tolesnių instrukcijų, prieš patvirtindami jūsų Užsakymą. Jeigu jūsų Užsakymas buvo patvirtintas ir jums buvo nusiųstas Užsakymo patvirtinimas prieš pastebint kainos klaidą, jeigu kainos klaida yra akivaizdi ir gali būtų protingai jūsų atpažinta kaip kainos klaida, suteiksime jums galimybę iš naujo patvirtinti Užsakymą su teisinga kaina, o jei tai nepavyktų, Užsakymas bus atšauktas. Kai Užsakymas atšaukiamas, jums bus grąžintos sumokėtos sumos.
  2. Partneris visiškai atsako už PVM apskaitymą nuo visos Užsakymo vertės, kai tai taikoma. „Treatwell“ netaiko jums PVM Užsakymams, kadangi Paslaugos teikiamos Partnerio, o ne „Treatwell“. Todėl „Treatwell“ negali jums pateikti PVM sąskaitos už Užsakymą. Jums reikės susisiekti su Partneriu tiesiogiai, kad gautumėte PVM sąskaitą, kai tai taikoma.
  3. Išskyrus atvejus, kai yra tokia galimybė ir jūs pasirenkate galimybę „Mokėti vietoje“ (žr. 8.8 punktą), mokėjimai už visas Paslaugas privalo būti atliekami užsakymo metu Eurais kreditine ar debetine kortele, arba per nepriklausomą mokėjimų sistemą, pvz. PayPal, arba pasinaudojus mokėjimo internetu priemone (toliau – „Mokėjimo priemonė“). Jei pageidaujate atlikti mokėjimus per nepriklausomą mokėjimų sistemą, jūs būsite nukreipti į jos internetinę svetainę ir turėsite laikytis atitinkamų sąlygų, privatumo taisyklių ir kitų naudojimo sąlygų. Prieš patvirtindami savo rezervaciją, prašome atidžiai susipažinti su minėtomis sąlygomis. Jūs būsite atsakingi už tai, kad jūsų Interneto svetainės ar Programėlės naudotojo ID, taip pat bet kokie slaptažodžiai ar kita saugos informacija, kuria naudositės prisijungdami prie savo Mokėjimo priemonės paskyros, išliktų paslaptyje. Be mums mokėtinos sumos, visas savo patirtas valiutos keitimo išlaidas ir kitus su mokėjimais susijusius mokesčius turėsite padengti patys.
  4. Mokėjimus, vykdomus Mokėjimo priemonės pagalba, tvarko nepriklausomi mokėjimo paslaugų teikėjai. „Treatwell“ atsakingai stengiasi užtikrinti, kad Mokėjimo priemonė visada būtų prieinama ir tinkamai veiktų, tačiau negali garantuoti tęstinės, nepertraukiamos ar saugios prieigos prie jos, be to, mes negalime garantuoti, kad tokia priemonė neturės virusų ar klaidų. Mokesčių įforminimo tikslais, naudojamės nepriklausomų mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis ir, kadangi daugelio dalykų (tokių kaip savalaikio bankininkystės sistemų ar kortelių tinklų veikimo trikdžiai) nepajėgūs kontroliuoti, mes negalime nuspėti ar garantuoti, kiek laiko gali užtrukti jūsų mokėjimo įforminimo užbaigimas. Prieiga prie Mokėjimo priemonės gali būti atsitiktinai apribota dėl remonto, priežiūros darbų arba naujų mechanizmų ar paslaugų diegimo operacijų. Stengsimės pateikti išankstinį pranešimą apie numatomus tokios Mokėjimo priemonės veikimo sutrikimus ir dėsime visas pastangas, kad priemonė kaip galima greičiau taptų vėl prieinama.
  5. Jei už Paslaugas mokate Mokėjimo priemonės pagalba, „Treatwell“ rinks mokėjimus kaip atitinkamo Partnerio prekybos agentė. Jei „Treatwell“ sėkmingai gavo jūsų mokėjimus už Paslaugas, tai padengs jūsų skolą Partneriui, kurio vardu „Treatwell“ rinko sumas.
  6. Atsiskaitant už tam tikrus Laiko rezervacijos užsakymus, jums gali būti siūloma galimybė rezervuoti Paslaugas per pasirinktį „Mokėti vietoje“ (angl. "Pay at Venue"). Tai reiškia, kad galite pateikti Užsakymą ir vėliau už jį tiesiogiai sumokėti Partneriui apsilankymo metu (t. y. nemokėti už Užsakymą iš anksto Mokėjimo priemonės pagalba). Atkreipiame dėmesį, kad ši galimybė nėra prieinama visada. Ja galima pasinaudoti tik tuo atveju, jei Užsakymas ir Partneris numato galimybę „Mokėti vietoje“. Prašome taip pat įsidėmėti, kad vienu metu Interneto svetainėje ar Programėlėje jums leidžiama turėti ne daugiau kaip tris užsakymus „Mokėti vietoje“. PRIMENAME, KAD „TREATWELL“ DOVANŲ KORTELĖMIS NEGALI BŪTI MOKAMA ATSISKAITANT UŽ REZERVACIJAS „MOKĖTI VIETOJE“ BŪDU.
  7. Atkreipiame dėmesį, kad pateikdami Užsakymą Interneto svetainėje ar Programėlėje su pasirinktimi „Mokėti vietoje“, jūs sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį tokio Užsakymo atžvilgiu ir, jei jums yra išsiųstas Užsakymo patvirtinimas ir yra sudaryta Partnerio sutartis, jūs (arba Paslaugų gavėjas) privalote sumokėti Partneriui visą sumą apsilankymo metu. Jei neatvykstate į apsilankymą už kurį nesate sumokėję, jūs vis tiek išliekate atsakingi Partneriui už visą pagal Partnerio sutartį mokėtiną sumą, nebent tokia sutartis yra panaikinta pagal 5 skyriaus nuostatas. Bet kuriuo atveju, Partnerio sutartis turės būti vykdoma pagal šias Užsakymų sąlygas, įskaitant atšaukimo terminą, pasirinktą Partnerio.
  8. Užsakymų per Įskiepį atveju su pasirinktimi „Mokėti vietoje“, jūs nesudarote teisiškai įpareigojančios sutarties Užsakymo atžvilgiu ir todėl jūs ir Partneris galite jį atšaukti iki apsilankymo laiko. Nei „Treatwell“ sutartis, nei Partnerio sutartis nesudaroma.
 9. Atsakomybė
  1. Tais atvejais, kai elgėmės neatidžiai ir (arba) pažeidėme jūsų atžvilgiu prisiimtą sutartinį įsipareigojimą, atsakysime už visą jūsų dėl to patirtą žalą ar nuostolius, jei tokia žala ir (arba) nuostoliai yra iš anksto numatomi. Žala ir (arba) nuostoliai yra iš anksto numatomi, jei jie akivaizdžiai kyla dėl mūsų aplaidumo ar sutarties pažeidimo, arba jeigu jūs ir mes ją kaip pasekmę būtume numatę „Treatwell“ sutarties sudarymo metu.
  2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už toliau nurodytas žalos rūšis, nesvarbu ar tokia žala kilo dėl sutarties nevykdymo, teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą) ar kitaip, netgi, jei žalą buvo iš anksto numatyta: pajamų ar įplaukų praradimas; verslo netekimas; pelno praradimas; numatomų santaupų netekimas; duomenų praradimas; arba vadovybės ar darbuotojų laiko veltui praleidimas.
  3. Mes neatmetame ar neapribojame savo atsakomybės asmens mirties ar sužalojimo atveju, jei to priežastis buvo mūsų aplaidumas, taip pat atsakomybės dėl tyčios ar didelio neatsargumo, ar bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima apriboti pagal Lietuvos teisę.
 10. Mūsų teisė keisti šias Užsakymų sąlygas
  1. Atitinkamu metu, atsiradus toliau nurodytoms aplinkybėms, galime peržiūrėti šias Užsakymų sąlygas:
   1. jei pakeičiame mokėjimo priėmimo tvarką;
   2. jei pasikeičia atitinkami įstatymai ir norminiai reikalavimai; ir (arba)
   3. jei įvyksta kiti mūsų veiklos pasikeitimai, kurie pagrįstai reikalauja šių Užsakymų sąlygų pakeitimo.
  2. Kaskart užsakydami Paslaugas ar „Treatwell“ dovanų korteles per Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį, „Treatwell“ sutarčiai tarp jūsų ir mūsų bei Partnerio sutarčiai tarp jūsų ir Partnerio bus taikomos tuo metu galiojančios Užsakymų sąlygos (kurias galėsite rasti Interneto svetainėje, Programėlėje ir Įskiepyje ir patvirtinti baigdami užsakymą). Datą, kada paskutinį kartą buvo atnaujintos šios Užsakymų sąlygos, galite rasti šio puslapio viršuje.
 11. Bendrosios nuostatos
  1. Visa jūsų informacija ir pranešimai turi būti siunčiami „Treatwell“ per: šią internetinę formą arba paštu: UAB Treatwell LT, J.Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lietuva. „Treatwell“ savo informaciją ir pranešimus jums gali siųsti paštu, elektroniniu paštu ar skelbdama ją Interneto svetainėje, per Programėlę ar Įskiepį.
  2. Informuojame, kad klientai yra aptarnaujami tokiu laiku: 09.00 – 18.00 val. pirmadieniais - penktadieniais, savaitgaliais bei švenčių dienomis nedirbame.
  3. „Treatwell“ pasilieką teisę išjungti Kliento „Treatwell“ paskyrą, jeigu padaromas šių Užsakymų sąlygų pažeidimas ir/ar, kai Klientas veikia tokiu būdu, kuris yra netinkamas, užgaulus ar kitaip nepriimtinas mūsų Klientų aptarnavimo komandos ar Partnerio darbuotojų atžvilgiu, tiek komunikuojama telefonu ar el. paštu, tiek asmeniškai Partnerio paslaugų teikimo vietoje
  4. Jei kompetentinga valdžios institucija nustato, kad šios Užsakymų sąlygos yra kokia nors apimtimi negaliojančios, neteisėtos ar neįgyvendinamos, tokia sąlyga, terminas ar nuostata bus atitinkama apimtimi atskirta nuo likusių sąlygų, terminų bei nuostatų, kurios išliks galioje visa įstatymų leidžiama apimtimi.
  5. Šioms Užsakymų sąlygoms ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos teisė. Tiek jūs, tiek mes sutinkame, kad Lietuvos teismai turi neišimtinę jurisdikciją sprendžiant bet kokius reikalavimus ar ginčus, kylančius iš ar susijusius su Paslaugų užsakymu ir (arba) teikimu per Interneto svetainę, Programėlę ar Įskiepį. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, Vilnius, internetinę formą, www.vvtat.lt dėl ginčo neteisminio sprendimo.